Συμβουλευτική Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας

Εκδότης:
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Συγγραφέας:
MARY MCMAHON, WENDY PATTON
Επιμέλεια:
Δρ. Γεωργία Γκαντώνα
ISBN:
978-960-583-068-7
Διαστάσεις:
17x24
Σελίδες:
256
Έτος έκδοσης:
2016
Κατηγορία προϊόντος: Κοινωνικά
Τιμή πώλησης 25 €
  • 0 Review

Περιγραφή

Από τη γέννησή της κατά τις αρχές του 20ού αιώνα, η συμβουλευτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας εμβαπτίστηκε στις παραδόσεις της θετικιστικής κοσμοθεώρησης. Οι σύμβουλοι πήραν τους ρόλους των ειδικών και ο εκάστοτε πελάτης τον ρόλο του παθητικού ανταποκριτή. Ωστόσο, οι ακόλουθες δεκαετίες με τις αμετάκλητες και ουσιώδεις αλλαγές στον κόσμο της εργασίας, αλλά και οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για καθοδήγηση στην επαγγελματική σταδιοδρομία, υποχρέωσαν τους συμβούλους επαγγελματικής σταδιοδρομίας να εκσυγχρονίσουν το πεδίο τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις. Για να το επιτύχουν αυτό, αρκετοί στράφηκαν σε κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις.
Στην ουσία τους, οι προσεγγίσεις αυτές θεωρούν την επαγγελματική σταδιοδρομία ως μια ολιστική έννοια στην οποία εργασία και προσωπική ζωή συμπλέκονται αδιαχώριστα και τα άτομα αντιμετωπίζονται ως ειδικοί στις δικές τους ζωές και στην ενεργητική διαμόρφωση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που διερευνά πλήρως αυτήν την κονστρουκτιβιστική προσέγγιση στη συμβουλευτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Με τη συμμετοχή μιας διεθνούς ομάδας αναγνωρισμένων συγγραφέων, Η συμβουλευτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας: Κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις:
• Παρέχει ένα θεωρητικό υπόβαθρο στον κονστρουκτιβισμό.
• Σκιαγραφεί ένα φάσμα κονστρουκτιβιστικών προσεγγίσεων στη συμβουλευτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
• Παρέχει παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής των κονστρουκτιβιστικών προσεγγίσεων που παρουσιάζονται.
• Θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές των συμβούλων επαγγελματικής σταδιοδρομίας, τους επαγγελματίες συμβούλους και τους φοιτητές στην κατανόηση και στην εφαρμογή των κονστρουκτιβιστικών προσεγγίσεων.
Το βιβλίο δομείται σε τέσσερα μέρη. Τα δύο πρώτα μέρη είναι συντομότερα και επικεντρώνονται στη θεωρητική κατανόηση του κονστρουκτιβισμού και της συμβουλευτικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας και εξετάζουν την εφαρμογή τους σε διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα. Το τρίτο μέρος παρουσιάζει ένα φάσμα κον