Εισαγωγή στη Μηχανική Τροφίμων (5η έκδοση)
Η νέα αυτή αναθεωρημένη και ενημερωμένη έκδοση της Εισαγωγής στη μηχανική τροφίμων καλύπτει ποικιλία θεμάτων από τις αρχές της μηχανικής, βάσει της θεμελιώδους φυσικής, έως τις διάφορες εφαρμογές στην επεξεργασία τροφίμων, και συνεχίζει να αποτελεί πολύτιμο διδακτικό και επαγγελματικό εργαλείο αναφοράς. Εντός των τεσσάρων πρώτων κεφαλαίων, εισάγονται οι έννοιες της μάζας και του ισοζυγίου ενέργειας, της θερμοδυναμικής, της ροής ρευστών και της μεταφοράς της θερμότητας. Σημαντική προσθήκη στην εν λόγω ενότητα είναι η εισαγωγή στις έννοιες της βιωσιμότητας στο Κεφάλαιο 3 «Βιωσιμότητα πόρων», που εισάγει τους φοιτητές στην πιο πρόσφατη ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της αποδοτικότητας των διεργασιών και των χειρισμών. Τα επόμενα τέσσερα κεφάλαια περιλαμβάνουν εφαρμογές της θερμοδυναμικής και της μεταφοράς της θερμότητας στις διαδικασίες συντήρησης, ψύξης, κατάψυξης και εξάτμισης που χρησιμοποιούνται στη συγκέντρωση υγρών τροφίμων. Μετά την εισαγωγή των αρχών της ψυχομετρίας και της μεταφοράς μάζας, τα κεφάλαια παρουσιάζουν την εφαρμογή των εννοιών της μηχανικής στις διεργασίες διαχωρισμού με τη χρήση μεμβρανών, αφυδάτωσης, εκβολής, συσκευασίας και στις συμπληρωματικές διεργασίες, μεταξύ των οποίων είναι η διήθηση, η φυγοκέντρηση και η ανάμειξη. Αναγνωρισμένο εδώ και πολλά χρόνια ως το σύγγραμμα με τη μεγαλύτερη εμπορική για τη διδαχή της μηχανικής τροφίμων σε φοιτητές της επιστήμης τροφίμων, η νέα αυτή έκδοση μεταβαίνει από τη συμβατική διδαχή στην ολοκληρωμένη παρουσίαση των κύριων εννοιών της μηχανικής τροφίμων. Με τη χρήση προσεκτικά επιλεγμένων παραδειγμάτων, οι Singh και Heldman επιδεικνύουν τη σχέση της μηχανικής με τη χημεία, τη μικροβιολογία, τη διατροφή και την επεξεργασία τροφίμων με μοναδικά πρακτικό χαρακτήρα. Η Εισαγωγή στη μηχανική τροφίμων προσφέρει τη δυνατότητα περιεκτικής μάθησης μέσω της χρήσης μοναδικών, πρακτικών αρχών.
Τιμή πώλησης: 90 €
Αρχές Περιβαλλοντικής Χημείας (3η έκδοση)
Κατάλληλο για φοιτητές με ένα γενικό υπόβαθρο στη χημεία, το βιβλίο Aρχές Περιβαλλοντικής Χημείας βοηθά τους φοιτητές στην κατανόηση των χημικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον, ενώ παρουσιάζει πόσο δύσκολο είναι να μετρηθούν αυτά τα συστήματα.
Τιμή πώλησης: 80 €
Χημικοί Υπολογισμοί με μια Ματιά
Συνήθως οι φοιτητές των τμημάτων Χημείας υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν πρόσθετα μαθήματα στα Μαθηματικά στα πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους, ωστόσο η σχέση των Μαθηματικών με την Χημεία δεν τυγχάνει της απαραίτητης εκτίμησης από μέρους των φοιτητών. Επιπροσθέτως τα διδασκόμενα αντικείμενα των μαθηματικών είναι συχνά πολύ αφηρημένα ή έχουν ως στόχο κυρίως σπουδαστές Φυσικής ή μηχανικούς, έτσι ώστε οι φοιτητές Χημείας δεν έχουν την ευκαιρία να συσχετίσουν τα μαθηματικά που διδάσκονται με την Χημεία που επιθυμούν να σπουδάσουν.
Τιμή πώλησης: 32 €
Ο Κόσμος της Επιστήμης: Πρώτες Γνώσεις στη Βιολογία - Χημεία - Φυσική
Ανακαλύψτε τη φύση και το πώς λειτουργεί — από τα απειροελάχιστα σωµάτια µέχρι τα αστέρια, τους πλανήτες και την ίδια τη ζωή...
Τιμή πώλησης: 15 €
Βασική Ανόργανη Χημεία (3η έκδοση)
Η Βασική Ανόργανη Χημεία των F. Albert Cotton, Geoffrey Wilkinson και Paul L. Gaus αποτελεί το κατεξοχήν εκπαιδευτικό σύγγραμμα ανόργανης χημείας παγκοσμίως. Διδάσκοντες και διδασκόμενοι βρήκαν σε αυτό ένα εξαιρετικό βιβλίο αναφοράς, ένα κείμενο που θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως κλασικό στο είδος του. Το βιβλίο εκθέτει κατά τρόπο συστηματικό και εναργή τα βασικά στοιχεία και της αρχές της ανόργανης χημείας, με κύρια έμφαση στα πειραματικά δεδομένα. Η χημεία των στοιχείων και οι ενώσεις τους οργανώνονται κατά ομάδες ενώσεων και είδη αντιδράσεων, ενώ τονίζεται η περιοδικότητα στη δομή και στη δραστικότητα. Η παρούσα 3η έκδοση (1η ελληνική) περιλαμβάνει σημαντικές προσθήκες αλλά και βελτιώσεις του αρχικού κειμένου: πληρέστερη εισαγωγή στην ανόργανη χημεία, βελτιωμένη επεξεργασία των ατομικών τροχιακών και διαφόρων ιδιοτήτων (όπως η ηλεκτραρνητικότητα), νέες προσεγγίσεις στην απεικόνιση των ιοντικών δομών, ονοματολογία για τις ενώσεις των μετάλλων μετάπτωσης, ποσοτικές προσεγγίσεις για την οξεοβασική χημεία, εκτεταμένη και ενιαία αντιμετώπιση της περιοδικότητας στη δομή και δραστικότητα των στοιχείων των κυρίων ομάδων, κανόνες Wade για τα βοράνια και τα καρβοράνια, χημεία νέων σημαντικών κατηγοριών ουσιών (όπως τα φουλερένια και τα σιλένια) και ένα νέο κεφάλαιο για την ανόργανη στερεά κατάσταση. Προστέθηκε, σε παράρτημα, υλικό για τα στοιχεία και τις διεργασίες συμμετρίας καθώς και για τις ομάδες σημείου, ενώ ενημερώθηκε και το γλωσσάριο. Η ανά χείρας Βασική Ανόργανη Χημεία είναι το σύγγραμμα που μύησε και εκπαίδευσε εκατομμύρια φοιτητές θετικών επιστημών ανά τον κόσμο.
Τιμή πώλησης: 74 €
Στοιχεία Χημείας για Φαρμακοποιούς: Γενική Χημεία, Οργανική Χημεία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων
Το σύγγραμμα Στοιχεία Χημείας για Φαρμακοποιούς αποτελεί μια φιλική προς τον φοιτητή εισαγωγή στις βασικές έννοιες χημείας που είναι απαραίτητες για όλους τους φοιτητές φαρμακευτικών επιστημών. Το βιβλίο παρέχει μια περιεκτική επισκόπηση των ποικίλων ζητημάτων γενικής χημείας, οργανικής χημείας και χημείας φυσικών προϊόντων (σε σχέση με τις φαρμακευτικές ενώσεις). Το βιβλίο έχει διαιρεθεί σε έξι σαφείς ενότητες, με ξεκάθαρη δομή ώστε να διευκολύνει την κατανόηση των φοιτητών. Το βιβλίο ξεκινά με μια εισαγωγή σε γενικά ζητήματα της χημείας και της σημασίας της στη σύγχρονη ζωή, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της στην Ιατρική και στη Φαρμακευτική. Ακολουθεί ανάλυση των ζητημάτων της ατομικής δομής και του χημικού δεσμού και παρουσίαση βασικών στοιχείων στερεοχημείας, καθώς και της σημασίας τους στη Φαρμακευτική – σε σχέση με τη δράση των φαρμάκων και την τοξικότητα. Καλύπτονται ζητήματα αλειφατικών, αρωματικών και ετεροκυκλικών ενώσεων και της φαρμακευτικής τους σημασίας, με τα τελευταία κεφάλαια να εξετάζουν τις οργανικές αντιδράσεις και τις εφαρμογές στους στην ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων φαρμάκων, καθώς και στη χημεία φυσικών προϊόντων. • εύκολη εισαγωγή στις βασικές έννοιες χημείας που απαιτούνται για όλες τις βαθμίδες σπουδών Φαρμακευτικής. • φιλικό προς τον φοιτητή και γραμμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι κατανοητή από φοιτητές που δεν σπουδάζουν Χημεία • περιλαμβάνει μαθησιακούς στόχους στην εισαγωγή κάθε κεφαλαίου • εστιάζει στις φυσικές ιδιότητες και δράσεις των φαρμακευτικών ενώσεων
Τιμή πώλησης: 50 €
Ετεροκυκλική Χημεία με μια Ματιά (1η έκδοση)
Η κατανόηση της Ετεροκυκλικής Χημείας είναι μείζονος σημασίας στη μελέτη αλλά και στην εφαρμογή της Οργανικής Χημείας ως ένα κεντρικό κομμάτι στα ολοένα και πιο δημοφιλή μαθήματα της ιατρικής και της φαρμακευτικής χημείας. Η Ετεροκυκλική Χημεία με μια Ματιά παρέχει μια ακριβή σύνοψη των κύριων αρχών και αντιδράσεων της Ετεροκυκλικής Χημείας για φοιτητές που μελετούν τη χημεία και σχετικά μαθήματα σε ένα προπτυχιακό επίπεδο. Βασισμένη στην προσέγγιση της σειράς «με μια ματιά», που είναι πολύ επιτυχημένη και φιλική προς τον φοιτητή, το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου επελέγη προκειμένου να βοηθήσει τον φοιτητή να συλλάβει την έννοια της Ετεροκυκλικής Χημείας, εξασφαλίζοντας ότι μπορούν, με πίστη στις δυνατότητές τους, να αξιοποιήσουν αυτή τη γνώση, όταν χρειάζεται. Οι φοιτητές που αναζητούν μια προσβάσιμη σύνοψη Ετεροκυκλικής Χημείας θα βρουν αυτό το βιβλίο ως μια ιδανική πηγή των πληροφοριών που χρειάζονται. Επιπροσθέτως, η δομή του βιβλίου, που διευκολύνει την ταχεία αφομοίωση, την κατανόηση αλλά και την ανάκληση των κύριων εννοιών, δεδομένων και ορισμών, θα αποδειχθεί ότι είναι μια ανυπολόγιστης αξίας βοήθεια στην επανάληψη των φοιτητών κατά την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις. Ο John A Joule είναι Επίτιμος Καθηγητής στη Σχολή της Χημείας στο Πανεπιστήμιο του Μάντεστερ, στη Μ. Βρετανία, και ο Keith Mills αφιέρωσε 25 χρόνια στην Ιατρική Χημεία και στην εξέλιξη της Χημείας στο GlaxoSmithKline, Stevenage, στη Μ. Βρετανία και τώρα είναι ένας ανεξάρτητος σύμβουλος.
Τιμή πώλησης: 32 €
Ο Άνθρακας και Άλλα Βιολογικά Όπλα
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους γιατρούς, λειτουργούς υγείας, νοσηλευτές και άλλο παραϊατρικό προσωπικό σαν μια πρώτη εισαγωγή στο θέμα των Βιολογικών Όπλων και της Βιοτρομοκρατίας. Εντάσσεται στην όλη προσπάθεια της ενημέρωσης, της απομυθοποίησης, της απόκτησης γνώσης και επίγνωσης του προβλήματος βιοτρομακρατία. Οι ασθένειες που περιγράφονται οι περισσότερες είναι είτε ξεχασμένες ή άγνωστες στην κλινική πρακτική των πλείστων ιατρών του Ελλαδικού χώρου. Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε τις ασθένειες, όπως ο Άνθρακας, η Ευλογιά, η Πανώλης, η Τουλαραιμία, η Χολέρα, ο Αιμορραγικός Πυρετός Εμπόλα και η Αλλαντίαση, όσο πιο περιεκτικά γίνεται και με όλες τις τελευταίες εξελίξεις τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία τους. Η περιορισμένη επιλογή αυτών των επτά μόνον ασθενειών έγινε με βάση τις πολύ αυξημένες τους πιθανότητες να χρησιμοποιηθούν ως βιολογικά όπλα, αλλά και με βάση τις πλέον πρόσφατες βιβλιογραφικές αναφορές στο θέμα της Βιοτρομοκρατίας. Θέλουμε αυτό το βιβλίο να αποτελεί ένα εγχειρίδιο για το κοινό αλλά και για τους γιατρούς, νοσηλευτές, και άλλους λειτουργούς υγείας. Από μια άλλη θεώρηση, αποτελεί και μια απάντηση της ιατρικής επιστήμης στους δειλούς βιοτρομοκράτες.
Τιμή πώλησης: 25 €