Αγγειακή Χειρουργική
Θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί για ποιο λόγο να χρειαζόμαστε ένα ακόμα βιβλίο αγγειακής χειρουργικής. Αυτό είναι ένα απόλυτα εύλογο ερώτημα και η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει βιβλίο που να προσφέρει ευρεία γνώση, τόσο θεωρητική όσο και πρακτική, σε όλα τα επίπεδα της αγγειοχειρουργικής. Η αγορά βιβλίων είναι δαπανηρή και για αυτό τον λόγο κρίνεται σημαντικό τέτοια βιβλία να είναι χρήσιμα σε όλους εκείνους που επιθυμούν να τα διαβάσουν. Ο στόχος του συγκεκριμένου βιβλίου είναι να φανεί χρήσιμο τόσο στον εκπαιδευόμενο στην αγγειοχειρουργική όσο και στον ειδικό αγγειοχειρουργό. Για αυτό τον σκοπό οι εκδότες έχουν εξασφαλίσει και αποδώσει μία σαφή σύνοψη για την καλύτερη καθοδήγηση του αναγνώστη. Όλα τα θέματα αγγειοχειρουργικής που κάποιος θα περίμενε να συναντήσει περιλαμβάνονται στο βιβλίο και υπάρχουν επαρκείς παραπομπές στα κείμενα ώστε να το καθιστούν αξιόπιστο. Χρησιμοποιούνται επίσης εικόνες και σχήματα, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη έκταση και δεν αποτελούν τον βασικό λόγο αγοράς του συγκεκριμένου τόμου. Οι θεωρητικές και πρακτικές απόψεις της ανοικτής χειρουργικής, των ενδαγγειακών επεμβάσεων και της λαπαροσκοπικής χειρουργικής καλύπτονται λεπτομερώς, ενώ δεν παραλείπονται η φλεβική νόσος και τα λεμφικά ζητήματα.
Τιμή πώλησης: 75 €
Αγγειακή και Ενδοαγγειακή Χειρουργική
Το ανά χείρας σύγγραμμα αποσκοπεί, μέσα από το κείμενο της σύγχρονης βιβλιογραφίας,της εμπειρίας χιλιάδων επεμβάσεων και την πλούσια εικονογράφηση, να προσφέρει μια σύγχρονη ενημέρωση των ενδείξεων και της εφαρμογής των διαφόρων τεχνικών αγγειακής και ενδαγγειακής χειρουργικής. Χωρισμένο σε εννέα ενότητες με συνολικά 54 κεφάλαια και 436 εικόνες καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της τρέχουσας κλασσικής αγγειοχειρουργικής και σύγχρονης ενδοαγγειακής χειρουργικής. Οι πρώτες ενότητες με τις αρχές της Αγγειακής χειρουργικής, την τακτική της αποκαλύψεως των αγγείων και την τεχνική των αγγειακών αναστομώσεων σε 20 συνολικά κεφάλαια, αποτελούν τον πρώτο Θεμελιώδη λίθο επάνω στον οποίο στηρίζεται η εκτέλεση των ποικίλων μεθόδων της αγγειοχειρουργικής. Η ενότητα της εξωκρανιακής εγκεφαλικής ισχαιμίας, η οποία ακολουθεί, περιλαμβάνει 11 κεφάλαια τα οποία παρέχουν όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες και αποσαφηνίζουν τους ποικίλους κλινικούς όρους από την οξεία έως την χρόνια ισχαιμία με μονό- ή πολυεστιακό χαρακτήρα, τα ποικίλα σύνδρομα φλεγμονώδους ή εκφυλιστικής προελεύσεως, καθώς και την κλασσική ή ενδαγγειακή θεραπευτική τους προσέγγιση. Ακολουθεί η χειρουργική του ανευρύσματος, η οποία αποτελείται από 12 κεφάλαια τα οποία περιγράφουν ολόκληρο το φάσμα της σύγχρονης διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης της ανευρυσματικής νόσου κάθε ανατομικής περιοχής - έκτος της ενδοκρανιακής χώρας – καθώς και τις σύγχρονες παθογενετικά αντιλήψεις γενετικής και βιοχημείας του κοιλιακού ανευρύσματος και τις προοπτικές θεραπευτικά της μελλοντικής ενδαγγειακής αποκατάστασης. Η επόμενη ενότητα αναφέρεται με 4 κεφάλαια στη χειρουργική της ισχαιμίας των άνω άκρωνκαλύπτοντας όχι μόνο τις χειρουργικές ιδιαιτερότητες της ανωνύμου αρτηρίας και του μασχαλοβραχιονίου αρτηριακού άξονα αλλά και τις νεώτερες επιτεύξεις της μικροχειρουργικής τεχνικήςγια περιφερική επαναγγείωση, καθώς και τη χειρουργική προσέγγιση των αγγείων με τις διάφορες τεχνικές για αιμοκάθαρση, απαραίτητες για κάθε δραστηριοποιημένο
Τιμή πώλησης: 45 €
Αγγειακή και Ενδαγγειακή Χειουργική (5η έκδοση)
Το βιβλίο Αγγειακή και Ενδαγγειακή Χειρουργική ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χειρουργών στην ειδικότητα και στην πρακτική, όσον αφορά στα στοιχεία που βασίζονται στις αποδείξεις σε αυτήν την υποειδικότητα που συσχετίζεται με τη γενική χειρουργική πρακτική. Είναι μια πηγή αναφοράς που ενσωματώνει τις τρέχουσες πληροφορίες στις τελευταίες εξελίξεις, στα θέματα αντιμετώπισης και στις επεμβατικές διαδικασίες. Το κείμενο υποστηρίζεται σε τεκμηριωμένη βάση από συστάσεις, όπου αυτό είναι δυνατόν, κάνοντας διαχωρισμό μεταξύ των ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων για να διεξαχθεί ένα συμπέρασμα, ενώ παράλληλα τα στοιχεία προτείνουν ότι μια σύσταση μπορεί να γίνει μέσα στο πλαίσιο των πιθανοτήτων. Γι΄ αυτήν την Πέμπτη έκδοση, η ομάδα των συγγραφέων, μέσα από τη σειρά των βιβλίων, έχει διευρυνθεί, προκειμένου να περιλάβει αυθεντίες σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα, με μια ολοένα και αυξανόμενη έμφαση στην πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα περιεχόμενα έχουν εκτεταμένα διασταυρωθεί στη σειρά με τα προσφάτως δημοσιευμένα στοιχεία.
Τιμή πώλησης: 70 €
Επίτομος Αγγειολογία και Αγγειοχειρουργική
Η συνεχής αύξηση των αγγειακών παθήσεων, μάστιγας θνησιμότητος και νοσηρότητος στις σύγχρονες δυτικές και αναπτυσσόμενες λοιπές κοινωνίες, οδήγησε στην αυτοτέλεια του κλάδου ως ξεχωριστής Ειδικότητας της ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ και σε κατ' επιλογή μάθημα στο πρόγραμμα διδασκαλίας των Ελληνικών Πανεπιστήμιων. Το ανά χείρας έργο αποτελεί ουσιαστική σύνοψη του 4-τομου έργου μου ''Κλινική Αγγειολογία"*, προσαρμοσμένη όμως στις σύγχρονες διδακτικές απαιτήσεις. Απλή γραφή, μεγάλος αριθμός εικόνων και πινάκων, ενίοτε σύνοψη περισσοτέρων κεφαλαίων διαμορφωμένη με λακωνικότητα σε ένα κεφάλαιο, το καθιστούν πλέον προσιτό και άνετο στη μελέτη. Χαρακτηριστική είναι η σύνοψη, σε 1-2 σελίδες στην αρχή κάθε κεφαλαίου, η οποία επιτρέπει μια ταχεία ενημέρωση σε ελάχιστο χρόνο. Σε αυτά προστίθεται και το σύγχρονο κεφάλαιο της Ενδαγγειακής Χειρουργικής, με όλες τις αρχές που το χαρακτηρίζουν και τις προοπτικές του για το μέλλον που έρχεται να συμπληρώσει το κενό στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Η αντικατάσταση θεωρητικής ύλης με φωτογραφικό υλικό κλινικού, εργαστηριακού και χειρουργικού περιεχομένου απλοποιεί το νόημα και δημιουργεί μια πρώτη πρακτική άσκηση για καλύτερη εμπέδωση και διατήρηση παραστάσεων από την Αγγειολογία και Αγγειοχειρουργική.
Τιμή πώλησης: 50 €
Αρχές Εντατικής Θεραπείας: Βοηθητικό Εγχειρίδιο (2η έκδοση)
Το βιβλίο αυτό σάς παρέχει εξίσου σημαντικές πληροφορίες καθώς παραθέτει σε περιληπτική μορφή τους πιο σημαντικούς κλινικούς τομείς ενός μεγάλου κειμένου, σε εκπληκτικά λεπτομερή μορφή. Εδώ θα βρείτε περιεκτικές πληροφορίες σε ότι αφορά τη διάγνωση και τη θεραπεία συγκεκριμένων περιστατικών και θα ανανεώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με τα "γιατί" και τα "πώς" των διαδικασιών επείγουσας φροντίδας. Και βέβαια, ενώ το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανεξάρτητη πηγή, κάθε κεφαλαίο παραπέμπει στις ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ! ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ για εκτενέστερη μελέτη.
Τιμή πώλησης: 40 €
Περιεγχειρητική Φροντίδα, Αναισθησία, Αντιμετώπιση του Πόνου & Εντατική Θεραπεία
Το πρωτοποριακό αυτό εγχειρίδιο παρουσιάζει την περιεγχειρητική φροντίδα ως μια σειρά από δισέλιδες "ενότητες εκμάθησης", που περιλαμβάνουν: συνοπτικό αλλά και κατανοητό κείμενο έγχρωμες φωτογραφίες και διαγράμματα σύντομα ιστορικά περιστατικών για αυτοαξιολόγηση πίνακες βασικών πληροφοριών για σύντομη επανάληψη Το κείμενο παρέχει μια συνολική θεώρηση του αντικειμένου υπό τους ακόλουθους τίτλους: Συν-υπάρχοντα νοσήματα Ομοιόσταση Οι νέοι, οι ηλικιωμένοι και οι εγκυμονούσες Καταστολή, χειρουργική επέμβαση και αναισθησία Επιπλοκές Αντιμετώπιση του πόνου Εντατική θεραπεία Αναζωογόνηση Είναι ιδανικό για φοιτητές ιατρικής, νοσηλευτές, ιατρούς και άλλους επαγγελματίες του χώρου της υγείας, που αναζητούν μια προσιτή εισαγωγή σε αυτό το αντικείμενο
Τιμή πώλησης: 33 €
Χειρουργική Ανατομία - Κλινική εξέταση
Η παραδοσιακή, εντατική και λεπτομερής εκπαίδευση στην ανατομία επί πτωμάτων που γίνεται στα πρώτα έτη της ιατρικής σχολής έχει σε μεγάλο μέρος ξεχαστεί έως ότου οι φοιτητές ξεκινήσουν την κλινική τους εκπαίδευση. Στην αποφοίτηση η ανατομία μπορεί ήδη ν' αποτελεί μία μακρινή ανάμνηση. Αυτό το βιβλίο έχει σκοπό να παρουσιάσει τα βασικά θέματα της ανατομίας και να δείξει τη σημασία τους για την κλινική εξέταση και τη λήψη ιστορικού των χειρουργικών ασθενών. Αυτό το βιβλίο δεν επιδιώκει να παρουσιάσει όλες τις ανατομικές λεπτομέρειες* υπάρχουν γι' αυτό το σκοπό εξαιρετικοί ανατομικοί άτλαντες. Στην κλινική πράξη όμως, το σχήμα του ανθρωπίνου σώματος αλλάζει με χα χρόνια, γι' αυτό ακριβώς η αναγνο5ριση των βασικών ανατομικών χαρακτηριστικών είναι σημαντική για το ιστορικό και την εξέταση. Αυτό το βιβλίο είναι σχεδιασμένο ώστε να διευκολύνει τη σύγκριση μεταξύ φυσιολογικής κι ανώμαλης ανατομίας με τη χρήση επιφανειακών χαρακτηριστικών του σώματος και ακτινολογικών ευρημάτων. Το βιβλίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ένα σημείο εκκίνησης στην προσπάθεια κατανόησης του πώς η ανατομία, το κλινικό ιστορικό κι η φυσική εξέταση μπορούν να συνδυαστούν για να γίνει η διάγνωση σε ασθενείς με χειρουργικές παθήσεις.
Τιμή πώλησης: 45 €
ABC στον Θάνατο του Εγκεφαλικού Στέλεχος (2η έκδοση)
Πώς αποφασίζει το ιατρικό προσωπικό για το αν έχει επέλθει θάνατος τού εγκεφαλικού στελέχους; Ένας νεκρός εγκέφαλος σε ένα σώμα όπου η καρδιά ακόμη χτυπά είναι από ένα τα πιο μακάβρια αποτελέσματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Το βιβλίο ABC: Θάνατος του Εγκεφαλικού Στελέχους δίνει μοναδικές οδηγίες σε αυτό το θέμα. Σαφές, περιεκτικό και εύληπτο, το παρόν βιβλίο καλύπτει τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν στον θάνατο του εγκεφαλικού στελέχους κατά τρόπο που σχετίζεται άμεσα με την κλινική πράξη. Η παρούσα δεύτερη έκδοση έχει εκτεταμένα αναθεωρηθεί και ενημερωθεί σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις. Περιλαμβάνει νέες ενότητες πάνω στις σύγχρονες έννοιες του θανάτου, της μεταμόσχευσης οργάνων και της διεθνούς πρόσληψης της έννοιας του εγκεφαλικού θανάτου. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν • διάγνωση • δήλωση του θανάτου • ηθικά ζητήματα • αντιμετώπιση των δωρητών οργάνων Το ανά χείρας βιβλίο, γραμμένο από συγγραφείς με μακρά θητεία στο αντικείμενο, αποτελεί έναν εύχρηστο και πρακτικό οδηγό για ιατρούς, χειρουργούς, νοσηλευτές και φοιτητές καθώς και για οποιονδήποτε άλλον τυχόν ενδιαφέρεται για το αντικείμενο.
Τιμή πώλησης: 32 €
Νευρολογία και Νευροχειρουργική Εικονογραφημένη (5η έκδοση)
Η 5η έκδοση του βιβλίου Νευρολογία και Νευροχειρουργική Εικονογραφημένοι έχει ενημερωθεί και ελεγχθεί εις βάθος, ιδιαιτέρως στα πεδία εκείνα που έχει σημειωθεί κάποια εξέλιξη στην κατανόηση της παθογένεσης των νευρολογικών νόσων και στη νευρολογική και νευροχειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών. Ενσωματώνει τις τρέχουσες κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, περιλαμβάνοντας συστάσεις από το UK National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Η Νευρολογία και Νευροχειρουργική Εικονογραφημένοι είναι ιδανική για τους φοιτητές της Ιατρικής και τους ειδικευόμενους ιατρούς. Το ακριβές κείμενο διαμορφώνεται μαζί με καθαρές και εύκολες στην απομνημόνευση εικονογραφήσεις, κάτι το οποίο βοηθά στο να αποσαφηνισθούν πεδία, που για τους περισσότερους φοιτητές φαίνονται δύσκολα ή ακόμη και απαγορευτικά. Η απλότητα και η καθαρότητα στα διαγράμματά του παρέχουν τη γνώση με τρόπο πιο εύληπτο από κάθε αντίστοιχο ανταγωνιστικό κείμενο. Από προηγηθείσες αξιολογήσεις «...μακράν το καλύτερο βιβλίο νευρολογίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο φοιτητής της Ιατρικής.» Stu White in St Mary's Hospital Gazette «...ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο που συνιστάται για τη βιβλιοθήκη του κάθε επαγγελματία ιατρού.» JAS Hall in the West Indian Medical Journal
Τιμή πώλησης: 65 €