Ιατρική Στατιστική με μια Ματιά (3η έκδοση)
Οτιδήποτε χρειάζεται να γνωρίζετε για την Ιατρική Στατιστική... με μια ματιά! Το βιβλίο Ιατρική Στατιστική με μια ματιά αποτελεί μια περιεκτική και προσεγγίσιμη εισαγωγή σε αυτό το πολύπλοκο θέμα, καθώς και ένα χρήσιμο βοήθημα για επανάληψη. Μέσα από αυτοτελή κεφάλαια, εξηγούνται οι θεμελιώδεις έννοιες της ιατρικής στατιστικής και παρέχεται ένας οδηγός στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες στατιστικές διαδικασίες. Αυτή η νέα έκδοση της Ιατρικής Στατιστικής με μια ματιά: • Παρουσιάζει τα περιστατικά-κλειδιά σε συνδυασμό με εμπεριστατωμένους πίνακες και διαγράμματα. • Περιλαμβάνει επεξεργασμένα παραδείγματα σε κάθε κεφάλαιο, με έμφαση στην ερμηνεία των πορισμάτων της ανάλυσης από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και όχι μέσα από περίπλοκους υπολογισμούς χωρίς υπολογιστή. • Περιέχει εκτεταμένες, διασταυρούμενες αναφορές, ένα κατανοητό γλωσσάρι όρων και διαγράμματα που καθιστούν ευκολότερη την επιλογή των καταλληλότερων τεστ. • Παρέχει τα αντικείμενα μάθησης σε κάθε κεφάλαιο. • Εμπεριέχει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με τη Δημιουργία Προγνωστικών Δεικτών. • Περιλαμβάνει νέο ή εκτεταμένο υλικό για τη διαχείριση της μελέτης, τις πολυεστιαζόμενες μελέτες, τις ακολουθίες δοκιμών και τις διαφορετικές μεθόδους για τη σαφήνεια στη μελέτη, πολλαπλές συγκρίσεις, καμπύλες ROC και συμπεράσματα όσον αφορά στην ανάλυση της λογαριθμιστικής εξάρτησης. Το βιβλίο Ιατρική Στατιστική με μια ματιά ενδιαφέρει όλους τους φοιτητές της ιατρικής, τους νέους ιατρούς και τους ερευνητές στις επιστήμες της βιοϊατρικής και της φαρμακευτικής.
Τιμή πώλησης: 32 €
Κλινική Ιατρική (2η έκδοση)
Το βιβλίο αυτό εκδίδεται ως ένα οπτικό βοήθημα εκείνων που ετοιμάζονται για τις εξετάσεις MRCP (Member of Royal College of Physicians) – Μέλους του Βασιλικού Κολλεγίου των Ιατρών) ή για τις αντίστοιχες εξετάσεις στον υπόλοιπο κόσμο και ως ένα ευχάριστο εργαλείο για τους φοιτητές ή τους πτυχιούχους της Ιατρικής όλων των σταδίων. Τα θύματά του είναι όμοια με εκείνα του Έγχρωμου Άτλαντα Κλινικής Ιατρικής (του Forbes και Jackson, Mosby, 1993) και ελπίζομε ότι θα αποτελέσει καλό συνοδευτικό του τόμου εκείνου. Περισσότερη πληροφόρηση για τις καταστάσεις που παρουσιάζονται εδώ μπορεί να βρεθεί εκεί, αλλά το παρόν μπορεί φυσικά να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή και για αναφορά σε άλλα εγχειρίδια.
Τιμή πώλησης: 50 €
Ιατρική Στατιστική με μια Ματιά
Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές κι ερευνητές της ιατρικής, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στο χώρο της βιοϊατρικής και σε εργαζόμενους σε φαρμακοβιομηχανίες. Όλοι αυτοί, θα έρθουν, σε κάποια στιγμή της επαγγελματικής τους ζωής, αντιμέτωποι με δεδομένα (δικά τους ή άλλων), τα οποία θα πρέπει να αναλυθούν και να ερμηνευθούν και κατά κάποιο τρόπο θα έχουν να περάσουν εκείνο το φόβο των εξετάσεων της στατιστικής. Γι’ αυτόν το λόγο είναι ανεκτίμητη μια σωστή κατανόηση των στατιστικών εννοιών και της μεθοδολογίας. Μολονότι θα θέλαμε να εμπνεύσουμε ενθουσιασμό στον αναγνώστη για το αντικείμενο της στατιστικής, εντούτοις θα είμαστε ρεαλιστές. Σκοπός μας είναι να εφοδιάσουμε το φοιτητή και τον ερευνητή, καθώς και το γιατρό με τις στατιστικές έννοιες της ιατρικής βιβλιογραφίας, με ένα βιβλίο το οποίο είναι ορθό, ευκολοδιάβαστο, κατανοητό, σχετικό και με χρήσιμη πρακτική εφαρμογή. Η ιατρική στατιστική είναι ένα αντικείμενο ευρέως φάσματος που καλύπτει ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων. Παρουσιάσαμε μια βασική εισαγωγή στις βασικότερες έννοιες της ιατρικής στατιστικής κι ένα βασικό οδηγό στις πιο κοινά χρησιμοποιούμενες στατιστικές μεθόδους. Η επιδημιολογία είναι στενά συνδεδεμένη με την ιατρική στατιστική. Γι’ αυτόν το γόνο εξετάζονται μερικά από τα βασικά θέματα στην επιδημιολογία, τα οποία σχετίζονται με το σχεδιασμό της έρευνας και την ερμηνεία των ευρημάτων. Επίσης, περιλαμβάνονται θέματα, τα οποία ο αναγνώστης μπορεί να βρει χρήσιμα μόνο περιστασιακά, αλλά ωστόσο ορισμένα απ’ αυτά είναι θεμελιώδη σε αρκετές περιοχές της ιατρικής έρευνας· για παράδειγμα, η τεκμηριωμένη ιατρική, οι συστηματικές ανασκοπήσεις κι οι μετα-αναλύσεις, οι χρονοσειρές, η ανάλυση επιβίωσης κι οι μέθοδοι του Bayes.
Τιμή πώλησης: 32 €
Φυσική Εξέταση και Διάγνωση (4η έκδοση)
Η ευνοϊκή υποδοχή αυτού του βιβλίου, τόσο από τους γιατρούς όσο και από τους φοιτητές της Ιατρικής, έχει δικαιώσει απόλυτα τις φιλοδοξίες και ελπίδες, ότι είναι ένα βοήθημα χρήσιμο για την πληρέστερη κλινική κατάρτιση των γιατρών της χώρας μας. Δεν ήταν δυνατό να υπάρξει καλλίτερη δικαίωση της μακράς και επίπονης εργασίας της συγγραφής αυτού του βιβλίου, από την αγάπη, με την οποία το περιέβαλαν οι σπουδαστές και οι γιατροί, και από τις ευμενείς κρίσεις για τη χρησιμότητα του. Πολλές χιλιάδες σπουδαστές και γιατροί έχουν μυηθεί στα μυστικά της τέχνης του Ασκληπιού χάρη στο βιβλίο αυτό, που κυκλοφορεί όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να χάσει ούτε μικρό μέρος της αξίας του.
Τιμή πώλησης: 35 €
Διαφορική Διάγνωση (3η έκδοση)
Αν και στο κείμενο της τρίτης έκδοσης, ο αναγνώστης μπορεί εύκολα να αναγνυ)ρίαει, εδώ κι εκεί, αυτούσια ή ελαφριά τροποποιημένα κομμάτια απ' τη δεύτερη έκδοση, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στη νέα του αυτή έκδοση το βιβλίο ξαναγράφτηκε απ' την αρχή. Η λύση αυτή προτιμήθηκε - αντί της συνήθους τακτικής της επιλεκτικής αντικατάστασης μόνο των μερών εκείνων, των οποίων επιβάλλεται η προσαρμογή στα νέα βιβλιογραφικά δεδομένα προκειμένου το νέο κείμενο ν' αποκτήσει ενιαίο ύφος, αλλά κι επειδή θεωρήθηκε ότι η νέα έκδοση ήταν μια ακόμα ευκαιρία για βελτίωση της γραφής κάθε φορά που ξαναδιαβάζει κανείς ένα κείμενο του διαπιστώνει ότι θαμπορούσε να είχε γραφτεί με καλύτερο τρόπο.
Βιοστατιστική
Η συζήτηση με τους ασθενείς και η κλινική εξέταση είναι η βάση της καλής ιατρικής πράξης. Η αξιολόγηση των συμπτωμάτων και η έκλυση των σχετικών κλινικών σημείων είναι απαραίτητες ικανότητες όχι μόνο για τους φοιτητές αλλά και για νοσηλευτές και παραϊατρικούς. Κάθε κεφάλαιο αυτού του φημισμένου ιατρικού βιβλίου εξετάζει τα ακόλουθα θέματα: Το ιστορικό - πώς να μιλάτε με τους ασθενείς και να αξιολογείτε τα συμπτώματα τους Την κλινική εξέταση - ποιες τεχνικές πρέπει να χρησιμοποιείτε Τη σημασία - πώς θα ερμηνεύσετε τα ευρήματα Εξετάσεις - και πότε να τις ζητάτε Αλλαγές στην παρούσα 11η έκδοση Νέα ομάδα εκδοτών που όλοι είναι εν ενεργεία κλινικοί και ειδήμονες στους τομείς της ειδικότητας τους Εντελώς αναθεωρημένη με συνεισφορές από γιατρούς, χειρουργούς και γενικούς παθολόγους Νέα κεφάλαια για: -Αναπαραγωγικό σύστημα και κύηση -Παιδιατρική και εξέταση νηπίων και παιδιών -Εξέταση βαρέως πασχόντων μαζί με καταπληξία και κώμα -ΩΡΛ εξέταση Συνοπτικά διαγράμματα σε κάθε σύστημα Νέα κλινικά παραδείγματα με τον τύπο ΑΔΑΕ Νέα γραφήματα που επεξηγούν τις κατάλληλες τεχνικές κλινικής εξέτασης Τα σημεία-κλειδιά τονίζουν τα σημαντικά στοιχεία της κλινικής εξέτασης κάθε συστήματος Το βιβλίο Macleod's ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ είναι χρήσιμο για: Φοιτητές της ιατρικής Ειδικευόμενους γιατρούς Γενικούς παθολόγους που θέλουν να βελτιώσουν τις ικανότητες τους Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό που εμπλέκεται στην αξιολόγηση ασθενών
Τιμή πώλησης: 52 €
Οδηγός στην Ιατρική Βιβλιογραφία: Ένα Εγχειρίδιο για την Τεκμηριωμένη Κλινική Πρακτική
Ο Νο 1 οδηγός για τις αρχές και τις κλινικές εφαρμογές της Τεκμηριωμένης Ιατρικής, ενημερωμένος και εκτενής! Καμία άλλη πηγή δεν σας βοηθά να εφαρμόσετε την Τεκμηριωμένη Ιατρική στην καθημερινή κλινική πρακτική, όπως ο Οδηγός χρήσης της Ιατρικής Βιβλιογραφίας. • Πλήρως αναθεωρημένος και ενημερωμένος, προκειμένου να απηχεί τις τελευταίες εξελίξεις στην τεκμηριωμένη ιατρική • Η καινοτόμος οργάνωση σάς καθοδηγεί από τις θεμελιώδεις αρχές της χρήσης της ιατρικής βιβλιογραφίας στις πιο προχωρημένες στρατηγικές και δεξιότητες για χρήση σε καθημερινές καταστάσεις φροντίδας ασθενών • Παραδείγματα από πραγματικές συνθήκες, ληφθέντα μέσα από την ιατρική βιβλιογραφία
Τιμή πώλησης: 65 €
MACLEOD'S Κλινική Εξέταση (11η έκδοση)
Η συζήτηση με τους ασθενείς και η κλινική εξέταση είναι η βάση της καλής ιατρικής πράξης. Η αξιολόγηση των συμπτωμάτων και η έκλυση των σχετικών κλινικών σημείων είναι απαραίτητες ικανότητες όχι μόνο για τους φοιτητές αλλά και για νοσηλευτές και παραϊατρικούς. Κάθε κεφάλαιο αυτού του φημισμένου ιατρικού βιβλίου εξετάζει τα ακόλουθα θέματα: Το ιστορικό - πώς να μιλάτε με τους ασθενείς και να αξιολογείτε τα συμπτώματα τους Την κλινική εξέταση - ποιες τεχνικές πρέπει να χρησιμοποιείτε Τη σημασία - πώς θα ερμηνεύσετε τα ευρήματα Εξετάσεις - και πότε να τις ζητάτε Αλλαγές στην παρούσα 11η έκδοση Νέα ομάδα εκδοτών που όλοι είναι εν ενεργεία κλινικοί και ειδήμονες στους τομείς της ειδικότητας τους Εντελώς αναθεωρημένη με συνεισφορές από γιατρούς, χειρουργούς και γενικούς παθολόγους Νέα κεφάλαια για: -Αναπαραγωγικό σύστημα και κύηση -Παιδιατρική και εξέταση νηπίων και παιδιών -Εξέταση βαρέως πασχόντων μαζί με καταπληξία και κώμα -ΩΡΛ εξέταση Συνοπτικά διαγράμματα σε κάθε σύστημα Νέα κλινικά παραδείγματα με τον τύπο ΑΔΑΕ Νέα γραφήματα που επεξηγούν τις κατάλληλες τεχνικές κλινικής εξέτασης Τα σημεία-κλειδιά τονίζουν τα σημαντικά στοιχεία της κλινικής εξέτασης κάθε συστήματος Το βιβλίο Macleod's ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ είναι χρήσιμο για: Φοιτητές της ιατρικής Ειδικευόμενους γιατρούς Γενικούς παθολόγους που θέλουν να βελτιώσουν τις ικανότητες τους Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό που εμπλέκεται στην αξιολόγηση ασθενών
Τιμή πώλησης: 45 €