Ψυχοσωματική ετοιμασία για τη μητρότητα
Στο βιβλίο εκτείθονται όλες τις μεθόδοι προετοιμασίας που υπάρχουν για να μπορεί οενδιαφερόμενος επιστήμονας να κατανοήσει και να επιλέξει τη μέθοδο ήστοιχεία των μεθόδων που του ταιριάζουν και μπορεί να εφαρμόσει στους πελάτες του. Τα θέματα που αφορούν στον ψυχισμό της γυναίκας και του συντρόφου της μπορούν να βοηθήσουν τον σύμβουλο ετοιμασίας για να μπορέσει να τους στηρίξει και να τους καθοδηγήσει σε τρόπους ανάπτυξη της επικοινωνίας τους με το παιδί που περιμένουν. Όλα όσα καταγράφονται στα κεφάλαια του τοκετού και των διαφόρων ασκήσεων και συμπληρωματικών θεραπειών μπορούν να βρουν εφαρμογή στο περιεχόμενο του προγράμματος προετοιμασίας. Επίσης, ελπίζω όσα αναφέρονται στα κεφάλαια για το κέντρο ψυχοσωματικής ετοιμασίας και για τις επαγγελματικές σχέσεις να είναι χρήσιμες γνώσεις στην πορεία των νέων επιστημόνων που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν την Μαιευτική μέσω της ψυχοσωματικής ετοιμασίας με εντιμότητα, θάρρος, ενθουσιασμό, συμπόνια και καλή θέληση.
Τιμή πώλησης: 35 €
Δεξιότητες Συμβουλευτικής για Διαιτολόγους (2η έκδοση)
Το εγχειρίδιο Δεξιότητες Συμβουλευτικής για Διαιτολόγους αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο ένας επαγγελματίας μπορεί να αναπτύξει και να καλλιεργήσει μια συμβουλευτική προσέγγιση, καθώς και να υιοθετήσει τις κατάλληλες δεξιότητες συμβουλευτικής ώστε να υπερπηδήσει τις επικοινωνιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διαιτολόγοι και όσοι ασχολούνται με τη βοήθεια των πελατών στην αλλαγή των διατροφικών τους συνηθειών. Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι η καρδιά τόσο της διαιτητικής πρακτικής όσο και της συμβουλευτικής. Η συμβουλευτική προσέγγιση καλλιεργεί ένα κλίμα στο οποίο το άτομο λαμβάνει πληροφορίες και μαθαίνει πώς να τις εφαρμόζει. Οι δεξιότητες συμβουλευτικής είναι το εργαλείο για να παρασχεθεί υποστήριξη κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Το βιβλίο αναδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους οι διαιτολόγοι θα καταφέρουν να ενσωματώσουν στο έργο τους τη συμβουλευτική προσέγγιση και τις δεξιότητες συμβουλευτικής. Στην αναθεωρημένη δεύτερη έκδοση έχει ενταχθεί μια εκτεταμένη ενότητα για τη συνέντευξη του ασθενούς η οποία συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση του κινήτρου και την εφαρμογή των θεωριών τής ΓΣΘ (γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία), καθώς και μια νέα ενότητα σχετική με την ατομική ανάπτυξη η οποία συμπεριλαμβάνει παραδείγματα και συζήτηση σε ζητήματα διεπαγγελματικής επικοινωνίας και συνεργασίας με μια διεπιστημονική ομάδα. Οι εκπαιδευτές των φοιτητών διαιτολογίας θα βρουν ένα χρήσιμο εργαλείο στις ασκήσεις του βιβλίου. Η συγγραφέας Η Judy Gable είχε καταρτιστεί στη διαιτολογία πριν εκπαιδευτεί ως σύμβουλος και έχει εκπαιδεύσει διαιτολόγους στις επικοινωνιακές δεξιότητες για πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως πιστοποιημένη σύμβουλος σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας.
Τιμή πώλησης: 32 €
Η Εργασιακή Υγεία των Νοσοκομειακών Γιατρών (Β' τόμος)
Σχετικά με τις δύσκολες και απαιτητικές καταστάσεις που κατά γενική ομολογία βιώνουν οι γιατροί στο χώρο εργασίας τους, έχει αποδειχθεί ότι τα επίπεδα εργασιακού τους στρες έχουν άμεση επίπτωση στην επαγγελματική τους ικανοποίηση. Εξειδικευμένοι παράγοντες όπως οικονομικές δυσκολίες, απειλή δικαστικής εμπλοκής για ιατρικό σφάλμα και διαχειριστικά προβλήματα μπορούν να οδηγήσουν τόσο σε έντονο στρες όσο και σε επαγγελματική δυσαρέσκεια (job dissatisfaction).
Τιμή πώλησης: 35 €
Εργασιακό Στρες (Α' τόμος)
Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές ο προσδιορισμός της έννοιας του στρες δεν αποτελεί απλό εγχείρημα καθώς πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ευρύ όρο με ποικίλλες εκφάνσεις. Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι η έννοια του στρες εξαρτάται από την εκάστοτε διενεργούμενη έρευνα και το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο στα πλαίσια του οποίου εξετάζεται (π.χ. Ψυχολογία, Ιατρική, Κοινωνιολογία, Βιολογία κ.ά.). Οι στρεσογόνοι παράγοντες αναφέρονται σε σωματικά ή ψυχολογικά ερεθίσματα, τα οποία ευθύνονται για την ένταση που προκαλείται στα άτομα και μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τη διάρκεια τη συχνότητα, την ένταση και τον ακριβή χρόνο εμφάνισής τους σε οξείς, χρόνιους, καταστροφικά γεγονότα και καθημερινές ενοχλήσεις. Η διάκριση μεταξύ στρεσογόνων παραγόντων, μικροπαραγόντων στρες και εντάσεων έχει τεκμηριωθεί επαρκώς από τη διεθνή βιβλιογραφία.
Τιμή πώλησης: 30 €
Ψυχολογία και Κοινωνιολογία Εφαρμοσμένη στην Ιατρική (Εικονογραφημένο Έγχρωμο Εγχειρίδιο)
Το παρόν βιβλίο αποτελεί την 3η έκδοση μιας δημοφιλούς εισαγωγής στην ανθρώπινη συμπεριφορά στα πλαίσια της υγείας και της ασθένειας. Οι βασικότερες έννοιες της ψυχολογίας και κοινωνιολογίας καλύπτονται σε εννέα κεφάλαια Ο κύκλος της ζωής  Ανάπτυξη του ατόμου  Κοινωνία και υγεία  Προλαμβάνοντας την ασθένεια και προάγωντας την υγεία Η συμπεριφορά της ασθένειας και η σχέση ιατρού-ασθενούς Ασθένεια και αναπηρία  Αντιμετωπίζοντας την ασθένεια και την αναπηρία  Πώς δουλεύουν οι υπηρεσίες υγείας  Εσύ πως ταιριάζεις με όλα αυτά;  Τα θέματα παρουσιάζονται σε ανεξάρτητα δισέλιδα και η κατανόηση των σημαντικών εννοιών ενισχύεται μέσα από μελέτες περιστατικών, σημεία για συζήτηση και περιληπτικά πλαίσια. Η τρίτη έκδοση περιλαμβάνει μια νέα εισαγωγή στις σημαντικές έννοιες του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου και επιπρόσθετα αυτοτελή δισέλιδα αναφορικά με τη Διεθνή Υγεία και την Αγροτική Υγεία. Η Ψυχολογία και Κοινωνιολογία - Εφαρμοσμένη στην Ιατρική αποτελεί ιδανικό εγχειρίδιο για τους φοιτητές Ιατρικής, καθώς και για φοιτητές και σπουδαστές άλλων επαγγελμάτων που σχετίζονται με την Ιατρική.
Τιμή πώλησης: 33 €
Υλική Υπόσταση και Συνείδηση
«Το βιβλίο είναι εξαιρετικό ως εισαγωγικό κείμενο. Δύσκολα ζητήματα εξετάζονται από μια εισαγωγική προοπτική με γλαφυρότητα, κατά τρόπο που να κινεί το ενδιαφέρον και με αξιοθαύμαστα λίγα στοιχεία στην πορεία του που να διαταράσσουν την απλοποίηση. Προβλέπω ότι το εν λόγω βιβλίο θα γίνει γνωστό και ότι γρήγορα θα αποτελέσει βασικό εγχειρίδιο». —Ned Black, MIT «Η προσεκτική ανάγνωση αυτού του βιβλίου δεν συνεπάγεται απλώς μια γνωριμία με τη φιλοσοφία, αλλά την άσκησή της. Ο Churchland έγραψε την καλύτερη διαθέσιμη εισαγωγή, για φοιτητές αλλά και για το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό». «Ο Churchland υποστηρίζει με πειστικότητα—και φαντασία—ότι τα βασικά φιλοσοφικά ζητήματα θα λυθούν μόνο μετά την εμπειρική πρόοδο της γνωστικής επιστήμης. Διαγράφει τους τρόπους με τους οποίους σχετίζονται η τεχνητή νοημοσύνη, η νευροεπιστήμη και η ηθολογία. Κάνει πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις για το πώς ενδέχεται να αλλάξει άρδην ο τρόπος αντίληψης και σκέψης μας περί του εγκεφάλου στο μέλλον. Και καταλήγει κάνοντας ορισμένες αξιοσημείωτες υποθέσεις όσον αφορά σε διαφόρων ειδών εξωγήινη νοημοσύνη». «Πολλά από τα ζητήματα που εξετάζονται είναι πανάρχαια προβλήματα: δυισμός, υλισμός, αυτογνωσία, η σκέψη των άλλων. Όμως εδώ δεν υπάρχουν φιλοσοφικές θολούρες». Margaret Boden, The Times Higher Education Supplement Ο Paul M. Churchland είναι Καθηγητής της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Sand Diego.
Τιμή πώλησης: 13 €
Η θεωρία του Διαλογικού Εαυτού: Τοποθέτηση και Αντι-Τοποθέτηση σε μια Παγκοσμιοποιημένη Κοινωνία (1η έκδοση)
Το σύγγραμμα της Θεωρίας του Διαλογικού Εαυτού παρέχει μία περιεκτική επιστημονική κοινωνική θεωρία που ενσωματώνει τις σοβαρές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, και τον αντίκτυπό της στην ανάπτυξη του ατόμου. Οι Hubert Hermans και Angieszka Hermans-Konopka παρουσιάζουν μία νέα, επιτακτική άποψη των ιστορικών αλλαγών στις αντιλήψεις της κοινωνικής πραγματικότητας, και τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές αυτές έχουν επηρεάσει την κινητοποίηση, το συναίσθημα, την ηγετική ικανότητα, και την επίλυση των συγκρούσεων. Αναλύεται λεπτομερώς η βελτίωση των διαλογικών σχέσεων τόσο εντός του εαυτού όσο και μεταξύ των ατόμων, των ομάδων και των πολιτισμών, με παραδείγματα από την καθημερινότητα. Το βιβλίο ενασχολείται με ποικιλία προβλημάτων τα οποία αναλύονται με νέους και απροσδόκητους τρόπους: τα υπέρ και τα κατά των παραδοσιακών, των σύγχρονων και των μεταμοντέρνων προτύπων του εαυτού, τον ρόλο των συναισθημάτων, την ισχύ και την κυριαρχία, την ηγετική ικανότητα και την επίλυση των συγκρούσεων. Το σύγγραμμα αυτό θα κινήσει το ενδιαφέρον των ακαδημαϊκών σε μεγάλο εύρων πεδίων, συμπεριλαμβανομένων της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας. «Μία εξαιρετικά πρωτότυπη και φιλομαθής συζήτηση των προβλημάτων της υποκειμενικότητας στον ραγδαίως εξελισσόμενο κόσμο.» PAUL H. LYSAKER, Indiana University School of Medicine «Ο "διαλογικός εαυτός" βρίσκεται ανάμεσα στις σημαντικότερες και ευρηματικές θεωρίες των κοινωνικών επιστημών τα τελευταία 20 χρόνια. Σε αυτό το βιβλίο, η θεωρία παρουσιάζεται με σαφή τρόπο και αναλύεται σε βάθος, καλύπτοντας ένα εντυπωσιακό εύρος, τόσο στην ψυχολογία όσο και την κοινωνιολογία, την οικονομία, τη φιλοσοφία και τις πολιτικές επιστήμες. Το βιβλίο θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτο σε όλα αυτά τα πεδία ως μία πολύ σημαντική συμβολή στην κατανόηση της παγκοσμιοποίησης.» JEFFREY ARNETT, Clark University «Η πλέον κατανοητή και περιεκτική περιγραφή, έως σήμερα, του Διαλογικού Εαυτού. Αυτός ο τόμος καλύπτει μεγάλο εύρος προβλημάτων τα οποία φέρνουν σε επαφή την πρα
Τιμή πώλησης: 22 €
ABC στην Ψυχική Υγεία (2η έκδοση)
Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας έχουν αλλάξει εντελώς στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτή η νέα έκδοση του ΑΒC στην Ψυχική Υγεία έχει ενημερωθεί εις βάθος και έχει αναθεωρηθεί προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτό. Παρέχοντας σαφή πρακτική συμβουλευτική στο πώς να αναγνωριστούν, διαγνωσθούν και αντιμετωπιστούν οι ψυχικές διαταραχές με τρόπο επιτυχή και ασφαλή, με τμήματα πάνω στην επιλογή των φαρμάκων και στις ψυχολογικές αγωγές και σύμφωνα με τις οδηγίες, αυτό το βιβλίο επίσης περιέχει πληροφορίες για τις μεγαλύτερες κατηγορίες των διαταραχών ψυχικής υγείας, τις ανάγκες ψυχικής υγείας των ευάλωτων ομάδων (όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι άστεγοι και οι εθνικές μειονότητες) και την ψυχιατρική αντιμετώπιση. Πλήρως ενημερωμένη με την πρόσφατη νομοθεσία πάνω σε θέματα που αφορούν στην ψυχική υγεία, αυτή η νέα έκδοση είναι τόσο κατανοητή όσο και ανεκτίμητη. Καλύπτοντας τις ανάγκες ψυχικής υγείας των ειδικών ομάδων, το ΑΒC στην Ψυχική Υγεία παρέχει στους γενικούς ιατρούς, στους νοσοκομειακούς ιατρούς, στο νοσηλευτικό προσωπικό, στους συμβούλους και στους κοινωνικούς λειτουργούς όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την καθημερινή θεραπεία των ασθενών με προβλήματα ψυχικής υγείας.
Τιμή πώλησης: 32 €
Διαταραχές Διαγωγής στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία
Οι διαταραχές διαγωγής είναι κοινές στον πληθυσμό και αποτελούν την πιο συχνή αιτία κλινικών παραπομπών σε ιδρύματα ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους. Η επιθετικότητα και η εναντιωματική συμπεριφορά συχνά αποτελούν επίμονα φαινόμενα στα μικρά παιδιά και αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες εμφάνισης εγκληματικότητας και κατά την ενήλικο ζωή, όπως παραβατικότητα, αστάθεια στις διαπροσωπικές σχέσεις, ψυχιατρικές διαταραχές, σκληρές γονικές συμπεριφορές. Αυτό το βιβλίο παρουσιάζει θεμελιώδεις αλλά και καινοτόμες απόψεις σχετικά με τις διαταραχές διαγωγής, με τη συνεργασία κορυφαίων κλινικών μελετητών αλλά και ερευνητών του χώρου. Αυτοί αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα και την πιθανή ανομοιογένεια της κατάστασης, σε κεφάλαια του βιβλίου που αναφέρονται στους γενετικούς, βιολογικούς, νευρο-ψυχολογικούς αλλά και γνωστικούς παράγοντες. Αναφέρονται επίσης στο ρόλο της προσκόλλησης, της οικογένειας αλλά και ευρύτερων κοινωνικών επιρροών. Μελετώνται οι επιδράσεις που συμβάλλουν στη των διατήρηση των προβλημάτων συμπεριφοράς από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή, καθώς και οι προσεγγίσεις σχετικά με την πρόληψη και τη θεραπεία. Το βιβλίο κλείνει με μια αποτίμηση της πρόσφατης προόδου στον τομέα αλλά και των μελλοντικών κατευθύνσεων, από τον Michael Rutter. Σε όλη την έκταση του βιβλίου, δίνεται έμφαση σε εκδοχές του ζητήματος τόσο αναπτυξιακές όσο και βασισμένες στο φύλο εκδοχές του ζητήματος. Ενσωματώνοντας ευρήματα από ένα μεγάλο φάσμα ερευνητικών προοπτικών το παρόν κείμενο συνιστά μια έρευνα ενός συχνού κλινικού αλλά και κοινωνικού προβλήματος που θα αποτελέσει απαραίτητο ανάγνωσμα για όσους εργάζονται στον τομέα της ψυχικής υγείας αλλά και για όσους έχουν κλινικό, κοινωνιολογικό αλλά και ιατρικο-νομικό ενδιαφέρον στην παιδική υγεία και συμπεριφορά.
Τιμή πώλησης: 60 €
Ιατρική Ψυχολογία: Εγχειρίδιο για ψυχολόγους, γιατρους και νοσηλευτές
Η έρευνα και η κλινική εμπειρία έχουν συμβάλει στην απόκτηση σημαντικών γνώσεων ψυχολογίας, πράγμα που υποστηρίζει και καθοδηγεί την καλύτερη αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με την υγεία και την ασθένεια. Ο Peter Salmon προσφέρει ένα ισχυρό εννοιολογικό πλαίσιο, το οποίο ενοποιεί αυτήν την γνώση μέσα στα κλινικά πλαίσια και προβλήματα. Το κείμενο βασίζεται στα ειδικά ενδιαφέροντα του συγγραφέα για τις οξείες ασθένειες και την χειρουργική. Μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι πεποιθήσεις, τα συναισθήματα και η συμπεριφορά των ατόμων (μη ειδικών και επαγγελματιών υγείας) μπορούν να επηρεάσουν δραματικά την κατανόηση, την επικοινωνία και την αντιμετώπιση κατά τη διάρκεια της διάγνωσης και θεραπείας. Ο Peter Salmon, μία από τις παλαιότερες προσωπικότητες στον χώρο της κλινικής ψυχολογίας της υγείας, διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση γιατρών και υγιειονομικού προσωπικού, όπως επίσης και στην αντιμετώπιση ασθενών και των οικογενειών τους. Αυτό το βιβλίο προσφέρει Έμφαση στις οξείες ασθένειες και τις επεμβάσεις, σε αντίθεση με πολλά άλλα βιβλία που ασχολούνται με τις χρόνιες ασθένειες και την προαγωγή της υγείας. Μια εισαγωγή σε ψυχολογικές έννοιες και μοντέλα, μέσα από την κλινική πραγματικότητα της παρουσίασης, διάγνωσης, επικοινωνίας, θεραπείας και της σχέσης ασθενούς-ειδικού. Καθοδήγηση στην αξιολόγηση της έρευνας και την κλινική πρακτική, η οποία θα βοηθήσει στην κατανόηση συμπεριφορών και σχέσεων στις οξείες ασθένειες, τις επεμβάσεις και τα ευρύτερα ιατρικά πλαίσια. Οι μαθητές, οι επαγγελματίες κλινικής ψυχολογίας της υγείας και υγιειονομικής περίθαλψης, και οι γιατροί θα πρέπει να διαβάσουν το βιβλίο και να βρουν μια προσβάσιμη και έγκυρη περιγραφή σχετικά με το πώς οι ψυχολογικές γνώσεις μπορούν να τους βοηθήσουν, γιατί οι άνθρωποι νιώθουν και συμπεριφέρονται με συγκεκριμένους τρόπους, και ποιες ιατρικές καταστάσεις μπορούν να βελτιωθούν και να διευκολυνθούν, εάν ενσωματώσουν ψυχολογικές αρχές στην θεραπευτική πράξη.
Τιμή πώλησης: 30 €
ABC της Ιατρικής Ψυχολογίας
Το βιβλίο ABC της Ιατρικής Ψυχολογίας περιγράφει το πώς ψυχολογικοί και συμπεριφορικοί παράγοντες επηρεάζουν την εμφάνιση, την πορεία και την κατάληξη μιας ευρείας ποικιλίας ιατρικών καταστάσεων. Η ύπαρξη όλο και περισσότερων αποδείξεων που αφορούν στη σημασία αυτών των παραγόντων έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οργάνωση και στην άσκηση της ιατρικής. Το παρόν βιβλίο προσφέρει περιλήψεις των σχετικών αποδείξεων και προσφέρει λεπτομερή πρακτική καθοδήγηση που σκοπό έχει τη βελτίωση των σχετικών δεξιοτήτων όλων όσοι ασχολούνται με τη φροντίδα του ασθενούς. Τα κεφάλαια περιλαμβάνουν: • Ιατρική εξέταση • Έναρξη της θεραπείας • Οργάνωση της φροντίδας χρόνιας νόσου • Κατάθλιψη ασθενών με σωματική νόσο • Άγχος ασθενών με σωματική νόσο • Λειτουργικά σωματικά συμπτώματα και σύνδρομα • Χρόνια πολλαπλά λειτουργικά σωματικά συμπτώματα • Καρκίνος • Τραύμα • Κόπωση • Μυοσκελετικός πόνος • Κοιλιακός πόνος και λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές • Θωρακικός πόνος • Παραλήρημα Με πολλά πλαίσια, πίνακες και εικόνες το βιβλίο ABC της Ιατρικής Ψυχολογίας αποτελεί μια ουσιαστική εισαγωγή και κείμενο αναφοράς για φοιτητές, ιατρούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές και για όλους τους επαγγελματίες υγιείς.
Τιμή πώλησης: 20 €