ABC στη Σεξουαλική Υγεία
Σχόλια για την πρώτη έκδοση «Αυτό το βιβλίο έπρεπε να περιλαμβάνεται στις λίστες βιβλίων προς ανάγνωση όλων των προπτυχιακών και ειδικευόμενων νοσηλευτών, καθώς θα καλύψει το αβυσσαλέο κενό της απουσίας επίσημης διδασκαλίας στα προγράμματα σπουδών των περισσότερων ιατρικών σχολών και σχολών νοσηλευτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο». Καθηγητής Alan Riley, Καθηγητής Σεξουαλικής Υγείας στο The Sexual Dysfunction Association Newslettter «Αποτελεί εξαιρετικό βιβλίο αναφοράς για βασικές πληροφορίες σε πολλές όψεις της σεξουαλικής λειτουργίας και της αντιμετώπισης προβλημάτων. Συγκεκριμένα, υπογραμμίζει τη σημασία της κατάλληλης επικοινωνίας και της προσεκτικής λήψης ιστορικού». South African Medical Journal «Το πιο σημαντικό και χρήσιμο κεφάλαιο για τους ειδικευόμενους, τους κλινικούς ιατρούς και τους φοιτητές ιατρικής είναι αυτό που αφορά στη λήψη του σεξουαλικού ιστορικού. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να μάθει κανείς και να ενσωματώσει στην κλινική ιατρική. Γενικά, θεωρώ το βιβλίο καλογραμμένο και σημαντικό βοήθημα. Αξίζει να βρίσκεται στη βιβλιοθήκη κάθε θεραπευτή που έχει ως αντικείμενό του το σεξ και τις σχέσεις». Καθηγητής Dinesh Bhugra στο Sexual Relationship Therapy «Ο δεδηλωμένος στόχος του βιβλίου είναι η επιμόρφωση των ιατρών και κατ' επέκτασιν η διάλυση της άγνοιας γύρω από το σεξ. Προκαλώ οποιονδήποτε να αρνηθεί ότι αυτό το βιβλίο επιτυγχάνει... μια συνεκτική ιατρική προσέγγιση και μια αποδοχή της χαράς του σεξ. Μια θαυμάσια, μη επικριτική και ειλικρινής πραγματεία πάνω στην ανθρώπινη σεξουαλικότητα. Ελπίζω ότι θα διαλύσει την υποκρισία και τη σεμνοτυφία του πολιτισμού μας». Ιατρός Η δεύτερη έκδοση του ABC στη Σεξουαλική Υγεία είναι μια συνεκτική και σύγχρονη παρουσίαση αυτού του σημαντικού, αλλά δύσκολου, ζητήματος. Η παρούσα έκδοση έχει πολλές καινούργιες εικόνες, σχεδιαγράμματα και ζωγραφιές και υπάρχουν δύο νέα κεφάλαια πάνω στον τρανσεξουαλισμό και την υποκατάσταση ορμονών σε άνδρες και γυναίκες. Στα θέματα που καλύπτονται περλαμβάνονται: • Λήψη
Τιμή πώλησης: 32 €
Πρόληψη και Μέτρα Προστασίας από τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα
Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (Sexually Transmitted Diseases, STDs) αποτελούν μείζον πρόβλημα Δημόσιας Υγείας σε παγκόσμια κλίμακα. Κατέχουν μία από τις υψηλότερες θέσεις στους δείκτες νοσηρότητας και οι συνέπειές τους, όπως ο θάνατος, η στείρωση, η νεογνική νοσηρότητα, η ανάπτυξη καρκίνων ή η ευοδωτική επίδραση σε άλλες λοιμώξεις έχουν καταστροφικές επιπτώσεις σε εκατομμύρια ανθρώπων. Η εμφάνιση της HIV λοίμωξης και η ραγδαία επέκτασή της υπογράμμισαν με μεγαλύτερη ένταση την αναγκαιότητα ελέγχου των STDs. Η διαπίστωση της διευκόλυνσης της μόλυνσης από HIV τόσο από τα ελκωτικά, όσο και από τα φλεγμονώδη STDs, αποκάλυψε τη στενή συσχέτιση της HIV και των άλλων σεξουαλικώς μεταδιδομένων λοιμώξεων. Έτσι, η πρόληψη της διασποράς της HIV λοίμωξης και των άλλων STDs αποτελεί άμεση προτεραιότητα και επείγουσα ανάγκη της Δημόσιας Υγείας. Οι ευρείες διαφοροποιήσεις των οικονομικών, κοινωνικών, δημογραφικών και πολιτισμικών παραμέτρων, που αποτελούν υπόστρωμα διαμόρφωσης αντιλήψεων και συμπεριφοράς, καθορίζουν και τους άξονες διαμόρφωσης των στρατηγικών πρόληψης. Στο πλαίσιο αυτό, το ανδρικό προφυλακτικό αναδείχθηκε εξ αρχής ως το καταλληλότερο διαθέσιμο μέσον πρόληψης. Πολυάριθμες, ευρείες ενημερωτικές εκστρατείες και προγράμματα εστιάσθηκαν στην προβολή ασφαλέστερων προτύπων σεξουαλικής συμπεριφοράς και, κατά μείζονα λόγο, στην προώθηση της χρήσης του ανδρικού προφυλακτικού. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών δικαιολογούν συγκρατημένη μόνον αισιοδοξία. Η επιμονή και προσήλωση στους στόχους, η διεύρυνση των προγραμμάτων παρέμβασης και ο εμπλουτισμός των μεθόδων προσέγγισης διαφορετικών πληθυσμών και ομάδων-στόχων θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην πρόληψη των STDs.
Τιμή πώλησης: 15 €
Ιός του Δυτικού Νείλου
H παρουσία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη είναι καλά τεκμηριωμένη. Στην Ελλάδα, ωστόσο, το 2010 παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη επιδημική εκρηξη του ιού του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους. Η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου είναι περίπλοκη και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με την παθογένεια, τον ξενιστή, τον φορέα, την οικολογία και το κλίμα. Η μετάδοση εξαρτάται από την τοπική οικολογία και η εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών δεν έχει απαραίτητα την ίδια αποτελεσματικότητα σε διαφορετικά οικοσυστήματα. Θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου στους ανθρώπους δεν είναι διαθέσιμη κατά συνέπεια η ενίσχυση της εποπτείας είναι απαραίτητη. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η πλήρης διευρεύνηση του ιού του Δυτικού Νείλου και ειδικότερα η συμβολή στην κατανόηση της βιολογίας του ιού, της οικολογίας και των τρόπων μετάδοσης, της διάγνωσης και κλινικής εικόνας αυτού. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται με λεπτομέρεια η νοσηρότητα και η θνησιμότητα, τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ιϊκής λοίμωξης και τέλος παρουσιάζονται τα σημαντικότερα προληπτικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του λοιμογόνου αυτού παράγοντα.
Τιμή πώλησης: 20 €
Κατανοώντας την Πολιτική Υγείας LANGE (4η Έκδοση)
«Συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση από τους αναγνώστες του τρόπου λειτουργίας του συστήματος υγείας στο παρελθόν, τις αλλαγές που έχει υποστεί καθώς και τους πιθανούς εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας του στο μέλλον» —Περιοδικό για τις Πολιτικές και το Δίκαιο της Υγείας Thomas S. Bodenheimer, MD Kevin Grumbach, MD Ως κορυφαίο βιβλίο στον τομέα του, το "Κατανοώντας την Πολιτική Υγείας» παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των βασικών θεμάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας σήμερα. Η ανάλυση συγκεκριμένων κλινικών υποθέσεων χρησιμοποιείται σε όλη την έκταση του κειμένου προκειμένου να παράσχει στους σπουδαστές παραδείγματα από την καθημερινή πρακτική ώστε να ενισχύσει την κατανόηση από αυτούς των προκλήσεων της πολιτικής υγείας. Νέο σε αυτήν την έκδοση: Ανάλυση των πιο πρόσφατων αλλαγών στην πολιτική υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντιδιαστολή προς τις πολιτικές υγείας σε άλλες χώρες Ανασκόπηση (αναθεωρημένη) των πιο σύγχρονων δυσχερειών που αντιμετωπίζει το σύστημα της οργανωμένης φροντίδας (managed care) και της συνεχούς αύξησης των δαπανών υγείας Ανάλυση των πιο πρόσφατων αλλαγών στην αποζημίωση των ιατρών και των νοσοκομείων, τον έλεγχο της δαπάνης, την ασφάλιση υγείας και το ανθρώπινο δυναμικό του χώρου της υγείας Νέες θεωρήσεις για τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών και την πρόληψη των ιατρικών λαθών Περισσότερες από 80 «Ερωτήσεις και Ζητήματα προς Συζήτηση» για διδασκαλία ή μελέτη στο τελευταίο κεφάλαιο.
Τιμή πώλησης: 30 €
Υγιεινή της Εργασίας (3η έκδοση)
Τα θέματα που σχετίζονται με την υγιεινή της εργασίας, αν και εμφανίστηκαν πρόσφατα, κάνουν όλο και περισσότερο αισθητή την παρουσία τους όσο το περιβάλλον της εργασίας αλλάζει. Έτσι, αυτό το ευρύ αντικείμενο αναπτύσσεται ραγδαία σε κυβερνητικό, επιχειρησιακό και ατομικό επίπεδο. Η εξέλιξη αυτή είναι ορατή από την εμφάνιση νέων νόμων και μεθόδων ελέγχου και από την έμφαση που δίδεται στις ψυχολογικές επιπτώσεις της εργασίας και στη σημασία της καλής ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής. Στο βιβλίο εξετάζονται οι αρχές της υγιεινής της εργασίας και επισημαίνεται η αναγνώριση, αξιολόγηση/μέτρηση και τελικά η πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων της εργασίας. Στην παρούσα ανανεωμένη έκδοση έχουν προστεθεί εννέα νέα κεφάλαια που καλύπτουν αντικείμενα όπως η ισορροπία εργασίας/ζωής, η οργάνωση της εργασίας και ψυχολογικά θέματα, με στόχο να τηρείται ενήμερος ο αναγνώστης, είτε είναι φοιτητής είτε είναι ειδικός. Κριτικές για προηγούμενες εκδόσεις: "Πολύ ευπρόσδεκτο βιβλίο με καλή εμφάνιση που συνιστούμε ένθερμα." Hazardous Substances "Το βιβλίο αποτελεί θαυμάσια εισαγωγή στον τομέα της υγιεινής της εργασίας." AIHA journal "Εξαιρετική ανασκόπηση της υγιεινής της εργασίας και απαραίτητο βοήθημα για τους σπουδαστές." Occupational Medicine "Πρέπει να γίνει αμέσως το εγχειρίδιο των σπουδαστών της υγιεινής της εργασίας...και να το διαβάσουν όσοι γιατροί είναι νέοι στον τομέα αυτόν." Occupational & Environmental Medicine
Τιμή πώλησης: 50 €
Προαγωγή της Υγείας
Η δυνατότητα της προαγωγής και προστασίας της υγείας και πρόληψης της νόσου είναι γνωστή από πολλές επιτεύξεις σε όλο τον 20ο αιώνα. Οι Αμερικανοί λαμβάνουν καλύτερη φροντίδα του εαυτού τους καθώς εισέρχονται στον 21ο αιώνα. Η δημόσια ανησυχία σχετικά με τη φυσική ευεξία, την καλή διατροφή και την αποφυγή των κινδύνων της υγείας όπως το κάπνισμα έχει γίνει περισσότερο από μόδα και έχει ενσωματωθεί στον Αμερικανικό τρόπο ζωής. Ο προσωπικός τρόπος ζωής είναι γνωστό ότι επηρεάζει την κατάσταση υγείας των ατόμων και οι επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ειδικές στρατηγικές για να βοηθήσουν οικογένειες, κοινότητες και ομάδες να διατηρήσουν και να υιοθετήσουν θετικές συμπεριφορές τρόπου ζωής. Οι έμμεσες πληροφορίες για την υγεία και η ενημερωμένη απόφαση ή η άμεση εκπαίδευση υγείας και η προκύπτουσα προαγωγή της υγείας, προστασία της υγείας και οι πρακτικές πρόληψης της νόσου και του τραυματισμού μπορούν όλες να οδηγήσουν σε υιοθέτηση υγιών τρόπων ζωής. Η τρέχουσα τάση να δίδεται έμφαση στην αναπτυσσόμενη υγεία των ανθρώπων υπαγορεύει ότι οι επαγγελματίες φροντίδας υγείας κατανοούν ότι πολλά ζητήματα που περιβάλλουν τα άτομα, τις οικογένειες και τις κοινότητες σε κοινωνικούς, εργασιακούς και οικογενειακούς χώρους περιλαμβάνουν βιολογικούς, κληρονομικούς, νοητικούς ψυχολογικούς , περιβαλλοντικούς και κοινωνικο-πολιτισμικούς παράγοντες που μπορούν να θέσουν την υγεία τους σε κίνδυνο. Το πιο σημαντικό είναι ότι αναπτύσσουν παρεμβάσεις για την προαγωγή της υγείας κατανοώντας τους διαφορετικούς ρόλους που αυτοί οι παράγοντες παίζουν στις πεποιθήσεις του ατόμου και στις πρακτικές της υγείας ιδιαίτερα στους τομείς της πρόληψης και προστασίας από τη νόσο και τον τραυματισμό και της προαγωγής της υγείας.
Τιμή πώλησης: 70 €
Ιατρική Επιδημιολογία (4η έκδοση)
Η Ιατρική Επιδημιολογία απεικονίζει την ενισχυτική σχέση ανάμεσα στην επιστήμη που βασίζεται σε πληθυσμιακά δεδομένα και τη φροντίδα των ασθενών. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Η πιο ενημερωμένη πληροφόρηση πάνω σε πρότυπα εμφάνισης της νόσου και τους παράγοντες κινδύνου Επιδημιολογικές έννοιες απεικονίζονται μέσα από ένα ευρύ φάσμα κλινικών πεδίων και θεμάτων, όπως οι φλεγμονώδεις νόσοι, ο καρκίνος, η νόσος του Αλτσχάιμερ και οι περιγεννητικές διαταραχές ΝΕΟ: έννοιες κλειδιά σε κάθε κεφάλαιο – υπογραμμίζεται το ουσιώδες περιεχόμενο Προφίλ ασθενών – αποτυπώνεται η σχέση ανάμεσα στην επιστήμη που βασίζεται σε δημογραφικά στοιχεία και τη φροντίδα των ασθενών USMLE-τύπος ερωτήσεων – σας βοηθά να αξιολογήσετε τη γνώση σας πάνω σε σημαντικές έννοιες Αριθμισμένοι πίνακες, γραφήματα και εικόνες διευκολύνουν την κατανόηση και την απομνημόνευση του γνωστικού υλικού
Τιμή πώλησης: 55 €
Γενική & Κλινική Επιδημιολογία (Αρχές, μέθοδοι και εφαρμογές στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία) (2η έκδοση)
Επιδημιολογία είναι η βασική επιστήμη για τη μελέτη της αιτιότητας στον άνθρωπο. Η αιτιολογική έρευνα αφορά τόσο τα πολυάριθμα νοσήματα άγνωστης αιτιολογίας και τη μελέτη συγκεκριμένων επιδημιών, όσο και τη θεραπευτική ιατρική, αφού η θεραπεία αποτελεί ουσιαστικά την αιτία της καλύτερης πρόγνωσης. Το βιβλίο αυτό επικεντρώνεται στη γενική και την κλινική επιδημιολογία, χωρίς αναφορά σε θέματα ειδικής επιδημιολογίας συγκεκριμένων λοιμωδών ή μη νοσημάτων. Οι ιατρικές γνώσεις αναθεωρούνται και εμπλουτίζονται με ραγδαίους ρυθμούς. Η συνεχής ενημέρωση των ιατρών και των υπεύθυνων λειτουργών υγείας και η κριτική από μέρους τους θεώρηση των δημοσιευόμενων ευρημάτων, γίνεται επιτακτική. Η γνώση της γενικής και κλινικής επιδημιολογίας είναι κατά συνέπεια απαραίτητη, καθώς περισσότερα από τα μισά άρθρα που δημοσιεύονται στα μεγάλα διεθνή ιατρικά περιοδικά βασίζονται σε επιδημιολογικές αρχές και μεθόδους. Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου «Γενική και Κλινική Επιδημιολογία» γράφηκε με στόχο να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τους φοιτητές και τους νέους επιστήμονες της ιατρικής και άλλων επιστημών που υπηρετούν την προστασία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου. Ο Δ. Τριχόπουλος είναι Καθηγητής Πρόληψης Καρκίνου και Καθηγητής Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ και Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Η Π. Λάγιου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόσεδρη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ.
Τιμή πώλησης: 56 €
Εγχειρίδιο: Γενική Ιατρική
Είναι μια ολοκαίνουργια έκδοση της ολοένα και αυξανόμενης σειράς Εγχειρίδιο Βασικών Αρχών. Κάτω από την πλήρη επιμέλεια της έκδοσης των Kumar και Clark, αυτή η σειρά προμηθεύει φοιτητές και νέους ιατρούς με σαφή, πρακτικά κείμενα στις σπουδαιότερες ιατρικές ειδικότητες. Πέρα από τη βασική πληροφόρηση αυτή η έκδοση περιλαμβάνει διαγνωστικά σημεία και πηγές για περαιτέρω μελέτη.
Τιμή πώλησης: 32 €
ABC της Ασφάλειας του Ασθενούς (1η έκδοση)
Είναι λυπηρό το γεγονός ότι το σύστημα υγείας μπορεί πράγματι να βλάψει τους ανθρώπους που καλείται να βοηθήσει. Ωστόσο, η φροντίδα της υγείας είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και δεν αποτελεί έκπληξη το ότι μπορεί να απειληθεί η ασφάλεια του ασθενούς. Στόχος μας κατά τη συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν να προσφέρουμε μια πρακτική προσέγγιση στην κινητοποίηση και βελτίωση της ασφάλειας του ασθενούς, τόσο σαν πρωτοβάθμια όσο και σαν δευτεροβάθμια φροντίδα. Αποδεχόμαστε πλήρως ότι δίνουμε μόνο μια μικρή εικόνα του διαρκώς επεκτεινόμενου κόσμου που αφορά στην ασφάλεια του ασθενούς. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι αν εφαρμόζονταν οι βασικές αρχές, η ασφάλεια του ασθενούς θα βελτιωνόταν σημαντικά. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συντελεστές για τη σκληρή εργασία που κατέβαλαν συνδυάζοντας τη μεγάλη ποσότητα υπάρχουσας γνώσης, το National Patient Safety Agency (NPSA) για την εξέταση του χειρογράφου, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ανταποκρίνεται στις παρούσες τάσεις, και την ομάδα των επιμελητών του οίκου Blackwell Publishing.
Τιμή πώλησης: 20 €
Επιδημιολογία: Αρχές- Μέθοδοι- Εφαρμογές
Στο βιβλίο αυτό περιέχονται οι αρχές και οι μέθοδοι της γενικής επιδημιολογίας καθώς και οι εφαρμογές της στην αιτιολογική έρευνα, στην κλινική ιατρική και στις υγειονομικές υπηρεσίες. 'Αντίθετα, δεν περιλαμβάνονται δεδομένα που αφορούν τήν ειδική επιδημιολογία συγκεκριμένων νοσημάτων, παρά μόνο όταν αυτά χρησιμοποιούνται σαν παραδείγματα. Ή επικέντρωση του βιβλίου στή γενική επιδημιολογία έγινε για δύο λόγους : (i) ή μελέτη της ΰλης της γενικής επιδημιολογίας προϋποθέτει κριτική προσέγγιση και επιστημονικό προβληματισμό, ενώ ή ΰλη τής ειδικής επιδημιολογίας είναι απλή και έχει περιγραφικό χαρακτήρα, (ii) οι αρχές και οι μέθοδοι τής γενικής επιδημιολογίας έχουν τεκμηριωθεί, καθιερωθεί και καταξιωθεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ δ ρυθμός ανανεώσεως των δεδομένων τής ειδικής επιδημιολογίας είναι τόσο γρήγορος, ώστε να κάνει αυτόματα παρωχημένο ακόμα και ένα νεοεκδιδόμενο σύγγραμμα.
Τιμή πώλησης: 20 €
Βασικές Αρχές της Υγιεινής
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλους τους Νοσηλευτές και σε όλα τα άτομα που ασχολούνται με την Αγωγή και την προαγωγή της υγείας. Η διατήρηση της υγείας έχει μια βασική προϋπόθεση της αρμονικής ισορροπίας ανάμεσα στο περιβάλλον και στο άτομο. Για την προαγωγή της υγείας δεν φθάνει μόνο η αλματώδης εξέλιξη της Ιατρικής και των άλλων επιστημών αλλά χρειάζεται και συνεργασία του ατόμου. Το άτομο για να συνεργαστεί θα πρέπει να μην αγνοεί τους βασικούς κανόνες υγιεινής. Το βιβλίο αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο να βοηθήσει τους σπουδαστές και τα άτομα, τα οποία θέλουν να βελτιώσουν τις συνθήκες υγιεινής. Ας θεωρηθεί η προσπάθεια αυτή ως μια μικρή συμβολη στην εκπαίδευση των σπουδαστών αλλά και εκείνων οι οποίοι θα ήθελαν να ασχοληθούν με την Κοινωνική διάσταση της Υγείας.
Τιμή πώλησης: 15 €