Επιδημιολογία: Αρχές- Μέθοδοι- Εφαρμογές

Εκδότης:
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Συγγραφέας:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ISBN:
978-960-394-147-7
Διαστάσεις:
17x24
Σελίδες:
556
Έτος έκδοσης:
2002
Τιμή πώλησης 20 €
  • 0 Review

Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται οι αρχές και οι μέθοδοι της γενικής επιδημιολογίας καθώς και οι εφαρμογές της στην αιτιολογική έρευνα, στην κλινική ιατρική και στις υγειονομικές υπηρεσίες. 'Αντίθετα, δεν περιλαμβάνονται δεδομένα που αφορούν τήν ειδική επιδημιολογία συγκεκριμένων νοσημάτων, παρά μόνο όταν αυτά χρησιμοποιούνται σαν παραδείγματα. Ή επικέντρωση του βιβλίου στή γενική επιδημιολογία έγινε για δύο λόγους : (i) ή μελέτη της ΰλης της γενικής επιδημιολογίας προϋποθέτει κριτική προσέγγιση και επιστημονικό προβληματισμό, ενώ ή ΰλη τής ειδικής επιδημιολογίας είναι απλή και έχει περιγραφικό χαρακτήρα, (ii) οι αρχές και οι μέθοδοι τής γενικής επιδημιολογίας έχουν τεκμηριωθεί, καθιερωθεί και καταξιωθεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ δ ρυθμός ανανεώσεως των δεδομένων τής ειδικής επιδημιολογίας είναι τόσο γρήγορος, ώστε να κάνει αυτόματα παρωχημένο ακόμα και ένα νεοεκδιδόμενο σύγγραμμα.