Στοιχεία Χημείας για Φαρμακοποιούς: Γενική Χημεία, Οργανική Χημεία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων

Εκδότης:
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Συγγραφέας:
SATYAJIT SARKER, LUTFUN NAHAR
Επιμέλεια:
Π. Κορδοπάτης, Φ. Λάμαρη, Β. Μαγκαφά
ISBN:
978-960-583-032-8
Διαστάσεις:
17x24
Σελίδες:
377
Έτος έκδοσης:
2015
Τιμή πώλησης 50 €
  • 0 Review

Περιγραφή

Το σύγγραμμα Στοιχεία Χημείας για Φαρμακοποιούς αποτελεί μια φιλική προς τον φοιτητή εισαγωγή στις βασικές έννοιες χημείας που είναι απαραίτητες για όλους τους φοιτητές φαρμακευτικών επιστημών. Το βιβλίο παρέχει μια περιεκτική επισκόπηση των ποικίλων ζητημάτων γενικής χημείας, οργανικής χημείας και χημείας φυσικών προϊόντων (σε σχέση με τις φαρμακευτικές ενώσεις).
Το βιβλίο έχει διαιρεθεί σε έξι σαφείς ενότητες, με ξεκάθαρη δομή ώστε να διευκολύνει την κατανόηση των φοιτητών. Το βιβλίο ξεκινά με μια εισαγωγή σε γενικά ζητήματα της χημείας και της σημασίας της στη σύγχρονη ζωή, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της στην Ιατρική και στη Φαρμακευτική. Ακολουθεί ανάλυση των ζητημάτων της ατομικής δομής και του χημικού δεσμού και παρουσίαση βασικών στοιχείων στερεοχημείας, καθώς και της σημασίας τους στη Φαρμακευτική – σε σχέση με τη δράση των φαρμάκων και την τοξικότητα. Καλύπτονται ζητήματα αλειφατικών, αρωματικών και ετεροκυκλικών ενώσεων και της φαρμακευτικής τους σημασίας, με τα τελευταία κεφάλαια να εξετάζουν τις οργανικές αντιδράσεις και τις εφαρμογές στους στην ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων φαρμάκων, καθώς και στη χημεία φυσικών προϊόντων.
• εύκολη εισαγωγή στις βασικές έννοιες χημείας που απαιτούνται για όλες τις βαθμίδες σπουδών Φαρμακευτικής.
• φιλικό προς τον φοιτητή και γραμμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι κατανοητή από φοιτητές που δεν σπουδάζουν Χημεία
• περιλαμβάνει μαθησιακούς στόχους στην εισαγωγή κάθε κεφαλαίου
• εστιάζει στις φυσικές ιδιότητες και δράσεις των φαρμακευτικών ενώσεων