Φυσιολογία του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος

Εκδότης:
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Συγγραφέας:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ISBN:
978-960-394-791-2
Διαστάσεις:
17X24
Σελίδες:
100
Έτος έκδοσης:
2012
Τιμή πώλησης 19 €
  • 0 Review

Περιγραφή

Στα κεφάλαια του παρόντος βιβλίου παρουσιάζονται οι σύγχρονες απόψεις της λειτουργικής και δομικής οργάνωσης του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος. Γίνεται λεπτομερής αναφορά για:
- τις ιδιότητες της λειτουργίας των σπλαχνικών γαγγλίων και των νευρικών ινών του Α.Ν.Σ.,
- τα χαρακτηριστικά των αντανακλαστικών κυκλωμάτων,
- τους μηχανισμούς μεταφοράς της πληροφορίας και τα κέντρα ρύθμισης στο Α.Ν.Σ.,
- την λειτουργική αυτονομία των κοίλων εσωτερικών οργάνων που οφείλεται στο τρίτο τμήμα του Α.Ν.Σ. – το μετασυμπαθητικό τμήμα ή το ενδογενές νευρικό σύστημα,
- την τονική δραστηριότητα του Α.Ν.Σ. από την οποία εξαρτάται η λειτουργική κατάσταση των αγγειακών τοιχωμάτων, του καρδιακού μυός και γενικά των εσωτερικών οργάνων.

Περιγράφεται ο ρόλος του Α.Ν.Σ. στην δημιουργία κυκλικής ενεργοποίησης των λειτουργικών συστημάτων και στην ψυχική δραστηριότητα του ανθρώπου.
Το βιβλίο «Φυσιολογία του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος» απευθύνεται στους φοιτητές των Ιατρικών Σχολών, των Τμημάτων Βιολογίας, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού καθώς και στους απόφοιτους αυτών των Σχολών