Περιβάλλον: Στοιχεία Ιστορίας και Πολιτικής

Εκδότης:
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Συγγραφέας:
Γ. ΒΑΒΙΖΟΣ, Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ISBN:
9789605831554
Διαστάσεις:
17x24
Σελίδες:
426
Έτος έκδοσης:
2017
Τιμή πώλησης 40 €
  • 0 Review

Περιγραφή

Tο βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να παρουσιάσει τη διαχρονική εξέλιξη της κατάστασης του περιβάλλοντος στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, από τη «νεολιθική επανάσταση» μέχρι τις μέρες μας, των παραγόντων που τη διαμόρφωσαν και τη διαμορφώνουν, την εξέλιξη και τα επιτεύγματα της σύγχρονης οικολογικής επιστήμης, καθώς και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η προστασία του περιβάλλοντος. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται η εξέλιξη των συνθηκών διαβίωσης, των μέσων και των τρόπων παραγωγής, οι συνέπειες των εξελίξεων αυτών στους επιμέρους συντελεστές που διαμορφώνουν την κατάσταση του περιβάλλοντος (κλιματικές αλλαγές, συνθήκες κατοικίας, χωροταξία, προστασία δασών και άγριων ζώων, ύδρευση, αποχέτευση, διαχείριση αποβλήτων, γεωργία, κτηνοτροφία, μεταποίηση κ.τ.λ.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του νομικού πλαι­σίου προστασίας του περιβάλλοντος της χώρας μας. Παρουσιάζονται επίσης η γέννηση και η εξέλιξη του φυσιολατρικού κινήματος, των ιδεολογικών θεωρήσεων για την επιστήμη της οικολογίας και για την προστασία του περιβάλλοντος που διαμορφώθηκαν από τα μέσα του 19ου ως τα μέσα του 20ού αιώνα, καθώς και η εκμετάλλευση της οικολογικής επιστήμης, ιδίως από το καθεστώς της ναζιστικής Γερμανίας. Ειδικότερο αντικείμενο αποτελεί η περιγραφή των αντιλήψεων και των πρακτικών των κοινωφελών ιδρυμάτων και των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και το κίνημα της πολιτικής οικολογίας.