Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Εχθρών των Καλλιεργειών: Αρχές και Μέθοδοι

Εκδότης:
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Συγγραφέας:
J.R.M. THACKER
Επιμέλεια:
Γ. Μπρούφας, Μ. Παππά
ISBN:
978-960-583-055-7
Διαστάσεις:
17x24
Σελίδες:
328
Έτος έκδοσης:
2017
Τιμή πώλησης 37 €
  • 0 Review

Περιγραφή

Πολλά φυτοφάγα είδη Αρθρόποδων θεωρούνται υπεύθυνα για σημαντικές απώλειες της παγκόσμιας παραγωγής των καλλιεργειών σε ετήσια βάση, καθώς και για τη μετάδοση σημαντικών ασθενειών. Συνεπώς, ο έλεγχος των ζωικών αυτών εχθρών είναι υψίστης σημασίας. Το βιβλίο «Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Εχθρών των Καλλιεργειών: αρχές και μέθοδοι» παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των ζωικών εχθρών, συμπεριλαμβανομένων της χημικής και βιολογικής καταπολέμησης, καθώς και των σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων. Το βιβλίο δίνει έμφαση ειδικά στις τεχνικές που είναι διαθέσιμες για τον έλεγχο των ζωικών εχθρών, χρησιμοποιώντας παραδείγματα σημαντικών εχθρών καλλιεργειών, ζωικών παρασίτων και φορέων ασθενειών από πολλές διαφορετικές χώρες. Στόχος του βιβλίου είναι  να αποτελέσει πρότυπο εισαγωγικό βοήθημα για προπτυχιακους και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τον έλεγχο των ζωικών εχθρών, την εντομολογία, τη φυτοπροστασία, τη γεωπονική επιστήμη και γενικότερα τις επιστήμες περιβάλλοντος. Παράλληλα, το βιβλίο απευθύνεται και σε επαγγελματίες που ασχολούνται με το αντικείμενο της διαχείρισης των ζωικών εχθρών των καλλιεργιών ,καθώς και σε γεωπόνους εφαρμογών κρατικών υπηρεσιών.