Kanski Κλινική Οφθαλμολογία: Μια Συστηματική Προσέγγιση (8η έκδοση) - Δεμένο
Η Κλινική Οφθαλμολογία του Kanski: Μια συστηματική προσέγγιση είναι το κλασικό σύγγραμμα ειδικότητας (λαμβάνοντας «Τιμητικό Έπαινο» για την προηγούμενη έκδοση στα βραβεία British Medical Association Book Awards 2012), το οποίο παρέχει τον ιδανικό θεμέλιο λίθο στην οφθαλμολογία για ειδικευόμενους έως και πεπειραμένους ιατρούς. Η φημισμένη οπτικά δυναμική και περιεκτική μορφή του παρέχει τη δυνατότητα εύκολης κατανόησης και προσφέρει εστιασμένη καθοδήγηση στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση των οφθαλμικών διαταραχών.
Τιμή πώλησης: 125 €
Kanski Κλινική Οφθαλμολογία: Μια Συστηματική Προσέγγιση (8η έκδοση)
Η Κλινική Οφθαλμολογία του Kanski: Μια συστηματική προσέγγιση είναι το κλασικό σύγγραμμα ειδικότητας (λαμβάνοντας «Τιμητικό Έπαινο» για την προηγούμενη έκδοση στα βραβεία British Medical Association Book Awards 2012), το οποίο παρέχει τον ιδανικό θεμέλιο λίθο στην οφθαλμολογία για ειδικευόμενους έως και πεπειραμένους ιατρούς. Η φημισμένη οπτικά δυναμική και περιεκτική μορφή του παρέχει τη δυνατότητα εύκολης κατανόησης και προσφέρει εστιασμένη καθοδήγηση στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση των οφθαλμικών διαταραχών.
Τιμή πώλησης: 110 €
Εγχειρίδιο Οφθαλμού Wills
Η 6η έκδοση της κλασικής αυτής αναφοράς σχετικά με τα οφθαλμικά νοσήματα αποτελεί τον ιδανικό οδηγό για όλους τους κλινικούς ιατρούς που θεραπεύουν τις διαταραχές του οφθαλμού. Η περιεκτική και συνοπτική μορφή του κειμένου καθιστά αυτόν τον εύχρηστο οδηγό ένα ιδανικό βοήθημα για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση εκατοντάδων οφθαλμικών καταστάσεων. Αυτό το εγχειρίδιο τσέπης καλύπτει –από τα συμπτώματα στη θεραπεία– όλες τις οφθαλμικές διαταραχές που πιθανώς να συναντήσει ένας ιατρός στο ιδιωτικό ιατρείο, στα επείγοντα ή στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Νέα στοιχεία στην 6η έκδοση: Πλήρως ενημερωμένα και βελτιωμένα κεφάλαια, ώστε να επεκταθούν ή να προστεθούν νέα θέματα. Δεδομένα που προέρχονται από πρόσφατες μείζονες κλινικές δοκιμές, συναφείς με την περίθαλψη των ασθενών με εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και την απόφραξη της φλέβας του αμφιβληστροειδούς. Ενημερωμένο κείμενο στην αντιμετώπιση των καταγμάτων του κόγχου, των εκδορών/σχισμών του βλεφάρου και των κακοηθειών του οφθαλμού. Νέες φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης των διαδικασιών της νόσου του εξωτερικού, του πρόσθιου και του οπίσθιου τμήματος. Ενημερωμένες απεικονιστικές μέθοδοι, με ειδική προσοχή στην τομογραφία οπτικής συνοχής, στη μαγνητική τομογραφία, στην υπολογιστική (αξονική) τομογραφία και στην υπερηχογραφική βιομικροσκοπία.
Τιμή πώλησης: 65 €
Οφθαλμολογία (Εικονογραφημένο Έγχρωμο Εγχειρίδιο)
Το εισαγωγικό αυτό εγχειρίδιο οφθαλμολογίας επαναλαμβάνει την προσέγγιση άλλων στη σειρά των Εικονογραφημένων Έγχρωμων Εγχειριδίων. Η ανάπτυξη σε διπλές σελίδες, συνδυάζοντας ευχερώς αναγνώσιμα κείμενα, έγχρωμη εικονογράφηση, πίνακες και περιλήψεις με “σημεία κλειδιά”, παρουσιάζει κάθε αντικείμενο σε μια αυτόνομη εκπαιδευτική ενότητα. Τα περιεχόμενα χωρίζονται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη περιέχει στοιχειώδη ανατομία και φυσιολογία, μαζί με μια σύγχρονη παρουσίαση των μηχανισμών της όρασης στον άνθρωπο, καθώς και μια εισαγωγή στις παθολογικές διεργασίες και στη θεραπεία. Στη δεύτερη ενότητα περιγράφονται οι οφθαλμικές παθήσεις ακολουθώντας την παραδοσιακή προσέγγιση βάσει ανατομίας. Η τρίτη ενότητα πραγματεύεται μια συλλογή ειδικών θεμάτων, ορισμένα από τα οποία σχετίζονται με νόσους, ενώ άλλα καλύπτουν την κλινική αντιμετώπιση. Η τελευταία ενότητα, που παρουσιάζει με πρωτοποριακό τρόπο, αφορά τη λήψη αποφάσεων σε κλινικές περιπτώσεις. Παρουσιάζονται στον αναγνώστη σενάρια που αντιστοιχούν σε κύρια κλινικά οφθαλμολογικά προβλήματα. Κάθε σενάριο μπορεί να προσεγγισθεί μέσω ενός αριθμού διαγνωστικών μονοπατιών, με σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων. Αυτή η ενότητα μπορεί να χρησιμεύσει είτε για αυτο-αξιολόγηση μετά την μελέτη των προηγούμενων ενοτήτων, ή ως πρακτικός οδηγός σε ορισμένες κλινικές περιπτώσεις. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κύρια στο φοιτητή ιατρικής, αλλά πιστεύουμε ότι θα είναι επίσης χρήσιμο σε φοιτητές ή ειδικούς ορθοπτικής και οπτομετρίας, σε γενικούς ιατρούς, σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων και σε νοσηλευτές.
Τιμή πώλησης: 44 €