Η ρευματοειδής αρθρίτιδα της κροταφογναθικής διάρθρωσης
Η Ορθοδοντική με μια Ματιά
Η Ορθοδοντική με μια Ματιά είναι ένας νέος τίτλος Οδοντιατρικής στην εξαιρετικά δημοφιλή σειρά με μια Ματιά. Παρέχει μια περιεκτική και προσιτή εισαγωγή καθώς και μια πολύτιμη βοήθεια στην επανάληψη. Ακολουθώντας τη γνωστή, εύχρηστη με μια ματιά μορφή, κάθε θέμα παρουσιάζεται ως ένα δισέλιδο με βασικά στοιχεία να συνοδεύονται από σαφή διαγράμματα συνοψίζοντας βασικές γνώσεις. Δομημένο πάνω από τέσσερα τμήματα, η Ορθοδοντική με μια Ματιά καλύπτει: • Ανάπτυξη και εξέλιξη του προσώπου • Διάγνωση και θεραπευτικός σχεδιασμός • Αντιμετώπιση ορθοδοντικών ανωμαλιών • Μέθοδοι και τεχνικές ορθοδοντικής θεραπείας Η Ορθοδοντική με μια Ματιά είναι το ιδανικό εγχειρίδιο για όλους τους φοιτητές της Οδοντιατρικής, τους ασκούμενους ιατρούς και όλους όσοι εργάζονται στον τομέα της ορθοδοντικής. Επιπροσθέτως, το κείμενο θα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τους γενικούς οδοντίατρους που επιθυμούν να αναβαθμίζουν τις γνώσεις τους, για τους οδοντιατρικούς νοσηλευτές, τους θεραπευτές και τους τεχνικούς.
Τιμή πώλησης: 32 €
ABC στη Στοματική Υγεία (1η έκδοση)
Ασθενείς με στοματικές παθήσεις ή επείγοντα οδοντιατρικά περιστατικά συχνά θα παρουσιαστούν πρώτα στον γενικό οδοντίατρο ή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο παρών οδηγός καλύπτει τις συνηθέστερες στοματικές παθήσεις που απαντώνται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Προσφέρει σαφή, συνεκτική καθοδήγηση για την αντιμετώπιση και πρόληψη των παθήσεων του στόματος, με τη βοήθεια κλινικών εικόνων υψηλής ποιότητας. Παρέχει συμβουλές για την διάκριση των απλών παθήσεων από αυτές που ίσως υποδηλώνουν μια σοβαρότερη υποκείμενη πάθηση. Τα κεφάλαια, γραμμένα και επιμελημένα από κορυφαίους συγγραφείς, περιλαμβάνουν: • Οδοντικές βλάβες, συνέπειες και πρόληψη • Περιοδοντική νόσος • Διογκώσεις, ερυθρές, λευκές και κηλιδώδεις βλάβες • Καρκίνος του στόματος • Στοματικά έλκη και άλλα αίτια στοματοπροσωπικών ενοχλήσεων και πόνου • Βελτίωση της σύγκλεισης και της στοματοπροσωπικής αισθητικής: ορθοδοντική, αποκατάσταση και αντικατάσταση δοντιών • Επείγοντα περιστατικά στην οδοντιατρική • Στοματική υγεία για ασθενείς με ειδικές ανάγκες. Το ΑBC στη Στοματική Υγεία θα αναδειχθεί σε ανεκτίμητο εγχειρίδιο αναφοράς για τον γενικό οδοντίατρο, τον κλινικό νοσηλευτή και κάθε λειτουργό της στοματικής υγείας.
Τιμή πώλησης: 20 €
Ιστολογία και Εμβρυολογία των Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών