Κλινική Διαχείριση για Νευρολογικές Καταστάσεις (3η έκδοση)

Εκδότης:
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Συγγραφέας:
MARIA STOKES, EMMA STACK
Επιμέλεια:
Κ. Κατσουλάκης
ISBN:
978-960-394-966-4
Διαστάσεις:
21x28
Σελίδες:
430
Έτος έκδοσης:
2014
Τιμή πώλησης 53 €
  • 0 Review

Περιγραφή

Η τρίτη έκδοση αυτού του δημοφιλούς συγγράμματος (το οποίο είχε εκδοθεί προηγουμένως με τον τίτλο Κλινική Διαχείριση στη Νευρολογική Αποκατάσταση) διατηρεί την επιστημονική και ερευνητική θεμελίωση μέσω της εκτενούς χρήσης αναφορών και μελετών ατομικών περιπτώσεων. Είναι το μοναδικό βιβλίο για φυσικοθεραπευτές που προσφέρει μια συνολική επισκόπηση των βασικών αρχών της νευρολογικής αποκατάστασης, συγκεκριμένων νευρολογικών/νευρομυϊκών καταστάσεων και των σχετικών φυσικοθεραπευτικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται για την αντιμετώπισή τους.
Σε όλο το βιβλίο προβάλλονται σημαντικές ενότητες, οι οποίες αναλύονται σε σχέση με διάφορες νευρολογικές καταστάσεις, και στις οποίες περιλαμβάνονται:
μια εξειδικευμένη, διεπιστημονική προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων για τη διαχείριση του ασθενούς
η συμμετοχή του ασθενούς και του φροντιστή στη θέσπιση στόχων και στη λήψη αποφάσεων (ασθενοκεντρική πρακτική)
η χρήση μετρήσεων της έκβασης για την αξιολόγηση της επίδρασης της αγωγής στην καθημερινή πρακτική
η χρήση μελετών ατομικών περιπτώσεων για την επίδειξη της κλινικής πρακτικής
επιστημονικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της αγωγής
Νέα στοιχεία σε αυτήν την έκδοση:
Επιπρόσθετος ειδικός ως επιμελητής – Dr. Emma Stack
Αναβάθμιση του περιεχομένου, αλλά με την προσθήκη τεσσάρων ολοκαίνουργων κεφαλαίων:
ένα εισαγωγικό κεφάλαιο για την αποκατάσταση στην κλινική πρακτική
ένα κεφάλαιο για τη διαχείριση του αναπνευστικού συστήματος
και δύο κεφάλαια για την αυτοδιαχείριση και τις πτώσεις στην ενότητα με τον τίτλο Απόκτηση Δεξιοτήτων και Εκμάθηση
Στη μειωμένη ομάδα των 31 συμμετεχόντων προστίθενται 11 νέοι ειδικοί

Προηγούμενη έκδοση ως Κλινική Διαχείριση στη Νευρολογική Αποκατάσταση