Νευροψυχολογία για Εργοθεραπευτές: Ο ρόλος των γνωστικών λειτουργιών στην εκτέλεση έργου (3η έκδοση)
Η τρίτη έκδοση αυτού του επιτυχημένου συγγράμματος απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές εργοθεραπείας και σε επαγγελματίες που εργάζονται στο πεδίο της αποκατάστασης της γνωστικής λειτουργίας. Όσοι εργάζονται σε σχετικά επαγγέλματα υγείας στο πεδίο της εγκεφαλικής κάκωσης, θα κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι γνωστικές διεργασίες και οι διαταραχές τους μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά. Έχει επεκταθεί και ενημερωθεί το περιεχόμενο της δεύτερης έκδοσης, ώστε να συμπεριληφθούν οι πρόοδοι στη νευροψυχολογία, και να ενσωματωθεί η πρακτική της εργοθεραπείας που βασίζεται σε ενδείξεις.
Τιμή πώλησης: 32 €
Κλινική Νευρολογία (9η έκδοση)
Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η Κλινική Νευρολογία βοηθά φοιτητές, ειδικευόμενους και κλινικούς να κατανοήσουν τη σύνδεση ανάμεσα στη βασική νευροεπιστήμη και στις τρέχουσες προσεγγίσεις στη διάγνωση και στη θεραπεία.
Τιμή πώλησης: 68 €
Νευροψυχολογική Αποκατάσταση και Άτομα με Άνοια
Η αποκατάσταση παρέχει μια θεμελιώδη έννοια γύρω από την οποία μπορεί να οργανωθεί η υποστήριξη, η παρέμβαση και η φροντίδα των ατόμων με ελλείμματα στη μνήμη και στις λοιπές γνωστικές λειτουργίες. Το βιβλίο προτείνει ένα εννοιολογικό πλαίσιο καθώς και το σκεπτικό για την εφαρμογή μιας προσέγγισης της νευροψυχολογικής αποκατάστασης για άτομα με άνοια, βοηθώντας τα να αντιμετωπίσουν, να παρακάμψουν ή και να υπερβούν αυτά τα προβλήματα προκειμένου να βιώσουν τη βέλτιστη δυνατή ευεξία. Περιγράφονται ποικίλες μέθοδοι και τεχνικές γνωστικής αποκατάστασης, ενώ η εξετάζεται λεπτομερώς διαδικασία της στοχοθεσίας, δείχνοντας το πώς μπορούν να συνδεθούν οι αποτελεσματικές στρατηγικές για να σχηματίσουν μια εξατομικευμένη, στοχοπροσηλωμένη προσέγγιση της παρέμβασης. Διερευνάται η εφαρμογή της προσέγγισης αποκατάστασης σε πλαίσιο πραγματικό, καταδεικνύοντας τον ρόλο και την αξία της νευροψυχολογικής αποκατάστασης μέσα σε ένα ολιστικό, ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο φροντίδας και υποστήριξης. Η παρούσα επισκόπηση της προσέγγισης νευροψυχολογικής αποκατάστασης της άνοιας απευθύνεται στους ψυχολόγους, στους φοιτητές και στους λοιπούς επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με περιπτώσεις άνοιας.
Τιμή πώλησης: 25 €
Νευρολογική Αποκατάσταση: Βελτιστοποίηση των κινητικών επιδόσεων (2η έκδοση)
Η Janet Carr και η Roberta Shepherd ηγούνται μιας νέας ομάδας συγγραφέων για τη δεύτερη έκδοση αυτού του σαφούς έργου πάνω στη νευρολογική φυσικοθεραπεία. Στην πρώτη έκδοση, οι συγγραφείς περιέγραψαν ένα πρότυπο αποκατάστασης για τα άτομα με κινητική δυσλειτουργία, βασισμένο πάνω στην επιστημονική έρευνα στα πεδία του νευρομυϊκού ελέγχου, της εμβιομηχανικής, της μάθησης των κινητικών ικανοτήτων και του συσχετισμού μεταξύ της γνώσης και της δράσης μαζί με τις προόδους που έχουν επιτελεσθεί στην παθολογία και στην προσαρμογή. Η νέα έκδοση εξακολουθεί να προωθεί αυτό το πρότυπο, την ίδια ώρα που ταυτοποιεί και ενσωματώνει τις πολλαπλές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί την τελευταία δεκαετία στην κατανόηση και στη θεραπεία των ενηλίκων με νευρολογικά προβλήματα, είτε αυτά προέκυψαν από κάποιο ατύχημα είτε από κάποια ασθένεια. Ανάμεσα σε αυτές τις εξελίξεις, βρίσκεται η γνώση ότι ο εγκέφαλος παραμένει δυνητικά ικανός να αναδιοργανώνει, ακόμη και στα γηρασμένα ή με εγκεφαλική βλάβη άτομα, και η νευρική πλαστικότητα μπορεί να επηρεασθεί από πρακτικές που σχετίζονται με τον πνευματικό στόχο και τη φυσική πρακτική σε ένα διεγερτικό περιβάλλον. Επίσης, υπάρχει ένα ολοένα αυξανόμενο μέρος που αφορά στην προσαρμογή του μυοσκελετικού συστήματος και στην ανάγκη να προληφθούν οι αλλαγές στο μήκος και αυτές που σχετίζονται με την ακαμψία στη μυϊκή συσταλτικότητα μαζί με την απώλεια της αεροβικής φυσικής κατάστασης και της ενδυνάμωσης. Υπάρχει ένα εκτεταμένο τμήμα της κλινικής έρευνας που εμφανίζεται να υποστηρίζει αυτό το πρότυπο που παρέχεται εδώ. Οι εκπαιδευτικές οδηγίες, που περιγράφονται στο βιβλίο αυτό, βασίζονται στην έρευνα των εμβιομηχανικών δομών και κινητικής επανεκπαίδευσης, εφαρμόζονται προκείμενου να επαυξήσουν την αναδιοργάνωση του εγκεφάλου και τη συσταλτικότητα των μυών, αλλά και να ενθαρρύνουν τη λειτουργική αποθεραπεία του ασθενούς. Αυτό το βιβλίο συνδέει την επιστήμη με την κλινική γνώση, καθιστώντας ικανούς τους φοιτητές και τους ειδικευόμενους να αναπτύξουν τη
Τιμή πώλησης: 53 €
Κλινική Διαχείριση για Νευρολογικές Καταστάσεις (3η έκδοση)
Η τρίτη έκδοση αυτού του δημοφιλούς συγγράμματος (το οποίο είχε εκδοθεί προηγουμένως με τον τίτλο Κλινική Διαχείριση στη Νευρολογική Αποκατάσταση) διατηρεί την επιστημονική και ερευνητική θεμελίωση μέσω της εκτενούς χρήσης αναφορών και μελετών ατομικών περιπτώσεων. Είναι το μοναδικό βιβλίο για φυσικοθεραπευτές που προσφέρει μια συνολική επισκόπηση των βασικών αρχών της νευρολογικής αποκατάστασης, συγκεκριμένων νευρολογικών/νευρομυϊκών καταστάσεων και των σχετικών φυσικοθεραπευτικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται για την αντιμετώπισή τους. Σε όλο το βιβλίο προβάλλονται σημαντικές ενότητες, οι οποίες αναλύονται σε σχέση με διάφορες νευρολογικές καταστάσεις, και στις οποίες περιλαμβάνονται: μια εξειδικευμένη, διεπιστημονική προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων για τη διαχείριση του ασθενούς η συμμετοχή του ασθενούς και του φροντιστή στη θέσπιση στόχων και στη λήψη αποφάσεων (ασθενοκεντρική πρακτική) η χρήση μετρήσεων της έκβασης για την αξιολόγηση της επίδρασης της αγωγής στην καθημερινή πρακτική η χρήση μελετών ατομικών περιπτώσεων για την επίδειξη της κλινικής πρακτικής επιστημονικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της αγωγής Νέα στοιχεία σε αυτήν την έκδοση: Επιπρόσθετος ειδικός ως επιμελητής – Dr. Emma Stack Αναβάθμιση του περιεχομένου, αλλά με την προσθήκη τεσσάρων ολοκαίνουργων κεφαλαίων: ένα εισαγωγικό κεφάλαιο για την αποκατάσταση στην κλινική πρακτική ένα κεφάλαιο για τη διαχείριση του αναπνευστικού συστήματος και δύο κεφάλαια για την αυτοδιαχείριση και τις πτώσεις στην ενότητα με τον τίτλο Απόκτηση Δεξιοτήτων και Εκμάθηση Στη μειωμένη ομάδα των 31 συμμετεχόντων προστίθενται 11 νέοι ειδικοί Προηγούμενη έκδοση ως Κλινική Διαχείριση στη Νευρολογική Αποκατάσταση
Τιμή πώλησης: 53 €
Ελληνικές Δοκιμασίες Λεκτικής Ευχέρειας
Οι δραστηριότητες της ομάδας για τη δημιουργία νευροψυχολογικών δοκιμασιών, κατάλληλων για την ελληνική γλώσσα και κουλτούρα, μαζί με τα αντίστοιχα κανονιστικά δεδομένα, κοντεύουν να συμπληρώσουν 10 χρόνια. Σε αυτά τα χρόνια, δημιουργήθηκαν πρωτότυπες νευροψυχολογικές δοκιμασίες, προσαρμόστηκαν υπάρχουσες ξένες δοκιμασίες στα ελληνικά και συλλέχθηκαν κανονιστικά δεδομένα για άλλες ξένες δοκιμασίες χωρίς σημαντικές αλλαγές. Οι προσπάθειές έχουν αποφέρει πολλούς «ακαδημαϊκούς» καρπούς με τη μορφή επιστημονικών εργασιών δημοσιευμένων σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά. Οι εργασίες αυτές ευελπιστούμε να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των γνωστικών μηχανισμών που δυσλειτουργούν σε κάποιες νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές. Όμως, εξίσου σημαντικό με τις δημοσιευμένες εργασίες είναι τα εργαλεία καθαυτά, κάποια από τα οποία έχουν ήδη διοχετευτεί στον ερευνητικό χώρο της νευροψυχολογίας στην Ελλάδα. Με την εκπαίδευση στην Ελλάδα όλο και περισσότερων νευροψυχολόγων, αυτά τα εργαλεία θα είναι πολύ χρήσιμα πλέον και στην κλινική πράξη. Είμαι ευτυχής που είμαστε σε θέση τώρα πια να οργανωθούν όλο αυτό το υλικό και να το διαθέσουμε ευρύτερα.
Τιμή πώλησης: 20 €
Όραση και Τέχνη - Η βιολογία της όρασης
Στο βιβλίο Όραση και Τέχνη, η νευροβιολόγος του Harvard Margaret Livingstone εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας του οπτικού συστήματος του ανθρώπου και δείχνει ότι οι απαντήσεις στα παραπάνω και σε πολλά άλλα ερωτήματα που αφορούν στην τέχνη εξαρτώνται τελικά από τα κύτταρα των οφθαλμών και του εγκεφάλου μας. Στον πρόλογο του σε αυτό το καινοτόμο βιβλίο ο κάτοχος του βραβείου Nobel David Hubel εκφράζει την ελπίδα ότι "στο μέλλον η οπτική νευροβιολογία θα βελτιώσει την τέχνη κατά τον τρόπο που η γνώση των οστών και των μυών εδώ και αιώνες βελτίωσε την ικανότητα των καλλιτεχνών να απεικονίζουν το ανθρώπινο σώμα". Το μέλλον αρχίζει τώρα, με αυτό το σημαντικό βιβλίο.
Τιμή πώλησης: 33 €
WALSH Νευροψυχολογία
Το παρόν βιβλίο αποτελεί νέα έκδοση ενός κλασικού εγχειριδίου νευροψυχολογίας. Αναθερωημένο ώστε να περιληφθούν οι εξελίξεις σε τομείς όπως η νευροαπεικόνιση, είναι ιδανικό για ασκούμενους κλινικούς ψυχολόγους και νευροψυχολόγους και θα ενδιαφέρει επίσης τους νευρολόγους και τους ψυχιάτρους.
Τιμή πώλησης: 65 €
Γνωρίζοντας το νου και τον εγκέφαλο
Το βιβλίο "Γνωρίζοντας το νου και τον εγκέφαλο" πραγματεύεται ένα βαθυστόχαστο και μυστήριο παζλ: με ποιο τρόπο ο βιολογικός ιστός που απαρτίζει τον εγκέφαλο, γεννά τις δραστηριότητες που στην καθημερινή γλώσσα αποκαλούμε "νου" ή "μυαλό". Πως είναι δυνατό ενάμιση περίπου κιλό ηλεκτρικού σφουγγαριού στοιβαγμένο στο πάνω μέρος του κεφαλιού, να μας επιτρέπει να βιώνουμε τη γοητεία μαγεία ενός ηλιοβασιλέματος και ξαφνικά να μας θυμίζει ότι ξεχάσαμε να κάτι απλό και καθημερινό, όπως τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου αναφέρεται η άποψη της επιστήμης για τον προγραμματισμό και τις δραστηριότητες, τη μνήμη, την προσοχή, τα συναισθήματα και την όραση. Ανιχνεύει την ιστορική ανάπτυξη ιδεών γύρω από τον εγκέφαλο και τη λειτουργία του από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Τιμή πώλησης: 14 €
Αναζητώντας το χαμένο χρόνο- Μια νευροβιολογική προσέγγιση
Στο βιβλίο αυτό έγινε ευρεία χρήση χωρίων από το έργο του Προυστ. Ορισμένα από τα χωρία αυτά χρησιμοποιήθηκαν στο κύριο μέρος του βιβλίου για να αναδείξουν με άμεσο και αδιαμφισβήτητο τρόπο τις απόψεις του Προυστ για τη μνήμη και άλλες εγκεφαλικές λειτουργίες. Μετά το κύριο μέρος παρατίθενται και άλλα χωρία στα οποία παραπέμπουν οι δείκτες στο κύριο μέρος του βιβλίου. Η ευρεία χρήση χωρίων από το έργο του Προυστ έχει διττό στόχο: Πρώτον, να αναδείξει, όπως ήδη αναφέρθηκε, τη βαθιά γνώση του Προυστ για την ανθρώπινη κατάσταση και την εξαιρετικά διεισδυτική ανάλυση του, δηλαδή την αστείρευτη ικανότητα του να διερευνά τα μυστήρια και τις λειτουργίες του νου (του εγκεφάλου) και δεύτερον, να επιτρέψει στον αναγνώστη μια πρώτη ίσως γνωριμία με το επιβλητικό αυτό έργο του ανθρώπινου πνεύματος, αφού ο όγκος του Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο ίσως να αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την ανάγνωση του από το ευρύ αναγνωστικό κοινό. Σε ορισμένα χωρία επισημάνθηκαν με έντονα στοιχεία λέξεις ή προτάσεις στις οποίες αξίζει να δοθεί ξεχωριστή προσοχή. Θα πρέπει, επίσης, να δοθεί βαρύτητα στο γεγονός ότι, ενώ σχηματίστηκε άποψη για τις ιδέες του Προυστ από το σύνολο του έργου του, χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα χωρία εκείνα στα οποία υπάρχει άμεσο ή έμμεσο, πάντοτε όμως σαφές, νευροβιολογικό υπόβαθρο. Ο λόγος για τη σχετικά αυστηρή επιλογή των χωρίων ήταν ότι ο συσχετισμός μεταξύ των απόψεων του Προυστ και των ευρημάτων της νευροεπιστήμης έπρεπε να γίνει ενδιαφέρων αλλά και πειστικός. Για τον ίδιο λόγο, επιλέχθηκε να εξεταστούν εδώ η μνήμη, ο έρωτας και ορισμένες σπάνιες καταστάσεις του νου, λόγου χάριν, η διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας. Εξετάζεται, επίσης, ακροθιγώς η αντίληψη και η συνείδηση, χωρίς, ωστόσο, να αφιερώνεται στις καταστάσεις αυτές του νου ξεχωριστό κεφάλαιο. Δεν θα εξεταστούν η ζήλεια και η ομοφυλοφιλία, διότι για τα θέματα αυτά η νευροεπιστήμη, ακόμη και σήμερα, μπορεί να πει πολύ λίγα πράγματα. Η ανάλυση του ύπνου και των ονείρων απασχολεί ιδιαίτερα τον Προυστ, ωστόσ
Τιμή πώλησης: 20 €