Εισαγωγή στη Μυκητολογία
Το βιβλίο Εισαγωγή στη Μυκητολογία αποσκοπεί στο να αντιληφθούν οι ενδιαφερόμενοι τις ιδιαιτερότητες των μυκήτων, που δεν καλύπτονται από τα γενικά μαθήματα βοτανικής και ζωολογίας. Χωρίζεται σε 5 μέρη: η εισαγωγή αναφέρει τη θέση των μυκήτων στο έμβιο σύμπαν της γήινης βιόσφαιρας και τα βασικά βιολογικά φαινόμενα που τους αφορούν. Στο κομμάτι της Βασικής Μυκητολογίας παρουσιάζεται η βιολογία και τα χαρακτηριστικά των μυκήτων σε κυτταρικό και οργανισμικό επίπεδο (αναπαραγωγή, παθογονικότητα, προσαρμοστικότητα). Ακολουθούν σύντομες αναφορές στις πλέον γνωστές μυκητοτοξίνες, και στους αντιμυκητιακούς παράγοντες, με εστίαση στους γενικούς μηχανισμούς δράσης. Τελευταίο είναι το κομμάτι με τις βασικές αρχές εργαστηριακού χειρισμού μυκήτων, διαρθρωμένο για τη διευκόλυνση εργαστηριακών Ασκήσεων. Η πρόθεση των συγγραφέων είναι να αποκτήσει ο αναγνώστης μια σαφή ιδέα των οργανισμών αυτών προτού περάσει στην εξειδικευμένη μελέτη (διάγνωση, βιοτεχνολογία οικοσυστηματικές σπουδές) στα πλαίσια ειδικότητας, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού και να εμπεδώσει καλύτερα τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν στην εργασία του. Υπάρχει εστίαση στη λογική και τους μηχανισμούς που εμπλέκονται σε διάγνωση και θεραπεία μυκητιάσεων, καθώς και σε τυπικά παραδείγματα ώστε να γίνει κατανοητή η επιστημονική διάσταση.
Τιμή πώλησης: 28 €
Βασική Μικροβιολογία και Υγιεινή για Επαγγελματίες των Τροφίμων (1η έκδοση)
Το βιβλίο Βασική Μικροβιολογία και Υγιεινή για Επαγγελματίες Τροφίμων είναι μια εύκολη στην πρόσβαση και πρακτική εισαγωγή, που παρέχει τις βασικές επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με τους μικροοργανισμούς στις τροφές. Θεωρώντας ως δεδομένη την απουσία προηγούμενης γνώσης στη μικροβιολογία, τα κεφάλαια, με ευχάριστο και σύγχρονο τρόπο, προσεγγίζουν το θέμα και σας βοηθούν να εκτιμήσετε τη σπουδαιότητα της μικροβιολογίας και της υγιεινής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίμων, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν την εφαρμογή των βασικών αρχών αναφορικά με την παρουσία, την ανίχνευση και τον έλεγχο των μικροοργανισμών στις τροφές. Η υψηλής ποιότητας εικονογράφηση περιλαμβάνει έγχρωμες φωτογραφίες, διαγράμματα και γελοιογραφίες που συμβάλλουν στη μάθηση και στην απομνημόνευση. Είναι επικεντρωμένο στον φοιτητή, παρέχοντάς του ερωτήσεις γνώσεων και ασκήσεις, πλαίσια σύνοψης, περιγραφικά σημειώματα και γλωσσάρι με όλη την τεχνική ορολογία. Γραμμένο με πολύ φιλικό τρόπο για τον αναγνώστη, αυτό το βιβλίο είναι ένα πολύτιμο κείμενο για όλους όσοι μελετούν τη μικροβιολογία και την υγιεινή σε τμήματα σχετικά με τα επαγγέλματα τροφίμων, περιλαμβάνοντας την επιστήμη τροφίμων, την τεχνολογία τροφίμων, τη μαγειρική, τη διανομή τροφίμων και την εστίαση, τη διατροφή, τη διαιτολογία, την περιβαλλοντική και τη δημόσια υγεία.
Τιμή πώλησης: 35 €
Schaechter Μηχανισμοί των Μικροβιολογικών Ασθενειών (5η έκδοση)
Το βιβλίο Μηχανισμοί των Μικροβιακών Ασθενειών του Schaechter προσφέρει στους φοιτητές ενδελεχή κατανόηση των μικροβιολογικών παραγόντων και της παθοφυσιολογίας των μικροβιολογικών ασθενειών. Το βιβλίο, που έχει λάβει αξιώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο επειδή «αφηγείται την ιστορία του παθογόνου» με τρόπο ελκυστικό, καθιστά τη μάθηση και την επανάληψη εύκολη δίνοντας έμφαση στις βασικές αρχές και στα παραδείγματα. Τα περιεχόμενα έχουν οργανωθεί με μοναδικό τρόπο ανά τάξη μικροβίων και ανά σύστημα οργάνων, που εξυπηρετεί τόσο τα παραδοσιακά προγράμματα σπουδών όσο και αυτά που βασίζονται στα συστήματα. Τα περιστατικά, τα οποία περιλαμβάνουν ερωτήσεις επίλυσης προβλημάτων, παρέχουν στους φοιτητές σαφή εικόνα των κλινικών εφαρμογών της μικροβιολογίας, ένα ιδανικό χαρακτηριστικό για τη μάθηση που βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων. Σε αυτή τη νέα έκδοση περιλαμβάνονται: • Πλήρως επικαιροποιημένα κεφάλαια που υπογραμμίζουν τα σύγχρονα ευρήματα της κλινικής έρευνας • Ανακεφαλαίωση σε έννοιες-κλειδιά που παρέχουν περιεκτικότητα και συνοχή στο κείμενο • Βελτιωμένη εικονογράφηση με πρόσθετες εικόνες που σχετίζονται με την κλινική ιατρική και την παθολογία • Παραδείγματα και λεζάντες υψηλής παιδαγωγικής αξίας • Παράρτημα με συνοπτικούς πίνακες άμεσης παραπομπής που περιλαμβάνουν τα κύρια παθογόνα βακτήρια, τα κύρια βακτήρια, τους ιατρικά σημαντικούς μύκητες και τους κύριους παθογόνους ιούς
Τιμή πώλησης: 125 €
Λοιμώδη Νοσήματα - Μια Σύντομη Κλινική Ανασκόπηση
Κανένα άλλο εγχειρίδιο δεν καθιστά πιο κατανοητά τα λοιμώδη νοσήματα απ' ό,τi το ανά χείρας βιβλίο - ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟ- ΠΗΣΗ. Αυτό το μοναδικό βιβλίο αναφοράς είναι οργανωμένο κατά συστήματα έναντι των παθογόνων - εξομοιώνοντας τον τρόπο κατά τον οποίο απαντώνται τα κοινά παθογόνα και οι διαταραχές που οφείλονται σε αυτά κατά την κλινική πρακτική. Γϊ αυτόν τον λόγο, αυτό το εκπληκτικό βιβλίο είναι ανυπέρβλητο όσον αφορά στην κατάκτηση της γνώσης του συσχετισμού των παθογόνων με τις πραγματικές τους επιπτώσεις στους ασθενείς. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μια πραγματικά σύντομη και περιεκτική μορφή που μπορεί να αναγνωσθεί και να γίνει κατανοητή σε 30 ημέρες. Πολυάριθμες κλινικές περιπτώσεις προκειμένου να υπογραμμιστεί ακόμα περισσότερο η κλινική εφαρμογή του περιεχομένου. Σημεία κλειδιά που ανακεφαλαιώνουν και ερωτήσεις που βοηθούν την κατανόηση. Έγχρωμες εικόνες που απεικονίζουν κύρια παθογόνα και ενισχύουν στον αναγνώστη τον αντίκτυπο των λοιμωδών νοσημάτων ΝΕΟ! Μια ακόμα πιο σύντομη και περιεκτική μορφή που σας βοηθά να μάθετε όσο το δυνατόν περισσότερα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο
Τιμή πώλησης: 77 €