Δυσλεξία: Εγχειρίδιο για Επαγγελματίες (4η έκδοση)
«Το βιβλίο αυτό θα ωφελήσει πληθώρα ανθρώπων οι οποίοι είναι ικανοί να βοηθήσουν τους νέους, και τους ώριμους, να υπερνικήσουν το εμπόδιο που αποτελεί η δυσλεξία. Λίγοι μπορούν να μεταδώσουν πληροφορίες τόσο επιτυχώς όσο ο Gavin Reid σχετικά με το θέμα αυτό.» Sir Jackie Stewart, Πρόεδρος της Dyslexia Scotland και Αντιπρόεδρος της British Dyslexia Assoaciation Ιδανική για δασκάλους, φοιτητές μαθημάτων που βασίζονται στην εκπαίδευση και εκπαιδευτικούς ψυχολόγους, η νέα, ενημερωμένη αυτή έκδοση του κορυφαίου σε πωλήσεις εγχειριδίου του Gavin Reid αποτελεί ζωτικής σημασίας βοήθημα για την πρακτική και την έρευνα στα πεδία της δυσλεξίας και του γραμματισμού. Η τέταρτη έκδοση του Δυσλεξία: Εγχειρίδιο για Επαγγελματίες ενσωματώνει την πιο πρόσφατη θεωρητική και πρακτική έρευνα στο πεδίο της δυσλεξίας και του γραμματισμού. Ενώ δίδεται έμφαση στην ένταξη και στην κάλυψη των αναγκών όλων όσων βρίσκονται στο επικρατούν σύστημα, το βιβλίο καταπιάνεται και με τη βέλτιστη παροχή εξειδικευμένης πρακτικής, εστιάζοντας συγκεκριμένα σε εξατομικευμένες προσεγγίσεις. Τα κεφάλαια εξετάζουν την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, όπως επίσης και τον ρόλο των γονέων. Ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την προσχολική πρακτική συμπληρώνει όλα τα παραπάνω. Άλλα νέα κεφάλαια ταυτοποιούν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι και προσφέρουν πρακτικές και διορατικές συμβουλές αναφορικά με το πώς μπορεί κανείς να τα προσεγγίσει και να τα χειριστεί στο πλαίσιο ευρημάτων νέας έρευνας. Τα καινούργια χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν περιλήψεις των περιεχομένων στην αρχή κάθε κεφαλαίου και σημεία για σκέψη στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Τα παραρτήματα περιλαμβάνουν τεστ που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι δάσκαλοι, και έναν διεξοδικό κατάλογο των επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας για διάφορους οργανισμούς σχετικούς με τη δυσλεξία και τον γραμματισμό. Ο Dr Gavin Reid είναι σύμβουλος για τις μαθησιακές δυσκολίες το Centre for Child Education and Teaching στο Κουβέιτ
Τιμή πώλησης: 38 €
Ελληνικές Δοκιμασίες Λεκτικής Ευχέρειας
Οι δραστηριότητες της ομάδας για τη δημιουργία νευροψυχολογικών δοκιμασιών, κατάλληλων για την ελληνική γλώσσα και κουλτούρα, μαζί με τα αντίστοιχα κανονιστικά δεδομένα, κοντεύουν να συμπληρώσουν 10 χρόνια. Σε αυτά τα χρόνια, δημιουργήθηκαν πρωτότυπες νευροψυχολογικές δοκιμασίες, προσαρμόστηκαν υπάρχουσες ξένες δοκιμασίες στα ελληνικά και συλλέχθηκαν κανονιστικά δεδομένα για άλλες ξένες δοκιμασίες χωρίς σημαντικές αλλαγές. Οι προσπάθειές έχουν αποφέρει πολλούς «ακαδημαϊκούς» καρπούς με τη μορφή επιστημονικών εργασιών δημοσιευμένων σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά. Οι εργασίες αυτές ευελπιστούμε να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των γνωστικών μηχανισμών που δυσλειτουργούν σε κάποιες νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές. Όμως, εξίσου σημαντικό με τις δημοσιευμένες εργασίες είναι τα εργαλεία καθαυτά, κάποια από τα οποία έχουν ήδη διοχετευτεί στον ερευνητικό χώρο της νευροψυχολογίας στην Ελλάδα. Με την εκπαίδευση στην Ελλάδα όλο και περισσότερων νευροψυχολόγων, αυτά τα εργαλεία θα είναι πολύ χρήσιμα πλέον και στην κλινική πράξη. Είμαι ευτυχής που είμαστε σε θέση τώρα πια να οργανωθούν όλο αυτό το υλικό και να το διαθέσουμε ευρύτερα.
Τιμή πώλησης: 20 €
Η Ανθρώπινη Επικοινωνία και οι Διαταραχές της (3η έκδοση)
Η τρίτη έκδοση του Η ανθρώπινη επικοινωνία και οι διαταραχές της αποτελεί μια εισαγωγή στο πεδίο των διαταραχών επικοινωνίας, η οποία καθηλώνει το ενδιαφέρον των φοιτητών στην επαγγελματική πρακτική. Οι συγγραφείς περιλαμβάνουν γενναιόδωρα εικονογραφήσεις, σχήματα και φωτογραφίες, προκειμένου να οπτικοποιήσουν κάποιες έννοιες και να τις τοποθετήσουν σε ένα κλινικό πλαίσιο. Τα κεφάλαια διατηρούν μια ισορροπία μεταξύ της ομιλίας, του λόγου και της ακοής για να εξασφαλιστεί μια κατανοητή παρουσίαση των επαγγελμάτων της λογοθεραπείας και της ακοολογίας. Τα κεφάλαια με διαταραχές περιλαμβάνουν πληροφορίες πάνω στην επιστημονική βάση για την κατανόηση της κάθε κατάστασης τόσο από άποψη αξιολόγησης όσο και θεραπείας. Ο συνδυασμός της επιστήμης και των κλινικών εφαρμογών παρέχει στους φοιτητές ένα κατανοητό έργο για τις φυσιολογικές διαδικασίες και τις διαταραχές. Ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά στην τρίτη έκδοση • Εισάγει την έννοια της Κλινικής Πρακτικής με Αποδείξεις (Evidence-Based Practice-EBP) στη λογοθεραπεία και την ακοολογία. • Περιλαμβάνει πληροφορίες για την εμφάνιση της γραφής και της ανάγνωσης κατά την ανάπτυξη της παιδικής ηλικίας (Κεφάλαιο 7) και για τις τις διαταραχές ανάγνωσης (Κεφάλαια 8 και 9). • Περιέχει περισσότερα κλινικά περιστατικά για να απεικονίσει τη φύση της φυσιολογικής ανάπτυξης, τις διαταραχές και τις επαγγελματικές πρακτικές. • Ενημερωμένες εικόνες και απεικονίσεις περιγράφουν τα φυσιολογικά και τα μη φυσιολογικά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας.
Τιμή πώλησης: 45 €
Διαταραχές Διαγωγής στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία
Οι διαταραχές διαγωγής είναι κοινές στον πληθυσμό και αποτελούν την πιο συχνή αιτία κλινικών παραπομπών σε ιδρύματα ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους. Η επιθετικότητα και η εναντιωματική συμπεριφορά συχνά αποτελούν επίμονα φαινόμενα στα μικρά παιδιά και αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες εμφάνισης εγκληματικότητας και κατά την ενήλικο ζωή, όπως παραβατικότητα, αστάθεια στις διαπροσωπικές σχέσεις, ψυχιατρικές διαταραχές, σκληρές γονικές συμπεριφορές. Αυτό το βιβλίο παρουσιάζει θεμελιώδεις αλλά και καινοτόμες απόψεις σχετικά με τις διαταραχές διαγωγής, με τη συνεργασία κορυφαίων κλινικών μελετητών αλλά και ερευνητών του χώρου. Αυτοί αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα και την πιθανή ανομοιογένεια της κατάστασης, σε κεφάλαια του βιβλίου που αναφέρονται στους γενετικούς, βιολογικούς, νευρο-ψυχολογικούς αλλά και γνωστικούς παράγοντες. Αναφέρονται επίσης στο ρόλο της προσκόλλησης, της οικογένειας αλλά και ευρύτερων κοινωνικών επιρροών. Μελετώνται οι επιδράσεις που συμβάλλουν στη των διατήρηση των προβλημάτων συμπεριφοράς από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή, καθώς και οι προσεγγίσεις σχετικά με την πρόληψη και τη θεραπεία. Το βιβλίο κλείνει με μια αποτίμηση της πρόσφατης προόδου στον τομέα αλλά και των μελλοντικών κατευθύνσεων, από τον Michael Rutter. Σε όλη την έκταση του βιβλίου, δίνεται έμφαση σε εκδοχές του ζητήματος τόσο αναπτυξιακές όσο και βασισμένες στο φύλο εκδοχές του ζητήματος. Ενσωματώνοντας ευρήματα από ένα μεγάλο φάσμα ερευνητικών προοπτικών το παρόν κείμενο συνιστά μια έρευνα ενός συχνού κλινικού αλλά και κοινωνικού προβλήματος που θα αποτελέσει απαραίτητο ανάγνωσμα για όσους εργάζονται στον τομέα της ψυχικής υγείας αλλά και για όσους έχουν κλινικό, κοινωνιολογικό αλλά και ιατρικο-νομικό ενδιαφέρον στην παιδική υγεία και συμπεριφορά.
Τιμή πώλησης: 60 €
Υλική Υπόσταση και Συνείδηση
«Το βιβλίο είναι εξαιρετικό ως εισαγωγικό κείμενο. Δύσκολα ζητήματα εξετάζονται από μια εισαγωγική προοπτική με γλαφυρότητα, κατά τρόπο που να κινεί το ενδιαφέρον και με αξιοθαύμαστα λίγα στοιχεία στην πορεία του που να διαταράσσουν την απλοποίηση. Προβλέπω ότι το εν λόγω βιβλίο θα γίνει γνωστό και ότι γρήγορα θα αποτελέσει βασικό εγχειρίδιο». —Ned Black, MIT «Η προσεκτική ανάγνωση αυτού του βιβλίου δεν συνεπάγεται απλώς μια γνωριμία με τη φιλοσοφία, αλλά την άσκησή της. Ο Churchland έγραψε την καλύτερη διαθέσιμη εισαγωγή, για φοιτητές αλλά και για το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό». «Ο Churchland υποστηρίζει με πειστικότητα—και φαντασία—ότι τα βασικά φιλοσοφικά ζητήματα θα λυθούν μόνο μετά την εμπειρική πρόοδο της γνωστικής επιστήμης. Διαγράφει τους τρόπους με τους οποίους σχετίζονται η τεχνητή νοημοσύνη, η νευροεπιστήμη και η ηθολογία. Κάνει πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις για το πώς ενδέχεται να αλλάξει άρδην ο τρόπος αντίληψης και σκέψης μας περί του εγκεφάλου στο μέλλον. Και καταλήγει κάνοντας ορισμένες αξιοσημείωτες υποθέσεις όσον αφορά σε διαφόρων ειδών εξωγήινη νοημοσύνη». «Πολλά από τα ζητήματα που εξετάζονται είναι πανάρχαια προβλήματα: δυισμός, υλισμός, αυτογνωσία, η σκέψη των άλλων. Όμως εδώ δεν υπάρχουν φιλοσοφικές θολούρες». Margaret Boden, The Times Higher Education Supplement Ο Paul M. Churchland είναι Καθηγητής της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Sand Diego.
Τιμή πώλησης: 13 €
Επικοινωνιακές Διαταραχές στα Παιδιά
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε λογοθεραπευτές, εκπαιδευτικούς, γονείς και σε όσους ασχολούνται ή επιθυµούν να βοηθήσουν µε παιδιά µε επικοινωνιακές διαταραχές. Σε αυτό το εγχειρίδιο τονίζονται και τα λάθη των γονέων όσον αφορά τον χειρισµό των δυσκολιών των παιδιών τους, µε σκοπό τον προβληµατισµό των γονέων και την αναζήτηση βοήθειας µε σωστό τρόπο. Οι θεραπευτικές προτάσεις περιγράφονται µε απλό τρόπο ώστε και οι ίδιοι οι γονείς να µπορέσουν να τις εφαρµόσουν.
Τιμή πώλησης: 15 €
Hedge's Οδηγός Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης του Hegde (3η έκδοση)
Ευρέως αναγνωρισμένη ως μία από τις πιο πολύτιμες πηγές στη λογοπαθολογία, η 3η έκδοση του Οδηγού Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης του Hegde. Συμπληρωματικός στον Οδηγό Λογοθεραπευτικής Αξιολόγησης (Hegde), προσφέροντας στους κλινικούς και φοιτητές στις επιστήμες και διαταραχές της επικοινωνίας, μία γρήγορη ανασκόπηση των θεραπευτικών τεχνικών. Τα πιο επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός ειδικού λεξικού όρων, ενός βιβλίου κλινικών πληροφοριών και ενός θεραπευτικού εγχειριδίου, συνδυάζονται σε μία εύκολα προσβάσιμη πηγή. Οι θεραπευτικές τεχνικές δίνονται σε μορφή βημάτων. Πληροφορίες που δε σχετίζονται άμεσα με τις θεραπευτικές τεχνικές περιλαμβάνονται στον Οδηγό Διαταραχών Επικοινωνίας (Hegde), επιτρέποντας την πληρέστερη κάλυψη των θεραπευτικών τεχνικών και την πρόσθεση δύο σημαντικών ενοτήτων, καθιστώντας αυτή την έκδοση πιο σχετική και χρήσιμη από ποτέ. Χαρακτηριστικά: • Οι νέες ενότητες περιλαμβάνουν την αναπτυξιακή απραξία, τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, τις ψυχιατρικές διαταραχές που σχετίζονται με τις επικοινωνιακές διαταραχές και τις νέες μορφές άνοιας. • Οι θεραπευτικές επιλογές παρουσιάζονται με αντικειμενικό τρόπο, δίνοντας στον αναγνώστη την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τις θεραπευτικές τεχνικές σε διαφορετικούς ασθενείς. • Η ταχυλαλία, ο νευρογενής τραυλισμός και ο αναπτυξιακός τραυλισμός, έχουν βελτιστοποιηθεί και αναθεωρηθεί στην κύρια ενότητα «Διαταραχές Ροής της Ομιλίας» • Ενότητες που συναντούνται σε διάφορα σημεία εμφανίζονται υπογραμμισμένες, δείχνοντας ότι υπάρχει μία κύρια ενότητα με πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με το θέμα.
Τιμή πώλησης: 37 €
Οδηγός Λογοθεραπευτικής Αξιολόγησης του Hegde (3η έκδοση)
Ευρέως αναγνωρισμένος ως μία από τις πιο πολύτιμες πηγές στη λογοπαθολογία, ο Οδηγός Λογοθεραπευτικής Αξιολόγησης του Hegde βρίκεται πλέον στην 3η του έκδοση. Έχοντας σχεδιαστεί ως συμπληρωματικός τόμος στον Οδηγό Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης του Hegde, 3η έκδοση, προσφέρει στους κλινικούς και στους φοιτητές των επιστημών και διαταραχών της επικοινωνίας μία γρήγορη ανασκόπηση των θεραπευτικών τεχνικών. Τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά ενός εξειδικευμένου λεξικού όρων, ενός βιβλίου κλινικών πληροφοριών και ενός θεραπευτικού εγχειριδίου συνδυάζονται σε αυτή τη μοναδική και εύκολα προσβάσιμη πηγή. Οι τεχνικές αξιολόγησης δίνονται σε μορφή βημάτων. Οι πληροφορίες που δεν σχετίζονται άμεσα με τις τεχνικές αξιολόγησης περιλαμβάνονται στον Οδηγό Διαταραχών Επικοινωνίας του Hegde, επιτρέποντας την πληρέστερη κάλυψη των τεχνικών αξιολόγησης και την πρόσθεση δύο σημαντικών ενοτήτων, καθιστώντας αυτή την έκδοση πιο σχετική και χρήσιμη από ποτέ! Χαρακτηριστικά: • Οι νέες ενότητες περιλαμβάνουν τις εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολόγησης, την αναπτυξιακή απραξία, τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, τις ψυχιατρικές διαταραχές που σχετίζονται με τις επικοινωνιακές διαταραχές και τις νέες μορφές άνοιας • Τα εργαλεία της αξιολόγησης παρουσιάζονται με αντικειμενικό τρόπο και αντιπροσωπεύουν τα πιο συνήθη εργαλεία για τις διαταραχές που συναντώνται περισσότερο συχνά • Χρήσιμα διαγράμματα και πίνακες αναδεικνύουν την πληθώρα των πληροφοριών για μια γρήγορη ανασκόπηση • Όπου είναι απαραίτητο, παρέχονται επίσημα αλλά και απλά πρωτόκολλα αξιολόγησης • Η ταχυλαλία, ο νευρογενής τραυλισμός και ο αναπτυξιακός τραυλισμός έχουν βελτιστοποιηθεί και αναθεωρηθεί στην κύρια ενότητα «Διαταραχές ροής της ομιλίας» • Οι ενότητες που συναντώνται σε πολλαπλά σημεία εμφανίζονται υπογραμμισμένες, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει μία κύρια ενότητα με πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με το θέμα
Τιμή πώλησης: 37 €
Δυσφαγία: Κλινική Αντιμετώπιση σε Ενήλικες και Παιδιά
Από τη διάγνωση στη θεραπεία, αυτό το φιλικό προς τον αναγνώστη βιβλίο αποτελεί απαραίτητο έργο πάνω στη δυσφαγία. Η ολοκληρωμένη κάλυψη του θέματος της δυσφαγίας σάς βοηθά να παρέχετε την πιο αποτελεσματική φροντίδα για τους ασθενείς όλων των ηλικιών. Ξεκινώντας με την ορολογία, την αποσαφήνιση των εννοιών και την ανατομία και τη φυσιολογία της κανονικής κατάποσης, η διαπραγμάτευση του θέματος κινείται σε πιο λεπτομερή πληροφόρηση πάνω στις ποικίλες μορφές της διαταραγμένης κατάποσης. Το βιβλίο Δυσφαγία, επίσης, περιλαμβάνει τα τελευταία κριτήρια αξιολόγησης και τις διαδικασίες της κλινικής εκτίμησης. Το περιεχόμενο πάνω στη διατροφή και στον θηλασμό, στα ηθικά ζητήματα και στην πρακτική που βασίζεται σε αποδεδειγμένα στοιχεία σάς προετοιμάζει για να επιτύχετε τον στόχο σας πάνω σε αυτό το πεδίο. Παρουσιάζει τη γνώση σε όλα τα πεδία της δυσφαγίας με μια μεγάλη ποικιλία από εύχρηστα χαρακτηριστικά: Η πλήρης κάλυψη της διάγνωσης, της κλινικής εκτίμησης, των ελέγχων, των διαδικασιών, των παιδιατρικών θεμάτων και της σπουδαιότητας της δυσφαγίας στην παθολογία του λόγου και της ομιλίας καθιστά αυτό το βιβλίο ουσιώδες και περιεκτικό. Φιλικά εργαλεία προς τον αναγνώστη περιλαμβάνουν το διάγραμμα του κεφαλαίου, τους μαθησιακούς στόχους, την καταγραφή περιστατικών και τις περιλήψεις των κεφαλαίων που σας βοηθούν να κατανοήσετε το αντικείμενο και να έχετε το γνωστικό υπόβαθρο για περαιτέρω μελέτη.
Τιμή πώλησης: 45 €