Εγχειρίδιο Κλινικής Κυτταρολογίας
H Κυτταρολογία αποτελεί πλέον ένα σηµαντικό όπλο στα χέρια των ιατρών, κλινικών και εργαστηριακών, για την αντιµετώπιση των διαφόρων κακοήθων νοσηµάτων. Tο βιβλίο αυτό δεν έχει σκοπό να εξαντλήσει λεπτοµερειακά όλα τα δεδοµένα στο πεδίο της Κυτταρολογίας. Προσπάθησα να παρουσιάσω συγκεντρωµένα τα σηµαντικότερα της Κυτταρολογικής Επιστήµης, συνοδευόµενα από ένα αριθµό εικόνων που πιστεύω ότι είναι σηµαντικές στον εκπαιδευόµενο αλλά και στον εργαζόµενο Κυτταρολόγο και τις οποίες αντιµετώπισα κατά την µακροχρόνια πορεία µου ως µάχιµη Κυτταρολόγος.
Τιμή πώλησης: 38 €
Κυτταρική Φυσιολογία
Βρείτε εδώ μια κατανοητή και συνοπτική κάλυψη της κυτταρικής φυσιολογίας! Επιλεγμένο και περιεκτικό κείμενο που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ βασικής βιοχημείας, μοριακής και κυτταρικής βιολογίας και φυσιολογίας οργάνων και συστημάτων—προσφέροντας κάλυψη του θέματος πλούσια και προσαρμοσμένη στην κλινική. • Πληροφορεί με ενορατικό και φιλικό τρόπο. • Εξηγεί πώς η κυτταρική βιολογία εντάσσεται στις φυσιολογικές διεργασίες. • Χρησιμοποιεί τους μοριακούς μηχανισμούς ως βάση της κατανόησης των θεραπευτικών παρεμβάσεων. • Δίνει αναλυτικές περιγραφές των μεταφορικών μηχανισμών—που είναι αναπόσπαστο μέρος όλων των φυσιολογικών διεργασιών αλλά εξετάζουν επιφανειακά πολλά άλλα βασικά εγχειρίδια. • Χρησιμοποιεί πολλά παραδείγματα από τη φυσιολογία, τη φαρμακολογία και την παθοφυσιολογία των συστημάτων για να υπογραμμίσει τις ιατρικές επιπτώσεις τους. • Περιλαμβάνει περιγραφές των πρόσφατα ανακαλυφθέντων μοριακών μηχανισμών για να είστε πλήρως ενήμεροι. • Περιέχει ένα εκτεταμένο παράρτημα με ανασκοπήσεις χρήσιμων μαθηματικών μεθόδων και βασικών εννοιών του ηλεκτρισμού, καθώς και ερωταπαντήσεις πολλαπλών επιλογών για επανάληψη. Αποκτήστε τις γνώσεις που χρειάζεστε με επιτυχία και ταχύτητα … χάρη στην ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ!
Τιμή πώλησης: 65 €
Ένας Άτλας της Βλαστοκύστης του Ανθρώπου (1η έκδοση)
Μια δυναμική και έγκυρη συλλογή μικροανατομικών παραδειγμάτων και οπωσδήποτε συλλαμβάνει τα πρώιμα γεγονότα της ανάπτυξης των θηλαστικών in vitro. Είναι το βιβλίο που πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσουν οι κλινικοί ιατροί και οι επιστήμονες που εργάζονται στο πεδίο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η Εγκυκλοπαίδεια της σειράς «Οπτικοποιημένης Ιατρικής»
Τιμή πώλησης: 65 €