Καρδιακές παθήσεις Τόμος 1ος κοι 2ος

Εκδότης:
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Συγγραφέας:
Π. ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ - Χ. ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ - Χ. ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΑΣ
Έτος έκδοσης:
2001

Περιγραφή