Εγχειρίδιο Ηχωκαρδιογραφίας : The Washington Manual (1η έκδοση)
Αναθεωρημένο και εκδομένο από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, το Εγχειρίδιο Ηχωκαρδιογραφίας παρέχει συνοπτικά τη γνώση που αφορά στην επιτυχή διεξαγωγή και ερμηνεία της ηχωκαρδιογραφικής απεικόνισης. Ιδανικό για τον σύγχρονο καρδιολόγο, αυτό το εντυπωσιακό βιβλίο είναι ένας ικανοποιητικός και κατανοητός οδηγός για τους εκπαιδευόμενους αλλά και ένα άμεσα προσβάσιμο συμβουλευτικό εγχειρίδιο για τους γενικούς ιατρούς που ενδιαφέρονται για την ηχωκαρδιογραφία. Τα σημεία υπεροχής στην ηχωκαρδιογραφία... • Μυστικά και «διαμάντια» από καρδιολόγους και ακτινολόγους παρέχουν την καθοδήγηση πάνω στη σωστή εγκατάσταση, την ορθή τεχνική και τη βελτιστοποίηση της εικόνας. • Μέρη εύκολα στην αναζήτηση πληροφοριών απευθύνονται σε διαγνωστικά σημεία των βαλβιδικών καρδιακών ν όσων, στις μυοκαρδιοπάθειες, στις εγγενείς διαταραχές, όπως επίσης και στις εφαρμογές της διοισοφαγικής ηχωκαρδιογραφίας. • Αφθονία εικόνων υψηλής ποιότητας εμπλουτίζει την εκμάθηση μέσω οπτικών βοηθημάτων και βελτιώνει τη διαγνωστική εγκυρότητα. • Περιεκτικές και κατανοητές περιγραφές παρουσιάζουν σημαντικές πληροφορίες πάνω σε πεδία-κλειδια της ηχωκαρδιογραφίας και των τεχνικών Doppler.
Τιμή πώλησης: 38 €
ABC στην Επεμβατική Καρδιολογία (2η έκδοση)
Αυτή η πλήρως ενημερωμένη νέα έκδοση του βιβλίου ABC στην Επεμβατική Καρδιολογία είναι ένας εύκολος στη μελέτη, πρακτικός οδηγός για τον μη ειδικό. Παρουσιάζει τις πολύπλοκες πτυχές της επεμβατικής καρδιολογίας με έναν σαφή και ακριβή τρόπο και επεξηγεί τις διαφορετικές επεμβάσεις για τη νόσο των στεφανιαίων αρτηριών, τη βαλβιδική καρδιοπάθεια και την ηλεκτροφυσιολογία μέσα στο κλινικό περιβάλλον. Το ABC στην Επεμβατική Καρδιολογία καλύπτει τη βασική γνώση πάνω στις τεχνικές και στην αντιμετώπιση και υπογραμμίζει την αποδεικτική βάση. Εμπεριέχεται έγχρωμη απεικόνιση σε όλο το βιβλίο μέσα από εικόνες και γραφικό σχεδιασμό, περιλαμβάνει σημεία κλειδιά και κατευθυντήριες γραμμές, νέα φαρμακευτικά σχήματα θεραπευτικής αγωγής και συσκευές, με συστάσεις για περαιτέρω μελέτη και συμπληρωματικές πηγές σε κάθε κεφάλαιο. Είναι το ιδανικό έργο για τους γενικούς ιατρούς, τους νοσοκομειακούς ιατρούς, τους φοιτητές Ιατρικής, το προσωπικό των εργαστηρίων καθετηριασμού και τους νοσηλευτές στις καρδιολογικές κλινικές.
Τιμή πώλησης: 32 €
ABC στην Καρδιακή Ανεπάρκεια (2η έκδοση)
Παραμένει αδιάσειστο στοιχείο ότι η διάγνωση και η θεραπεία στην καρδιακή ανεπάρκεια συχνά αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες μας. Το ABC στην Καρδιακή Ανεπάρκεια παρέχει συναφείς και ακριβείς πληροφορίες που συνδέονται με την επιδημιολογία, την παθοφυσιολογία και τα κλινικά χαρακτηριστικά αυτής της απειλητικής για τη ζωή κατάστασης. Αυτή η νέα δεύτερη έκδοση καλύπτει όλες τις τελευταίες προόδους που έχουν συντελεστές και αποτελεί μια λεπτομερή και πλήρως ενημερωμένη πηγή. Τα κεφάλαια περιλαμβάνουν: • την αιτιολογία • την παθοφυσιολογία • τις κλινικές εκδηλώσεις • τη μη φαρμακευτική αντιμετώπιση • τη φαρμακολογική αντιμετώπιση • τη μηχανική θεραπεία • τις εξειδικευμένες νοσηλευτικές υπηρεσίες • την καρδιακή ανεπάρκεια στη γενετική πρακτική Το ABC στην Καρδιακή Ανεπάρκεια θα αποδειχθεί πολύτιμο στους γενικούς ιατρούς, στους κλινικούς ιατρούς, στους νοσηλευτές και σε άλλους επαγγελματίες στον τομέα της φροντίδας της υγείας που ασχολούνται με τη θεραπεία αλλά και την πρόληψη της καρδιακής ανεπάρκειας.
Τιμή πώλησης: 20 €
Συγκοπή
Τιμή πώλησης: 48 €
Εγχειρίδιο Δοκιμασίας Κόπωσης
Το βιβλίο αυτό θα φανεί χρήσιμο σε όλους τους ιατρούς που ασχολούνται με την πρωτοβάθμια περίθαλψη (καρδιολόγους, παθολόγους, οικογενειακούς ιατρούς) καθώς και ιδιώτες ιατρούς που ασχολούνται με την καρδιολογία. Επίσης, οι ειδικευόμενοι κα­ρδιολόγοι, οι φοιτητές της ιατρικής, οι νοσηλεύτριες σε καρδιο­λο­γική κλινική καθώς όλοι όσοι ασχολούνται με την ιατρική της απο­κατάστασης και την αθλητιατρική θα ωφεληθούν από την ανά­γνωση του βιβλίου αυτού. Εφόσον το τελευταίο κεφάλαιο πα­ρέχει έναν επιμορφωτικό οδηγό το «εγχειρίδιο» έχει επίσης αξία γενικότερα για το κοινό, ιδιαίτερα τους καρδιοπαθείς και τις οικογένειές τους.
Τιμή πώλησης: 20 €