Η Φυσική στη Βιολογία και την Ιατρική (3η έκδοση)
ΜΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΤΑΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ Το βιβλίο Η Φυσική στη Βιολογία και την Ιατρική, 3η έκδοση καλύπτει θέματα στη φυσική, όπως αυτά βρίσκουν πεδίο εφαρμογής στις επιστήμες για τη ζωή, ειδικά στην ιατρική, τη φυσιολογία, τη νοσηλευτική και άλλα που συνδέονται με την υγεία. Το κείμενο παρέχει σαφείς περιγραφές των ιατρικών συσκευών αλλά και των τεχνικών όπως τα MRI, CAT και το κοχλιακό εμφύτευμα. Η Φυσική στη Βιολογία και την Ιατρική είναι ένα ακριβές εισαγωγικό έργο που καλύπτει και συνδέει τις βασικές αρχές της φυσικής στα ζώντα συστήματα. Αναλύει τα βιολογικά συστήματα και παρουσιάζει πώς τα επιτεύγματα στις επιστήμες της ζωής έχουν ενισχυθεί από τη γνώση των φυσικών ή μηχανικών τεχνικών. • Παρέχει πρακτικές τεχνικές για εφαρμογή της γνώσης της φυσικής στη μελέτη των ζώντων συστημάτων. • Προβάλλει υλικό με ένα ειλικρινή τρόπο που απαιτεί ελάχιστο γνωσιακό υπόβαθρο στη φυσική ή τη βιολογία. • Περιλαμβάνει πολλές εικόνες, παραδείγματα και εικονογραφημένα προβλήματα και παραρτήματα που παρέχουν άνετη πρόσβαση στις πιο σημαντικές έννοιες της Ιατρικής, του Ηλεκτρισμού και της Οπτικής.
Τιμή πώλησης: 42 €
Η Χρήση των Νευρωνικών Μοντέλων για την Κατανόηση της Δομής και Λειτουργίας του Εγκεφάλου
Αυτό το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος δίνουμε σταυς φοιτητές των βιολογικών και ιατρικών επιστημών μια γενική εισαγωγή για τον εγκέφαλο και τις θεωρητικές βάσεις που μας επιτρέπουν να μελετήσουμε την σχέση μεταξύ της δομής και λειτουργίας του χρησιμοποιώντας νευρωνικά μοντέλα που βασίζονται σε γνωστές έννοιες από τη Νευροφυσιολογία. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζουμε μια άλλη μέθοδο μελέτης ανεξάρτητη από την πρώτη που αναφέραμε προηγουμένως που βασίζεται στη μέθοδο προσομοίωσης με τεχνικές ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη μελέτη της δυναμικής των νευρωνικών συστημάτων. Όπως θα διαπιστώσουμε με την περιγραφή αυτών των μεθόδων η αναλυτική και η μέθοδος προσομοίωσης είναι δύο συμπληρωματικές μέθοδοι που βοηθούν τους ερευνητές που εργάζονται σε αυτό το πεδίο να εμβαθύνουν περισσότερο και να μπορέσουν να διαπιστώσουν πιο καθαρά πως εργάζεται ο εγκέφαλος και πως επιτελεί το δύσκολο έργο του. Έτσι πιστεύουμε ότι αυτό το βιβλίο θα προσφέρει γνώσεις και κίνητρα για νέους ερευνητές που ακόμη χρειάζεται για να μελετηθεί το μυστήριο που κρύβει μέσα του αυτό το γκρίζο κουτί που ονομάζεται εγκέφαλος. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο τεχνικό μου κ. Γ. Χαραλαμπίδη και στον υπ. Διδάκτορα κ. Π. Αντωνίου για την επιμέλεια και την επεξεργασία των διαγραμμάτων και την καλύτερη παρουσίαση αυτού του συγγράμματος. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τη σύζυγο μου για την ηθική συμπαράσταση και την κόρη μου για την διόρθωση αυτού του βιβλίου.
Τιμή πώλησης: 35 €
Η Βιοφυσική της Μνήμης
Αυτό το βιβλίο απευθύνεται στους φοιτητές των βιολογικών, ιατρικών και φυσικών επιστημών για την απόκτηση χρήσιμων γνώσεων σχετικά για την δημιουργία και ανάκληση της μνήμης στον εγκέφαλο. Πιο συγκεκριμένα, δίδεται έμφαση που εντοπίζεται η μνήμη στον εγκέφαλο, τα είδη της μνήμης και πως ο εγκέφαλος με τα δισεκατομμύρια των νευρώνων του και των συνδέσεων του διαμορφώνει την αντίληψη μας για τα ερεθίσματα που δεχόμαστε από τον εξωτερικό κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε και πως αντιδρούμε σε αυτά. Επιπλέον, στο βιβλίο αυτό εξηγείται ότι η μελέτη της μνήμης βασίζεται σε έρευνες που έγιναν και γίνονται σε ανθρώπους με διάφορες παθολογικές καταστάσεις που συνέβησαν σε αυτούς από διάφορα αίτια.
Τιμή πώλησης: 35 €