Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Εχθρών των Καλλιεργειών: Αρχές και Μέθοδοι
Πολλά φυτοφάγα είδη Αρθρόποδων θεωρούνται υπεύθυνα για σημαντικές απώλειες της παγκόσμιας παραγωγής των καλλιεργειών σε ετήσια βάση, καθώς και για τη μετάδοση σημαντικών ασθενειών. Συνεπώς, ο έλεγχος των ζωικών αυτών εχθρών είναι υψίστης σημασίας. Το βιβλίο «Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Εχθρών των Καλλιεργειών: αρχές και μέθοδοι» παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των ζωικών εχθρών, συμπεριλαμβανομένων της χημικής και βιολογικής καταπολέμησης, καθώς και των σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων. Το βιβλίο δίνει έμφαση ειδικά στις τεχνικές που είναι διαθέσιμες για τον έλεγχο των ζωικών εχθρών, χρησιμοποιώντας παραδείγματα σημαντικών εχθρών καλλιεργειών, ζωικών παρασίτων και φορέων ασθενειών από πολλές διαφορετικές χώρες. Στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει πρότυπο εισαγωγικό βοήθημα για προπτυχιακους και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τον έλεγχο των ζωικών εχθρών, την εντομολογία, τη φυτοπροστασία, τη γεωπονική επιστήμη και γενικότερα τις επιστήμες περιβάλλοντος. Παράλληλα, το βιβλίο απευθύνεται και σε επαγγελματίες που ασχολούνται με το αντικείμενο της διαχείρισης των ζωικών εχθρών των καλλιεργιών ,καθώς και σε γεωπόνους εφαρμογών κρατικών υπηρεσιών.
Τιμή πώλησης: 37 €
Ιατρική Εντομολογία για Φοιτητές (5η έκδοση)
Παρά τις πολυάριθμες επιστημονικές έρευνες σχετικά με τους φορείς που μεταδίδουν λοιμώξεις στον άνθρωπο, όπως ελονοσία, φιλαρίαση, νόσος του Lyme και του τύφου, οι αυτές ασθένειες συνεχίζουν να απειλούν την ανθρώπινη υγεία. Η κατανόηση του ρόλου των φορέων στη μετάδοση της νόσου, καθώς και οι κατάλληλες στρατηγικές ελέγχου, είναι επομένως απαραίτητες. Το βιβλίο αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη σημασία την αναγνώριση, τη βιολογία, την οικολογία και την υγειονομική σημασία των αρθροπόδων που επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου. Η πέμπτη έκδοση αυτού του δημοφιλούς βιβλίου είναι πλήρως ενημερωμένη, έχουν ενσωματωθεί οι πιο πρόσφατες στρατηγικές για τον έλεγχο εντόμων, τσιμπουριών και ακάρεων. Εμπεριέχονται πολυάριθμα παραδείγματα, με νέες έγχρωμες φωτογραφίες μερικών από τους σημαντικότερους παράγοντες, για την ενίσχυση της αναγνώρισης. Ένα γλωσσάρι των εντομολογικών και επιδημιολογικών όρων περιλαμβάνεται, μαζί με μια λίστα των συχνά χρησιμοποιούμενων εντομοκτόνων και των εμπορικών ονομασιών τους. Σαφώς παρουσιάζονται σε μια συνοπτική μορφή, αφού το κείμενο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές της ιατρικής εντομολογίας, τροπικής ιατρικής, παρασιτολογίας και των παρασίτων. Είναι, επίσης, απαραίτητο η ανάγνωση από γιατρούς, επαγγελματίες υγείας και εργαζομένους στην κοινότητα. Ο MIKE SERVICE είναι μια παγκόσμια αρχή για την ιατρική εντομολογία και έχει εμπειρία πάνω από 50 χρόνια στην έρευνα και τη διδασκαλία στον τομέα αυτό. Είναι Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Εντομολογίας στο Λίβερπουλ στη Σχολή Τροπικής Ιατρικής. Το 1997 του απονεμήθηκε το μετάλλιο Sir Rickard Christophers από το Royal Society Τροπικής Ιατρικής και Υγιεινής, και το 2002, το Harry Hoogstraal Μετάλλιο από την Αμερικανική Κοινότητα της Τροπικής Ιατρικής και Παρασιτολογίας, για την έρευνα για τους υγειονομικούς φορείς.
Τιμή πώλησης: 45 €
Γεωργική Εντομολογία (1η έκδοση)
Η έκδοση του εγχειριδίου Γεωργική Εντομολογία του H. F. van Emden αποτελεί ορόσημο για τους φοιτητές και τους επαγγελματίες στον τομέα της εντομολογίας που εφαρμόζεται στη γεωργία και στην κηπουρική. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναφορικά ή ως γενικό σύγγραμμα. Το βιβλίο ξεκινά με μία γενική εισαγωγή στην εντομολογία και καλύπτει τα μείζονα έντομα (και ακάρεα) που είναι επιβλαβή για τις καλλιέργειες, τα εκτρεφόμενα ζώα και τους ανθρώπους. Συμπεριλαμβάνονται, επίσης, τα σημαντικά ωφέλιμα είδη. Οι οργανισμοί ταξινομούνται σε Τάξεις και Οικογένειες εντόμων. Η έμφαση δίνεται στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των μειζόνων ταξινομικών μονάδων, στα «χαρακτηριστικά εντοπισμού» για την αναγνώριση των Οικογενειών και της εξέλιξής τους, στα συμπτώματα που προκαλούν οι βλάβες και την οικονομική σημασία των διαφόρων παρασιτικών ειδών. Το βιβλίο περιέχει υπέροχη έγχρωμη εικονογράφηση με περισσότερες από 400 εικόνες που απεικονίζουν αμφότερα το έντομο και τη βλάβη που προκαλείται στα φυτά, με διαγνωστικά χαρακτηριστικά που καταδεικνύονται με βέλη. Η κάλυψη γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και περιλαμβάνει πολύ υλικό που πηγάζει από την ευρεία εμπειρία του συγγραφέα. Ο H.F. VAN EMDEN είναι ένας διεθνώς σεβαστός εντομολόγος, ο οποίος έχει υπάρξει Πρόεδρος της Royal Entomological Society και της Association of Applied Biologists στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επί του παρόντος, είναι Ομότιμος Καθηγητής Κηπουρικής στο School of Agriculture, Policy and Development στο Πανεπιστήμιο του Reading, UK, όπου τα τελευταία 35 χρόνια έχει διδάξει εντομολογία σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε διεθνείς φοιτητές της Προστασίας Καλλιεργειών. Έχει διδάξει και διεξάγει έρευνα επί της εφαρμοσμένης εντομολογίας σε έξι ηπείρους.
Τιμή πώλησης: 65 €
Ιός του Δυτικού Νείλου
H παρουσία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη είναι καλά τεκμηριωμένη. Στην Ελλάδα, ωστόσο, το 2010 παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη επιδημική εκρηξη του ιού του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους. Η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου είναι περίπλοκη και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με την παθογένεια, τον ξενιστή, τον φορέα, την οικολογία και το κλίμα. Η μετάδοση εξαρτάται από την τοπική οικολογία και η εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών δεν έχει απαραίτητα την ίδια αποτελεσματικότητα σε διαφορετικά οικοσυστήματα. Θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου στους ανθρώπους δεν είναι διαθέσιμη κατά συνέπεια η ενίσχυση της εποπτείας είναι απαραίτητη. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η πλήρης διευρεύνηση του ιού του Δυτικού Νείλου και ειδικότερα η συμβολή στην κατανόηση της βιολογίας του ιού, της οικολογίας και των τρόπων μετάδοσης, της διάγνωσης και κλινικής εικόνας αυτού. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται με λεπτομέρεια η νοσηρότητα και η θνησιμότητα, τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ιϊκής λοίμωξης και τέλος παρουσιάζονται τα σημαντικότερα προληπτικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του λοιμογόνου αυτού παράγοντα.
Τιμή πώλησης: 20 €