Οργάνωση Σχεδιασμός Νοσοκομείων

Εκδότης:
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Συγγραφέας:
Χ. ΦΛΩΡΟΣ
ISBN:
978-960-394-446-1
Διαστάσεις:
17Χ24
Σελίδες:
168
Έτος έκδοσης:
2007
Τιμή πώλησης 38 €
  • 0 Review

Περιγραφή

Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους προσδοκούν αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υγείας σε ένα σύγχρονο, ανθρώπινο νοσηλευτικό περιβάλλον.
Στο Α κεφάλαιο επιχειρείται μια συστηματική οργάνωση της λειτουργικής συγκρότησης του νοσοκομείου, δημιουργώντας το κοινό υπόβαθρο για την επικοινωνία και συνεργασία όσων εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο με τον σχεδιασμό και την λειτουργία του νοσοκομείου.
Το Β κεφάλαιο αρχίζει με την παρουσίαση μιας επιθυμητής διαδικασίας προγραμματισμού - σχεδιασμού του νοσοκομείου, που προηγείται χρονικά της σύνθεσης και στη συνέχεια την ακολουθεί και την υποστηρίζει.
Στο Γ κεφάλαιο προτείνεται μια συστηματική διαδικασία για την εκπόνηση ρυθμιστικών μελετών για την αναμόρφωση και επέκταση υφισταμένων κτιρίων.
Το Δ κεφάλαιο αναφέρεται στον σχεδιασμό κάθε τμήματος του νοσοκομείου. Καταγράφονται οι ανάγκες κάθε τμήματος, οι σύγχρονες τάσεις οργάνωσης και διαμόρφωσής του και προτείνονται τρόποι επίλυσης των κρισίμων προβλημάτων, με παράλληλη επισήμανση της ισχύουσας νομοθεσίας.
Στο Ε κεφάλαιο δίνονται οι γενικές κατευθύνσεις για την οικοδομική των νοσοκομείων και στην συνέχεια προδιαγράφονται όλα τα οικοδομικά στοιχεία με συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών.
Με το νοσοκομείο ασχολούνται επαγγελματικά όσοι το σχεδιάζουν (αρχιτέκτονες και μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων) και όσοι το λειτουργούν (ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό). Όμως, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του νοσοκομείου αφορά κάθε άνθρωπο, αφού όλοι μας είμαστε εν δυνάμει χρήστες του.
Στην Ελλάδα υπάρχει ελάχιστη σχετική βιβλιογραφία, ενώ η διεθνής είναι περιορισμένη και αναφέρεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε διαφορετικά δεδομένα. Αυτό το γνωρίζουν οι αρχιτέκτονες, οι ιατροί και οι λοιποί λειτουργοί των νοσοκομείων και αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα για τους σπουδαστές που αναζητούν πληροφόρηση.