Βασική Ιατρική Βιοχημεία του Marks : Μια Κλινική Προσέγγιση (4η έκδοση

Εκδότης:
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Συγγραφέας:
MICHAEL A. LIEBERMAN, ALLAN MARKS
Επιμέλεια:
Σ. Κουίδου, Στ. Ηλιάδης, Ε. Καβουκόπουλος, Γ. Κολιάκος, Μ. Νταουντάκη, Ν. Παπανικολάου, Γ. Τζημαγιώργης, Κ. Χαϊτογλου, Ε. Χατζηβασιλείου
ISBN:
978-960-394-987-9
Διαστάσεις:
21x28
Σελίδες:
1069
Έτος έκδοσης:
2014
Τιμή πώλησης 140 €
  • 0 Review

Περιγραφή

Το βιβλίο Marks Βασική Ιατρική Βιοχηµεία προσεγγίζει τη βιοχηµεία µε γνώµονα τον ασθενή και τη συνδέει µε τη φυσιολογία και την παθοφυσιολογία, επιτρέποντας στους φοιτητές να εφαρµόσουν τις βασικές έννοιες στην πρακτική της Ιατρικής – από τη διάγνωση των ασθενών στις συνιστώµενες θεραπευτικές αγωγές. Τα κεφάλαια οργανώνονται µε κέντρο τα υποθετικά σενάρια ασθενών και επιβοηθητικές εικόνες επιτρέπουν την εύκολη ανάγνωση, καθιστώντας τις πολύπλοκες έννοιες ακόµη πιο εύκολες στην κατανόηση!
ΝΕΑ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ που έχουν εγκωµιαστεί από την ιατρική σχολή
και τους φοιτητές:
• Η έγχρωµη εικονογράφηση των χηµικών δοµών και των βιοχηµικών δρόµων διαφωτίζει τις βασικές έννοιες και ενισχύει την κατανόηση του κειµένου.
• Τα υποθετικά σενάρια ασθενών επιβεβαιώνουν την κλινική συσχέτιση και βοηθούν τους φοιτητές να συνδέσουν τη βιοχηµεία µε την υγεία του ανθρώπου και την ασθένεια.
• Επιβοηθητικές εικόνες καθοδηγούν τους αναγνώστες σε κάθε κεφάλαιο και αναγνωρίζουν τις έννοιες–κλειδιά.
Κλινικές Παρατηρήσεις ερµηνεύουν τα σηµεία και τα συµπτώµατα των ασθενών.
Παρατηρήσεις πάνω στη µέθοδο συσχετίζουν τη βιοχηµεία µε τις εργαστηριακές εξετάσεις που παραγγέλονται κατά τη διάρκεια της διάγνωσης.
Ερωτήσεις και Απαντήσεις ενεργοποιούν την κριτική σκέψη σε κάθε κεφάλαιο.
Κλινικά Σχόλια συνδέουν το δυναµικό της βιοχηµείας µε τις επιλογές στη θεραπεία και στην πορεία του ασθενούς.
Τα Βιοχηµικά Σχόλια παρέχουν νέα πληροφόρηση.
• Οι Βασικές Έννοιες στο τέλος κάθε κεφαλαίου, οι Ερωτήσεις Επανάληψης και οι Περιληπτικοί Πίνακες των Ασθενειών υπογραµµίζουν τα πιο ουσιώδη σηµεία σε κάθε κεφάλαιο και ενισχύουν τη γνώση.