Ιατρική Στατιστική με μια Ματιά (3η έκδοση)

Εκδότης:
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Συγγραφέας:
AVIVA PETRIE, CAROLINE SABIN
Επιμέλεια:
Α. Τζώνου
ISBN:
978-960-583-082-3
Διαστάσεις:
21x28
Σελίδες:
198
Έτος έκδοσης:
2016
Τιμή πώλησης 32 €
  • 0 Review

Περιγραφή

Οτιδήποτε χρειάζεται να γνωρίζετε για την Ιατρική Στατιστική... με μια ματιά!
Το βιβλίο Ιατρική Στατιστική με μια ματιά αποτελεί μια περιεκτική και προσεγγίσιμη εισαγωγή σε αυτό το πολύπλοκο θέμα, καθώς και ένα χρήσιμο βοήθημα για επανάληψη. Μέσα από αυτοτελή κεφάλαια, εξηγούνται οι θεμελιώδεις έννοιες της ιατρικής στατιστικής και παρέχεται ένας οδηγός στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες στατιστικές διαδικασίες.
Αυτή η νέα έκδοση της Ιατρικής Στατιστικής με μια ματιά:
• Παρουσιάζει τα περιστατικά-κλειδιά σε συνδυασμό με εμπεριστατωμένους πίνακες και διαγράμματα.
• Περιλαμβάνει επεξεργασμένα παραδείγματα σε κάθε κεφάλαιο, με έμφαση στην ερμηνεία των πορισμάτων της ανάλυσης από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και όχι μέσα από περίπλοκους υπολογισμούς χωρίς υπολογιστή.
• Περιέχει εκτεταμένες, διασταυρούμενες αναφορές, ένα κατανοητό γλωσσάρι όρων και διαγράμματα που καθιστούν ευκολότερη την επιλογή των καταλληλότερων τεστ.
• Παρέχει τα αντικείμενα μάθησης σε κάθε κεφάλαιο.
• Εμπεριέχει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με τη Δημιουργία Προγνωστικών Δεικτών.
• Περιλαμβάνει νέο ή εκτεταμένο υλικό για τη διαχείριση της μελέτης, τις πολυεστιαζόμενες μελέτες, τις ακολουθίες δοκιμών και τις διαφορετικές μεθόδους για τη σαφήνεια στη μελέτη, πολλαπλές συγκρίσεις, καμπύλες ROC και συμπεράσματα όσον αφορά στην ανάλυση της λογαριθμιστικής εξάρτησης.
Το βιβλίο Ιατρική Στατιστική με μια ματιά ενδιαφέρει όλους τους φοιτητές της ιατρικής, τους νέους ιατρούς και τους ερευνητές στις επιστήμες της βιοϊατρικής και της φαρμακευτικής.