Χειρουργική Ανατομική με φωτογραφικό άτλαντα
Επιστημονικά ακριβές και εύκολα κατανοητό. Αυτή είναι η κεντρική ιδεατού συνδυασμού ενός εγχειριδίου και άτλαντα μαζί. Σε περισσότερες από 800 εικόνες, παρουσιάζονται όλες οι όψεις της δομής του ανθρωπίνου σώματος. Κύτταρα, ιστοί όργανα, τοπογραφία, ανάπτυξη και μορφή εξετάζονται το καθένα τόσο από λειτουργική όσο και από κλινική άποψη. Τα θετικά σημεία: Λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης, όπως μαγνητική και αξονική τομογραφία και υπερηχογράφημα. Οι απεικονίσεις είναι πλήρεις με γερμανικούς και λατινικούς ανατομικούς όρους και εξηγούνται αναλυτικά. Σύντομα κείμενα προλογίζουν τη λειτουργία και τη δομή των οργάνων. Με 5800 ξεχωριστές εικονογραφήσεις αυτό το βιβλίο διατηρεί την αξία του ως εγχειρίδιο αναφοράς και πέρα από τις εξετάσεις. Αυτό το βιβλίο είναι ένας επιτυχημένος συνδυασμός άτλαντα και εγχειριδίου. (...) ένα κατάλληλο βιβλίο τόσο για την εκπαίδευση, όσο και ως εγχειρίδιο αναφοράς. Die diakonie Schwester Ο Thiel φέρνει ζωή στην Ανατομική! Εδώ η Ανατομική είναι πολύ περισσότερα από ένα νεκρό αντικείμενο: επαναστατικές διαδικασίες συντήρησης παραστατικές ανατομικές παρασκευές γεμάτο από ζωντανές φωτογραφίες Αυτό που ο Thiel κάνει τόσο μοναδικά: φυσικά χρώματα με υψηλή πλαστικότητα και πιστή λεπτομέρεια θαυμάσιες περιγραφές των ανθρωπίνων οργάνων και της εσωτερικής τους σχέσης ακριβής αναπαράσταση κλινικών πράξεων, όπως οδοί προσπέλασης στη χειρουργική και παρακεντήσεις αρθρώσεων Απαραίτητο και χρηστικό για χειρουργούς, ανατόμους, γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και φοιτητές Ιατρικής - απλά ο καθένας τους πρέπει να το έχει!
Τιμή πώλησης: 100 €
Χειρουργική Ανατομία - Κλινική εξέταση
Η παραδοσιακή, εντατική και λεπτομερής εκπαίδευση στην ανατομία επί πτωμάτων που γίνεται στα πρώτα έτη της ιατρικής σχολής έχει σε μεγάλο μέρος ξεχαστεί έως ότου οι φοιτητές ξεκινήσουν την κλινική τους εκπαίδευση. Στην αποφοίτηση η ανατομία μπορεί ήδη ν' αποτελεί μία μακρινή ανάμνηση. Αυτό το βιβλίο έχει σκοπό να παρουσιάσει τα βασικά θέματα της ανατομίας και να δείξει τη σημασία τους για την κλινική εξέταση και τη λήψη ιστορικού των χειρουργικών ασθενών. Αυτό το βιβλίο δεν επιδιώκει να παρουσιάσει όλες τις ανατομικές λεπτομέρειες* υπάρχουν γι' αυτό το σκοπό εξαιρετικοί ανατομικοί άτλαντες. Στην κλινική πράξη όμως, το σχήμα του ανθρωπίνου σώματος αλλάζει με χα χρόνια, γι' αυτό ακριβώς η αναγνο5ριση των βασικών ανατομικών χαρακτηριστικών είναι σημαντική για το ιστορικό και την εξέταση. Αυτό το βιβλίο είναι σχεδιασμένο ώστε να διευκολύνει τη σύγκριση μεταξύ φυσιολογικής κι ανώμαλης ανατομίας με τη χρήση επιφανειακών χαρακτηριστικών του σώματος και ακτινολογικών ευρημάτων. Το βιβλίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ένα σημείο εκκίνησης στην προσπάθεια κατανόησης του πώς η ανατομία, το κλινικό ιστορικό κι η φυσική εξέταση μπορούν να συνδυαστούν για να γίνει η διάγνωση σε ασθενείς με χειρουργικές παθήσεις.
Τιμή πώλησης: 45 €
Σύνοψη Παθολογικής Ανατομικής
Συνοπτική Έγχρωμη Ανατομία: Ράχη, Άνω Άκρο & Κάτω Άκρο (Τόμος 1)
H σειρά ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΓΧΡΩΜΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ του Lippincott παρουσιάζει την ανθρώπινη ανατομία σε αποτελεσματική και εύχρηστη μορφή, συνδυάζοντας τις βασικές γνώσεις με λεπτομερείς απεικονίσεις σε στυλ άτλαντα. Ο ανά χείρας τόμος επικεντρώνεται στις ανατομικές δομές και λειτουργίες της ράχης και των άκρων, και περιλαμβάνει κλινικές συσχετίσεις που αφορούν σε αυτές τις σημαντικές περιοχές. Χάρη στις καλλιτεχνικές απεικονίσεις που έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα από τον Άτλαντα της Ανατομίας του Lippincott αλλά και σε πλήθος άλλων έγκυρων πηγών, η κατανόηση της λειτουργικής και κλινικής συσχέτισης της μυοσκελετικής ανατομίας δεν ήταν ποτέ ευκολότερη! Χαρακτηριστικά και οφέλη. . . • Η μορφή και διάταξη του βιβλίου εξισορροπούν το περιεκτικό κείμενο με τις λεπτομερείς καλλιτεχνικές απεικονίσεις για γρήγορη κατανόηση • Εκατοντάδες έγχρωμες απεικονίσεις σε άτλαντα είναι προσεκτικά τοποθετημένες σε στενή συσχέτιση με το ανάλογο κείμενο για εύκολη αναφορά • Η λογική χωρική ακολουθία αποκαλύπτει τη συνέχεια μεταξύ των ανατομικών δομών και στοιχείων• τα κεφάλαια προχωρούν από τις επιπολής στις εν τω βάθει δομές του σώματος • Οι Κλινικές συσχετίσεις υπογραμμίζουν πολύτιμες και κλινικά σχετικές πληροφορίες • Λεπτομερείς πίνακες υπάρχουν σε σημεία-κλειδιά σε όλο το βιβλίο • Θέματα κινησιολογίας ενσωματώνονται σε όλο το βιβλίο, συμπεριλαμβανομένης εκτεταμένης κάλυψης του εύρους της κίνησης • Οι τίτλοι των επιμέρους κεφαλαίων και υποενοτήτων διευκολύνουν τον εντοπισμό των θεμάτων • Το παράρτημα περιλαμβάνει τη βασική ορολογία της διεύθυνσης και της κίνησης καθώς και τα θεμελιώδη στοιχεία των αρθρώσεων
Τιμή πώλησης: 48 €
Παθολογική Ανατομική με μια Ματιά (1η έκδοση)
Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για την Παθολογική Ανατομική... με μια Ματιά! Ακολουθώντας τη γνωστή, δισέλιδη και εύχρηστη μορφή με μια Ματιά, και πλήρως έγχρωμο, το βιβλίο Παθολογική Ανατομική με μια Ματιά αποτελεί μια προσιτή και περιεκτική εισαγωγή αλλά και ένα εύχρηστο εγχειρίδιο επανάληψης για τους φοιτητές της Ιατρικής. Πλήρως αναθεωρημένο και ενημερωμένο, ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που συντελέστηκαν στο πρόγραμμα σπουδών και στις μεθόδους εκτίμησης που χρησιμοποιούνται από τις Ιατρικές Σχολές, το ανά χείρας βιβλίο παρέχει μια φιλική προς τον αναγνώστη επισκόπηση της παθολογικής ανατομικής, συμπεριλαμβάνοντας όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει ο φοιτητής. Καινούργια χαρακτηριστικά του βιβλίου Παθολογική Ανατομική με μια Ματιά: • Παράθεση των βασικών αρχών της παθολογικής ανατομικής • Έγχρωμη εικονογράφηση που βοηθά σημαντικά στην κατανόηση του εκάστοτε θέματος • Σχηματικά διαγράμματα στην αριστερή σελίδα και περιεκτικό ερμηνευτικό κείμενο στη δεξιά • Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη, καλύπτοντας τη γενική και ειδική παθολογική ανατομική καθώς και παραδείγματά κλινικών περιπτώσεων • Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης καθώς και 10 δομημένες ερωτήσεις πάνω σε κλινικά περιστατικά • Καλύπτει τους μηχανισμούς της γενικής παθολογίας και την κλινική παθολογία των οργανικών συστημάτων • Παρέχει βασικές πληροφορίες πάνω στην επιδημιολογία, στην παθογένεση και στα κλινικά χαρακτηριστικά των κυριότερων ασθενειών To ανά χείρας βιβλίο συνιστά ένα πολύτιμο εγχειρίδιο για όλους τους φοιτητές Ιατρικής, είτε έχουν την πρώτη τους επαφή με την παθολογική ανατομική είτε πλησιάζουν τις εξετάσεις• για νέους ειδικευόμενους αλλά και για όλους όσοι θέλουν ένα εύχρηστο βιβλίο αναφοράς. Κριτικές «Θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Καλύπτει πολύ καλά ένα ευρύ και δύσκολο θέμα και παρέχει τις πληροφορίες που χρειάζεται ένας φοιτητής της Ιατρικής με τον τρόπο και στον βαθμό που πρέπει». Απόφοιτος του Oxford Medical School
Τιμή πώλησης: 67 €
Νευροανατομία: Έγχρωμο Εικονογραφημένο Εγχειρίδιο (5η έκδοση)
Πλήρως αναθεωρημένος και επικαιροποιημένος, αυτός ο κορυφαίος τόμος της σειράς προσφέρει μια περιεκτική, με εξαιρετική εικονογράφηση κάλυψη της νευροανατομίας η οποία αποσαφηνίζει τη σχέση της ανατομίας με την πρακτική άσκηση της σύγχρονης κλινικής νευρολογίας. Επεκτείνοντας την τρομερή επιτυχία των προηγούμενων εκδόσεων, η 5η έκδοση του Έγχρωμου Εικονογραφημένου Εγχειριδίου Νευροανατομίας σχεδιάστηκε και γράφτηκε με τον φοιτητή της ιατρικής ως στόχο, παρότι θα εκτιμηθεί από ποικιλία φοιτητών και επαγγελματιών οι οποίοι έχουν ανάγκη από μια σαφή και ενημερωμένη κατανόηση του σημαντικού αυτού τομέα. Παρατίθενται οι σημαντικότερες θεωρήσεις σχετικά με την υπάρχουσα γνώση στο θέμα της νευροανατομίας. • Αποσαφηνίζονται δυσνόητες έννοιες μέσα από ένα απλό και ακριβές κείμενο. • Προσεκτικά επιλεγμένες λεπτομέρειες για τη διευκόλυνση της κατανόησης των θεμελιωδών νευροανατομικών αρχών και του έργου του νευρικού συστήματος, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη βάση για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των σύγχρονων νευρολογικών διαταραχών. • Καινούργια σχέδια και φωτογραφίες για περαιτέρω αποσαφήνιση και για την πληροφόρηση σχετικά με τις πιο σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές. • Κλινικό υλικό και συνόψεις των θεμάτων ενσωματωμένα στο κείμενο μέσα σε πλαίσια. • Ευρετήριο των κλινικών συνδρόμων/συμπτωμάτων με αναφορά στο σχετικό κείμενο. • Αξιομνημόνευτες εικονογραφημένες συνόψεις των συμπτωμάτων που σχετίζονται με τα κύρια κλινικά σύνδρομα.
Τιμή πώλησης: 33 €
Νευροανατομία Εγχρωμο Εικονογραφημένο Εγχειρίδιο (4η έκδοση)
Η Νευροανατομία έχει σχεδιαστεί και γραφτεί κυρίως για τον φοιτητή της Ιατρικής. Αποσαφηνίζονται δυσνόητες έννοιες μέσα από ένα απλό και ακριβές κείμενο. Χαρακτηριστικά κλειδιά της ανατομίας του ανθρώπινου νευρικού συστήματος, ολοκληρωμένου και απηλλαγμένου από περιττά στοιχεία, μαζί με τις λειτουργίες και τις δυσλειτουργίες του. Επισημαίνει τις θεμελιώδεις νευροανατομικές αρχές που είναι σημαντικές για την πρακτική της σύγχρονης κλινικής νευρολογίας. Προσεκτικά επιλεγμένες λεπτομέρειες για να διευκολυνθεί η κατανόηση του πώς το νευρικό σύστημα λειτουργεί και για να παρέχει τη βάση για τη διάγνωση και τη θεραπεία των νευρολογικών διαταραχών. Κλινικό υλικό και συνόψεις των θεμάτων ενσωματωμένα στο κείμενο μέσα σε πλαίσια. Εικονογράφηση πλήρως ενημερωμένη γι’ αυτήν την τέταρτη έκδοση με περισσότερα από 200 νέα σχέδια και φωτογραφίες. Σύγχρονες ολοκληρωμένες τεχνικές απεικόνισης με ανατομικές φωτογραφίες και εικόνες.
Τιμή πώλησης: 33 €
Κλινική Ανατομική: Εφαρμοσμένη Ανατομία για Φοιτητές και Νέους Ιατρούς (12η έκδοση)
Γραμμένη από έναν από τους μεγαλύτερους δασκάλους της Ανατομίας, αυτή η 50η επέτειος έκδοσης της Κλινικής Ανατομικής συνεχίζει να βοηθά χιλιάδες φοιτητές ιατρικής, μεταπτυχιακούς, ειδικευόμενους και νέους ιατρούς σε όλον τον κόσμο, παρέχοντας ουσιαστική ανατομική γνώση εφαρμοσμένη στην κλινική πράξη. Είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη σε όσους προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του Βασιλικού Κολλεγίου των Χειρουργών. Σε αυτήν την νέα έκδοση, ο Καθηγητής Harold Ellis συνεργάσθηκε, για πρώτη φορά, με έναν ακόμη συγγραφέα. Ο Καθηγητής Vishy Mahadevan είναι ο Barber's Company Reader της ανατομίας στο Βασιλικό Κολλέγιο των Χειρουργών, ένας ξακουσμένος δάσκαλος ειδικευομένων χειρουργών καθώς επίσης και εξεταστής του MRCS. Από κοινού παρέχουν ένα λεπτομερές, εύληπτα δομημένο κείμενο, κατάλληλο για την μελέτη της ανατομίας από φοιτητές και εκπαιδευόμενους ιατρούς όλων των επιπέδων. Πλήρως αναθεωρημένη και ενημερωμένη, αυτή η νέα έκδοση χαρακτηρίζεται από καινούργιες και παλαιότερες επεξεργασμένες εικόνες, νέες απεικονίσεις της φυσιολογικής ανατομίας (ακτινογραφίες, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες) ώστε να προαχθεί η καλύτερη δυνατή κατανόηση. Το κεφάλαιο της νευροανατομίας έχει αναθεωρηθεί ώστε να παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια καθώς επίσης και το κεφάλαιο του κάτω άκρου έχει εμπλουτισθεί.
Τιμή πώλησης: 58 €
Ιστολογία: Έγχρωμο Εικονογραφημένο Εγχειρίδιο (1η έκδοση)
H Ιστολογία παρέχει στον αναγνώστη ένα ευσύνοπτο κείμενο, πλούσια εικονογραφημένο, το οποίο περιορίζει τις περιγραφές του σε εκείνες που είναι σχετικές με τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και με εκείνα συναφών ειδικοτήτων. Η κατανόηση της ιστολογίας παρέχει τους βασικούς δεσμούς μεταξύ της τοπογραφικής ανατομίας, των φυσιολογικών λειτουργιών και των μοριακών μηχανισμών. Κάθε κεφάλαιο συμπληρώνεται από πλαίσια κλινικών σημειώσεων και από περιεκτικές περιλήψεις.
Τιμή πώλησης: 33 €
Ιστολογία (3η έκδοση)
Συνοπτικό, επίκαιρο και πλούσια εικονογραφημένο βιβλίο που παρουσιάζει την ιστολογία από λειτουργική άποψη με βάση την κυτταρική και τη μοριακή βιολογία, αλλά και την κλασική μορφολογία. Μέσα στην πλήρως ανανεωμένη Τρίτη Έκδοση θα βρείτε... • Περισσότερα στοιχεία για την κυτταρική και μοριακή βιολογία. • Περισσότερες μικροφωτογραφίες με κοινό και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο...και περισσότερες επεξηγήσεις των λεπτομερειών κάθε εικόνας. • Περισσότερους κλινικούς συσχετισμούς. • Πολλούς νέους πίνακες που διευκολύνουν τη μελέτη.
Τιμή πώλησης: 105 €
Η Ζωή πριν τη Γέννηση - Εμβρυολογία του Ανθρώπου
Το βιβλίο της Marjorie England δικαιούται πλήρως τον τίτλο του παγκοσμίως μοναδικού. Η συγγραφέας κατάφερε να έχει στην διάθεση της μεγάλες και έγκυρες συλλογές ανθρώπινου εμβρυολογικού υλικού από όλο τον κόσμο, όπως φαίνεται από τις ευχαριστίες που απευθύνονται σε επιστήμονες και ιδρύματα από την Ιαπωνία μέχρι τις ΗΠΑ. Είχε τις συμβουλές και την υποστήριξη ειδικών όχι μόνο σε επιστημονικά θέματα, αλλά και σε ζητήματα τεχνικής της φωτογράφισης και αναπαραγωγής των φωτογραφιών. Το αποτέλεσμα είναι ότι με αυτό το βιβλίο όλοι πια μπορούν να δουν την πραγματικότητα και την ομορφιά των μακροσκοπικών παρασκευασμάτων, αλλά και να εκτιμήσουν τις δυσκολίες που θέτει αυτή η προσπάθεια. Αυτό το βιβλίο δίνει την ευκαιρία σε κάθε ιατρό ή φοιτητή της ιατρικής, αλλά και στους σπουδαστές και ειδικούς συναφών πεδίων, να μελετήσουν από πρώτο χέρι την εμβρυολογία του ανθρώπου και να εκτιμήσουν τις δυσκολίες που παρουσιάζονται. Θα μπορέσουν επίσης να κατανοήσουν γιατί όλα τα βιβλία εμβρυολογίας καταφεύγουν στα σχέδια αντί των φωτογραφιών. Οι φωτογραφίες και η εκτύπωση τους είναι έξοχα* η συλλογή των δειγμάτων είναι μοναδική και κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνει μοναδική- η διαλογή του υλικού και η όλη παραγωγή είναι αριστοτεχνική. Το βιβλίο ανήκει σε εκείνο το είδος που προορίζεται να καταστεί διηνεκής αξία.
Τιμή πώλησης: 40 €
Εξέλιξη του Ανθρώπου: Μια εικονογραφημένη εισαγωγή (5η έκδοση)
Η βραχεία έκταση και η εστιασμένη κάλυψη του βιβλίου Εξέλιξη Ανθρώπου: Μια εικονογραφημένη εισαγωγή, έχει κάνει αυτό το με μεγάλη εμπορική επιτυχία εγχειρίδιο, ως το ιδανικότερο συμπλήρωμα σε οποιαδήποτε σειρά μαθημάτων της βιολογίας ή ανθρωπολογίας, όπου διδάσκεται η εξέλιξη του ανθρώπου. Η πέμπτη έκδοση έχει ενημερωθεί λεπτομερώς για να περιλάβει τις πιο πρόσφατες ανακαλύψεις και τις προοπτικές που περιλαμβάνουν: Τα νέα πρώιμα απολιθώματα ανθρωπιδών από την Αφρική και τη Γεωργία, και οι επιπτώσεις τους Τα νέα αρχαιολογικά δεδδομένα από την Αφρική για την προέλευση των σύγχρονων ανθρώπων Την ενημερωμένη κάλυψη της προϊστορικής τέχνης, συμπεριλαμβανομένων των νέων περιοχών Τις νέες προοπτικές των μοριακών δεδομένων και τις επιπτώσεις τους στη βιολογία των ανθρώπινων πληθυσμών. Ο Roger Lewin είναι συνεργάτης του Μουσείου Peabody στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Είναι συγγραφέας διάφορων βιβλίων για την έρευνα της προέλευσης των ανθρώπων, τρία από τα οποία είναι συ-συγγραφέας με το διάσημο ανθρωπολόγο Richard leaky, καθώς επίσης είναι και ο συγγραφέας της βραβευμένου βιβλίου με τίτλο Bones of Contension. «Έχω χρησιμοποιήσει το βιβλίο αυτό για τη διδασκαλία από τη δεύτερη του έκδοση και παραμένει το κείμενο της επιλογής μου για την εισαγωγή των φοιτητών στη γοητεία της μελέτης της ανθρώπινης εξέλιξης. Ξετυλίγει την ιστορία με έναν τρόπο που είναι εύκολο να παρακολουθήσει κανείς, καλύπτει την πιό πρόσφατη έρευνα και είναι καλά εικονογραφημένη. Είμαι ευχαριστημένος και το συστήσω στους συναδέλφους χωρίς επιφύλαξη». David J. Robinson, Open University «Ο Roger Lewin διηγείται την ιστορία της εξέλιξης του ανθρώπου με αξιοσημείωτη σαφήνεια κι αιτιολόγηση. Η πέμπτη έκδοση περιέχει τις πιο πρόσφατες ανακαλύψεις απολιθωμάτων καθώς και τις συζητήσεις/διαμάχες που προκύπτουν από τις εναλλακτικές ερμηνείες των δεδομένων. Αντιμετωπίζει τα σύνθετα επιστημονικά θέματα με βατή, μη τεχνική γλώσσα και παραμένει ένα ουσιαστικό κείμενο για την εισαγωγική σειρά των μαθημάτων μας για
Τιμή πώλησης: 47 €
Ένας Άτλας της Βλαστοκύστης του Ανθρώπου (1η έκδοση)
Μια δυναμική και έγκυρη συλλογή μικροανατομικών παραδειγμάτων και οπωσδήποτε συλλαμβάνει τα πρώιμα γεγονότα της ανάπτυξης των θηλαστικών in vitro. Είναι το βιβλίο που πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσουν οι κλινικοί ιατροί και οι επιστήμονες που εργάζονται στο πεδίο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η Εγκυκλοπαίδεια της σειράς «Οπτικοποιημένης Ιατρικής»
Τιμή πώλησης: 65 €
Εμβρυολογία του Ανθρώπου (3η έκδοση)
Η παρούσα Τρίτη έκδοση του κλασικού συγγράμματος Εμβρυολογία του Ανθρώπου, χάρη στο περιεκτικό κείμενο της και την έξοχη εικονογράφηση της, προσφέρει στον αναγνώστη τις πλέον σύγχρονες γνώσεις στο ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο της εμβρυολογίας. Κάθε κεφάλαιο εστιάζεται σε συγκεκριμένο εμβρυολογικό στάδιο και αρχίζει με εικονογραφημένο χρονοδιάγραμμα που δείχνει τα σχετικά βήματα της ανάπτυξης. Περιγράφονται οι σχέσεις μεταξύ των βασικών επιστημών και της εμβρυολογίας (όπως π.χ. οι επιδράσεις ορισμένων φαρμάκων στην ανάπτυξη) καθώς επίσης οι κλινικές διαταραχές που οφείλονται σε εμβρυϊκής φύσεως προβλήματα. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει ευρέως αναθεωρημένα και εκσυγχρονισμένα τμήματα Πειραματικών Αρχών και Κλινικών Εφαρμογών. Η πλούσια εικονογράφηση συμβάλλει σημαντικά στην εύκολη κατανόηση της ύλης. Στο βιβλίο υπάρχουν εκατοντάδες τρισδιάστατα σχέδια, έγχρωμες εικόνες κλινικών διαταραχών καθώς επίσης ασπρόμαυρες ηλεκτρονικές μικρογραφίες...κ.λπ.
Τιμή πώλησης: 55 €