Περιοχική Αναισθησία

Εκδότης:
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Συγγραφέας:
M. HAHN - P. McQUILLAN - G. SHERLOCK
Επιμέλεια:
Σ. Αναγνωστοπούλου
ISBN:
978-960-394-223-8
Διαστάσεις:
21Χ28
Σελίδες:
340
Έτος έκδοσης:
2003

Περιγραφή

Η πολύ καλή γνώση της ανατομικής αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας μιας περιοχικής αναισθησίας. Η θέση και η πορεία του στελέχους του νεύρου καθώς και οι σχέσεις του μετα παρακείμενα ανατομικά μόρια της περιοχής αποτελούν την βάση για ένα επιτυχημένο νευρικό αποκλεισμό και για ασφαλή περιοχική αναισθησία.
Το βιβλίο των αναισθησιολόγων, Marc Β Hahn, Patrick Μ McQuillan και George J Sheplock "Περιοχική αναισθησία" περιλαμβάνει τεχνικές περιοχικής αναισθησίας εμπλουτισμένο με 304 έγχρωμες ανατομικές εικόνες.
Οι ανατομικές του εικόνες, απεικονίζουν, έγχρωμες τομές της περιοχής και αναπαράσταση του στελέχους του νεύρου όπως πορεύεται κάτω από τα μαλακά μόρια του σώματος. Η συνεργασία, αναισθησιολόγων, ανατόμων και εξειδικευμένων τεχνιτών ανατομικών παρασκευασμάτων και ιατρικής φωτογραφίας απέδωσε θαυμάσια τις τεχνικές της περιοχικής αναισθησίας. Το βιβλίο περιλαμβάνει οκτώ μέρη μέσα στα οποία περιλαμβάνονται σαράντα ένα κεφάλαια, τα οποία πραγματεύονται την ανατομία των σημαντικότερων για τους αναισθησιολόγους νευρικών αποκλεισμών.
Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ανατομικές σχέσεις του νεύρου, τις ενδείξεις για την επιλογή αυτή, τις τεχνικές καθώς και τις επιπλοκές που μπορούν να παρουσιασθούν.