Κλινική Αναισθησιολογία (2η έκδοση) (1ος τόμος και 2ος τόμος)

Εκδότης:
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Συγγραφέας:
E. MORGAN - M. MIKHAIL
Επιμέλεια:
Σ. Λακουμέντα
ISBN:
978-960-394-067-8
Διαστάσεις:
2002
Σελίδες:
1318
Έτος έκδοσης:
17X24

Περιγραφή

Η δεύτερη έκδοση της Κλινικής Αναισθησιολογίας περιέχει αρκετές σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με την επιτυχημένη πρώτη έκδοση:
νέο κεφάλαιο που αφορά την αναισθησία σε ορθοπεδικές επεμβάσεις
νέο κεφάλαιο που αφορά την αναισθησία σε ωτορινολαρυγγολογικές επεμβάσεις
κεφάλαιο που γράφτηκε από την αρχή γιά την αντιμετώπιση του πόνου
παρουσίαση νέων περιστατικοί που πραγματεύονται ενόιαφε'ροντα τρέχοντα κλινικά προβλήματα
διεύρυνση και ανανέωση της συνιστώμενης βιβλιογραφίας
αρκετές νέες εικόνες
εισαγωγή δευτέρου χρώματος στο κείμενο, στις εικόνες και στις επικεφαλίδες
επισήμανση των σημαντικών σημείων με χρήση του δεύτερου χρώματος
και του θαυμαστικού σημείου στο περιθώριο του κειμένου
προσδιορισμός των όρων κλειδιών με χρήση του δεύτερου χρώματος και ενός κλειδιού στο περιθώριο του κειμένου
Ο σκοπός της Κλινικής Αναισθησιολυγίας παραμένει ο ίδιος σε σχε'ση με την πρώτη ε'κδοση: «να προσφε'ρει συνοπτική και ορθά δομημε'νη παρουσίαση των βασικών αρχών που είναι ουσιώδεις στη σύγχρονη αναισθησιολογική πρακτική». Για τον σκοπό αυτό, οι συγγραφείς προσπάθησαν να περιορίσουν στο ελάχιστο τους πλεονασμούς, να εξαλείψουν τις αντιφάσεις και να γράψουν με αρκετά ευανάγνωστο τρόπο. Οι παρουσιάσεις περιστατικών που ολοκληριόνουν κάθε κεφάλαιο συνεχίζουν να ασχολούνται με τα «γιατί» της κλινικής ιατρικής, λειτουργούν ως εργαλεία αυτοεξε'τασης του αναγνώστη και εισάγουν μια λογική προσε'γγιση στα κλινικά προβλήματα. Οι βιβλιογραφικε'ς αναφορε'ς περιλαμβάνουν σειρά συγγραμμάτων, κεφαλαίων και άρθριον ανασκόπησης με ιδιαίτερη ε'μφαση σε ό,τι ε'χει δημοσιευτεί μετά το 1990.