Απεικόνιση του Μυοσκελετικού Συστήματος (3η έκδοση)
Το βιβλίο Απεικόνιση του μυοσκελετικού συστήματος χαρακτηρίζεται από περίπου 400 περιστατικά, ληφθέντα από τους φακέλους διδασκαλίας των σύγχρονων κορυφαίων ιατρικών κέντρων. Αυτά τα πρακτικά περιστατικά περιλαμβάνουν όλες τις μεθόδους απεικόνισης –συμπεριλαμβανομένης της ακτινογραφίας, της CT, της MR, της πυρηνικής ιατρικής και της υπερηχογραφίας– όπως και όλες τις κατηγορίες των νόσων του μυοσκελετικού, μεταξύ αυτών του τραύματος, των όγκων, των παθήσεων στις αρθρώσεις, της ενδοκρινικής και μεταβολικής οστικής νόσου, των λοιμώξεων, των εγγενών και αναπτυξιακών καταστάσεων και των εκδηλώσεων από το μυοσκελετικό μιας συστημικής νόσου. Καθώς είναι ανά ανατομική περιοχή, κάθε περιστατικό ακολουθεί μια συνεπή μορφή, που παρουσιάζεται ως άγνωστης διάγνωσης, με σύντομο ιατρικό ιστορικό, εικόνες, περιγραφή των ευρημάτων, διαφορικές διαγνώσεις και ανάλυση της περίπτωσης. Αυτή η μορφοποίηση προσομοιώνει την εμπειρία αντιμετώπισης ενός περιστατικού με εξειδικευμένο σύμβουλο και είναι ιδανική για την όξυνση των διαγνωστικών δεξιοτήτων σε όλους όσοι προετοιμάζονται για τις εξετάσεις ή για την ενίσχυση της πρακτικής γνώσης. Μέσα θα βρείτε • 20% νέα περιστατικά και εικόνες. • Περίπου 400 περιστατικά, που σας καθοδηγούν στις συχνότερες διαταραχές που συναντώνται. • Πάνω από 1.000 υψηλής ποιότητας εικόνες, που υποστηρίζουν ταχείες και ακριβείς διαγνώσεις. • Τυπική διδακτική μορφή, που επιτρέπει τη γρήγορη και αποτελεσματική μελέτη και επανάληψη.
Τιμή πώλησης: 80 €
ABC στην Απεικόνιση στο Τραύμα
Η κατανόηση των σύγχρονων εννοιών πάνω στην απεικόνιση του τραύματος είναι μείζονος σημασίας για κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγείας που εμπλέκεται στη φροντίδα τραυματισμένων ασθενών, όπου η έκβαση της κατάστασης μπορεί να εξαρτάται από την άμεση αξιολόγηση της φύσης και της σοβαρότητας των τραυματισμών, επιτρέποντας την κατάλληλη ιατρική αντιμετώπιση και τη χειρουργική ή μη επέμβαση. Περιέχοντας περισσότερες από 300 υψηλής ποιότητας έγχρωμες φωτογραφίες, το ABC στην Απεικόνιση στο Τραύμα πραγματεύεται αυτό το ολοένα και πιο σημαντικό πεδίο και παρέχει έναν ακριβή και πρακτικό οδηγό για τον ρόλο, τη δράση και την ερμηνεία των διαδικασιών στην απεικόνιση του τραύματος σε θύματα καταστροφών και ασθενείς σοβαρών τραυματισμών και επικεντρώνεται στη χρήση της CT, του υπερηχογραφήματος και της MRI, προκειμένου να γίνει διάγνωση σε τέτοιους ασθενείς. Είναι ιδανικό για τον μη ειδικό και απασχολούμενο στα επείγοντα ιατρό, για τους ιατρούς που έχουν λάβει τη βασική εκπαίδευση, για τους ειδικευόμενους ακτινολόγους και το νοσηλευτικό προσωπικό που ειδικεύεται στο τραύμα.
Τιμή πώλησης: 32 €
Μυοσκελετικός Υπέρηχος στην Πράξη (1η έκδ.)
Σε αυτό το βιβλίο ο αναγνώστης έχει την δυνατότητα να βρει συγκεντρωμένη όλη την εμπειρία κορυφαίων ειδικών στην υπερηχογραφία του μυοσκελετικού συστήματος. Στα επί μέρους κεφάλαια .αναπτύσσονται λεπτομερώς οι απεικονιστικές δυνατότητες των υπερήχων για όλες τις δομές των μαλακών μορίων (αρθρικού υμένα, μυών, τενόντων, χόνδρου) που περιβάλουν τις αρθρώσεις των άνω και κάτω άκρων. Ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες και έχοντας παραδείγματα από την πλούσια εικονογράφηση ο χρήστης των υπερήχων είναι σε θέση να αποκτήσει σε σύντομο διάστημα αρκετή εμπειρία, που θα του επιτρέπει, μέσα στο ιατρείο του, να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την απαραίτητη διάγνωση. Η αποδέσμευση από την μαγνητική τομογραφία είναι ένα πλεονέκτημα που έχει αναγνωρισθεί και εκτιμηθεί ιδιαίτερα τόσο από τους γιατρούς όσο και από τους πάσχοντες. Ο θεράπων μπορεί να συμπληρώσει την κλινική εξέταση με την χρήση των υπερήχων άμεσα, σύντομα, ανώδυνα και οικονομικά. Έτσι, με επιβεβαιωμένη διάγνωση, ο ασθενής ενημερώνεται αμέσως για το είδος της πάθησης του και την ενδεδειγμένη μέθοδο αντιμετώπισης. Η χρησιμότητα και χρηστικότητα ενός τέτοιου συγγράμματος είναι προφανής και η έκδοση του σε ελληνική μετάφραση θα αποτελέσει για τον Έλληνα γιατρό ένα σημαντικό βοήθημα στην καθημερινή ιατρική πράξη.
Τιμή πώλησης: 80 €
100 Προβλήματα στην Ακτινογραφία Θώρακος
Το συγκεκριμένο βιβλίο περιέχει μια σειρά ακτινογραφιών θώρακος για να εξετάσει την προσέγγισή σας στην ερμηνεία μιας από τις πιο συχνά ζητούμενες νοσοκομειακές εξετάσεις. Βασισμένο πάνω στο πολύ πετυχημένο «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» το νέο αυτό βοήθημα θα σας επιτρέψει να βελτιώσετε τις διαγνωστικές σας δεξιότητες. Κάποιες από τις περιπτώσεις είναι απλές ακτινολογικές παθολογικές καταστάσεις ενώ άλλες είναι πιο περίπλοκες με πολλαπλές παθολογίες και όχι και τόσο καλής τεχνικής ποιότητας που αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συνθήκες. Οι 100 περιπτώσεις ταξινομούνται κατά σειρά δυσκολίας, πηγαίνοντας προοδευτικά από τις απλές στις πιο δύσκολες.
Τιμή πώλησης: 20 €
Μαγνητική Τομογραφία (MRI) με μια ματια
Το “MRI με μια ματιά” έχει σα στόχο την παροχή της ουσιαστικής γνώσης στη θεωρία της απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού, με ένα εύκολα προσβάσιμο τρόπο. Οι πληροφορίες σχετικά με κάποιο θέμα παρουσιάζονται συνήθως σε μία σελίδα ή το πολύ σε δύο, έτσι ώστε τα κύρια σημεία του θέματος να μπορούν άμεσα να εντοπιστούν και να γίνουν κατανοητά. Όλα τα θέματα, από το μαγνητισμό στην ασφάλεια, από τον Κ-χώρο στις ακολουθίες παλμών, από την αντίθεση της εικόνας έως τα τεχνικά σφάλματα, συμπεριλαμβάνονται χρησιμοποιώντας μικρής έκτασης προτάσεις, οι οποίες συνδέονται με διαγράμματα, πίνακες και εικόνες. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται ένα γλωσσάρι των πιο συνηθισμένων όρων και παραρτήματα με τα ακρονύμια και τα τεχνικά σφάλματα. Οι κύριες χρήσεις ενός τέτοιου τύπου βιβλίου, σε αντιδιαστολή με μεγαλύτερης έκτασης βιβλία, έχουν να κάνουν με επανάληψη και ανακεφαλαίωση συγκεκριμένων θεμάτων. Παρά τη συμπαγή μορφή του υλικού και την αναπόφευκτη παράληψη κάποιων πολύ σύνθετων ερμηνειών, πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο ικανοποιεί το στόχο του και θα βοηθήσει στην εκπαίδευση των κλινικών χρηστών στην τέχνη και επιστήμη του MRI.
Τιμή πώλησης: 32 €
Ακτινολογία και Απεικόνιση για τους Φοιτητές της Ιατρικής
Η αλματώδης αυτή πρόοδος είχε σαν αποτέλεσμα να καταργηθούν κυριολεκτικά μέσα σε μια βραδιά καθιερωμένες επί χρόνια εξετάσεις και να εφαρμοσθούν νέες που προκάλεσαν σύγχυση ακόμη και στους πλέον ειδικούς. Το παρόν βιβλίο έχει γραφεί από τον David Sutton, που είναι ένας από τους παγκοσμίως πλέον γνωστούς ακτινολόγους. Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη σειρά των βιβλίων με το όνομα "Textbook of Radiology" που από το 1969 αποτελεί τη Βίβλο της Ακτινολογίας για όλους τους ειδικευόμενους ακτινολόγους. Μετά από μία εισαγωγή, στην οποία αναφέρονται οι βασικές αρχές των διαφόρων τεχνικών, περιγράφονται τα κυριότερα συστήματα όπου δίδεται έμφαση στον τρόπο προσπελάσεως των διαφόρων κλινικών προβλημάτων τόσο με μερικές από τις προηγούμενες ακτινολογικές μεθόδους όσο και με τις νεότερες απεικονιστικές· εν συνεχεία περιγράφονται μερικές από τις κυριότερες παθήσεις στις οποίες παρατίθενται και εικόνες από διάφορες τεχνικές. Το τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται στην επεμβατική ακτινολογία, τον κλάδο αυτό της ακτινολογίας όπου με σχετικά απλές τεχνικές, με τη βοήθεια κυρίως της αξονικής τομογραφίας και ψηφιακής αγγειογραφίας επιλύονται διαγνωστικά προβλήματα ή αντιμετωπίζονται θεραπευτικά καταστάσεις και κατ' αυτόν τον τρόπο οι ασθενείς αποφεύγουν μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις.
Τιμή πώλησης: 25 €
Βασικές Αρχές της Ακτινολογίας του Θώρακα
Το ιδανικό βοήθημα για τη όιάνωση των παθήσεων του θώρακα! Τρεις ειδικοί παρουσιάζουν τεκμηριωμένες μεθόδους διάγνωσης ενός μεγάλου φάσματος κοινών κλινικών προβλημάτων. Διαγνωστικοί λογάριθμοι σας βοηθούν να αποφασίσετε αν το επόμενο βήμα στην εκτίμηση ενός αρρώστου θα είναι απλή ακτινογραφία, CTi MRI. Κλινικές ενδείξεις και πληροφορίες παρέχουν έναν πρακτικό οδηγό για την ερμηνεία των ακτινογραφιών. Οι συμβουλές για τα τεχνικά ελαττώματα (artifacts) συνοδεύονται από θαυμάσιες φωτογραφίες που σας βοηθούν να αποφύγετε άσκοπες επαναλήψεις. Εύκολο στη χρήση και μεγάλης κλινικής αξίας! Η ΰλη έχει οργανωθεί κατά ανατομικές περιοχές κεντρικοί αεραγωγοί, μεσοθωράκιο και πΰλες, υπεζωκότας, παρέγχυμα και καρδιά - και κατόπιν υποδιαιρείται συμφωνά με την αιτιολογία της νόσου. Αυτή διάταξη προσφέρει και εύκολη πρόσβαση στις καλύτερες μεθόδους που θα επιλύσουν το διαγνωστικό πρόβλημα. Το σύντομο και σαφές κείμενο σας επιτρέπει να αφομοιώσετε γρήγορα την πληροφορία που θέλετε. Πίνακες με διαφορετικές διαγνώσεις απεικονίζουν καθαρά τις βασικές διαφορές των ακτινογραφικών ευρημάτων. Ένα πλήθος καλοτυπωμένων ακτινογραφιών και τομογραφιών με CT ή MRI απεικονίζει τα θεμελιώδη ευρήματα των συνηθέστερων καρδιοπνευμονικών νοσημάτων.
Τιμή πώλησης: 46 €
Διδακτικό Εγχειρίδιο Υπολογιστικής Τομογραφίας
Αυτό το βιβλίο εργασίας έχει σκοπό να αποτελέσει μία ευρεία, (interdisciplinary) διατομεακή εισαγωγή στον γοητευτικό κόσμο της απεικόνισης έγχρωμης ροής. Αποφύγαμε την παθητική διδασκαλία προς χάριν μιας (interactive)αμφίδρομης προσέγγισης, βασισμένης στην προσφορά ερωτήσεων και προβλημάτων για επανάληψη στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Αυτή η προσέγγιση ωφελεί τον χρήστη διευκολύνοντάς τον να θυμάται ό,τι έχει μελετήσει. Για τον ίδιο λόγο, έχουν τοποθετηθεί επεξηγηματικά διαγράμματα δίπλα σε σύνθετες color duplex εικόνες ώστε να διευκολύνουν την αναγνώριση της δομής και τον ανατομικό προσανατολισμό. Προσπαθήστε να διαπιστώσετε τι αντιπροσωπεύουν οι αριθμοί σε κάθε εικόνα πριν ελέγξετε τις απαντήσεις σας στο αναδιπλούμενο εξώφυλλο, με το νούμερο-κλειδί, στο πίσω μέρος του βιβλίου. Η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι καλύτερος και πιο ευχάριστος τρόπος μάθησης από το ξεφύλλισμα εικόνων συμβολισμένων με συντομογραφίες.
Τιμή πώλησης: 55 €
Ακτινογραφία του Θώρακα - Έυκολη Ανάγνωση
Το πιο απλό, προσιτό και ταυτόχρονα πολύτιμο βοήθημα για πληθώρα επειγόντων περιστατικών είναι η ακτινογραφία του θώρακα. Τις περισσότερες φορές, ο πρώτος που καλείται να την ερμηνεύσει είναι ο ειδικευόμενος ιατρός ή ο γενικός ιατρός, ο οποίος έχει ασφαλώς την παιδεία που απαιτείται και διαθέτει ειδικά ακτινολογικά συγγράματα στη βιβλιοθήκη του, αλλά σίγουρα θα εκτιμούσε πολύ τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη βοήθεια ενός έμπειρου ειδικού ή σε έναν απλό εύχρηστο οδηγό που θα του διέλυε μιαν αμφιβολία ή θα ανακαλούσε στη μνήμη μια λεπτομέρεια που διαφεύγει τη στιγμή της ανάγνωσης - μην ξεχνάμε ότι πλήθος ακτινογραφιών εκτελείται σε συνθήκες εφημερίας και απαιτούν άμεση ερμηνεία. Οι συγγραφείς αυτού του βιβλίου πέτυχαν στο να καλύψουν αυτό το κενό, με τη δημιουργία ενός συνοπτικού και εύχρηστου οδηγού που πιστεύουμε ότι θ' αποτελέσει τον χρήσιμο σύντροφο κάθε νέου γιατρού.
Τιμή πώλησης: 15 €
Άτλαντας Απεικονιστικών Μεθόδων στις Αθλητικές Κακώσεις
Οι απαιτήσεις αναφορικά με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αθλητικών κακώσεων έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, σαν συνέπεια των αλλαγών στη σύγχρονη κοινωνία. Καθώς διαπιστώνεται μία γενική τάση σήμερα προσοχής της υγείας και διατηρήσεως σε καλό επίπεδο της φυσικής καταστάσεως, το ποσοστό του πληθυσμού το οποίο συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες, είτε σε ψυχαγωγικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένο. Απέναντι στην τάση αυτή, η ιατρική των αθλητικών κακώσεων προβάλλει σαν ένα ολοένα και περισσότερο εξειδικευμένο και εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο της ιατρικής πρακτικής. Οι υψηλής ποιότητας διαγνωστικές απεικονιστικές μέθοδοι αποτελούν σημαντικό στοιχείο επιτυχίας στην καθημερινή πρακτική, δεδομένου ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός αθλητικού τραυματισμού αρχίζει εφόσον έχει προηγηθεί η σωστή διάγνωση. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό για τον κλινικό ιατρό να ξέρει να εκτιμήσει τους κανόνες της κάθε απεικονιστικής τεχνικής και να είναι σε θέση να ακολουθεί κάθε φορά το πιο κατάλληλο διαγνωστικό μονοπάτι. Στον Άτλαντα των Απεικονιστικών Μεθόδων στις Αθλητικές κακώσεις αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος των κλασικών ακτινογραφιών, οι οποίες αποτελούν σταθερά την αρχική και, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, την μοναδική απαραίτητη διαγνωστική μέθοδο. Αναλύονται επίσης με λεπτομέρεια και οι επί πλέον εξειδικευμένες τεχνικές, η κατάλληλη χρήση των οποίων εξαρτάται από την κατανόηση της βασικής ανταποκρίσεως των ιστών στον τραυματισμό. Ο Άτλαντας προσφέρει στον ασχολούμενο με τον τραυματισμένο αθλητή, είτε αυτός είναι ο φυσικοθεραπευτής, είτε ο γενικός ιατρός ή ο αθλητίατρος, ένα πολύτιμο κείμενο αναφοράς, πλούσια εικονογραφημένο με εικόνες υψηλής ποιότητας οι οποίες αφορούν και συνηθισμένες αλλά και ασυνήθιστες κακώσεις. Το βιβλίο επίσης συνοψίζει εύκολα την ανατομία και την εμβιομηχανική του τραυματισμού εφόσον σχετίζονται με την απεικονιστική μέθοδο, και βοηθάει ιδιαίτερα την συνδυασμένη προσέγγιση του τ
Άτλαντας Απεικονιστικών Μεθόδων στις Αθλητικές Κακώσεις (Δεμένο)
Οι απαιτήσεις αναφορικά με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αθλητικών κακώσεων έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, σαν συνέπεια των αλλαγών στη σύγχρονη κοινωνία. Καθώς διαπιστώνεται μία γενική τάση σήμερα προσοχής της υγείας και διατηρήσεως σε καλό επίπεδο της φυσικής καταστάσεως, το ποσοστό του πληθυσμού το οποίο συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες, είτε σε ψυχαγωγικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένο. Απέναντι στην τάση αυτή, η ιατρική των αθλητικών κακώσεων προβάλλει σαν ένα ολοένα και περισσότερο εξειδικευμένο και εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο της ιατρικής πρακτικής. Οι υψηλής ποιότητας διαγνωστικές απεικονιστικές μέθοδοι αποτελούν σημαντικό στοιχείο επιτυχίας στην καθημερινή πρακτική, δεδομένου ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός αθλητικού τραυματισμού αρχίζει εφόσον έχει προηγηθεί η σωστή διάγνωση. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό για τον κλινικό ιατρό να ξέρει να εκτιμήσει τους κανόνες της κάθε απεικονιστικής τεχνικής και να είναι σε θέση να ακολουθεί κάθε φορά το πιο κατάλληλο διαγνωστικό μονοπάτι. Στον Άτλαντα των Απεικονιστικών Μεθόδων στις Αθλητικές κακώσεις αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος των κλασικών ακτινογραφιών, οι οποίες αποτελούν σταθερά την αρχική και, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, την μοναδική απαραίτητη διαγνωστική μέθοδο. Αναλύονται επίσης με λεπτομέρεια και οι επί πλέον εξειδικευμένες τεχνικές, η κατάλληλη χρήση των οποίων εξαρτάται από την κατανόηση της βασικής ανταποκρίσεως των ιστών στον τραυματισμό. Ο Άτλαντας προσφέρει στον ασχολούμενο με τον τραυματισμένο αθλητή, είτε αυτός είναι ο φυσικοθεραπευτής, είτε ο γενικός ιατρός ή ο αθλητίατρος, ένα πολύτιμο κείμενο αναφοράς, πλούσια εικονογραφημένο με εικόνες υψηλής ποιότητας οι οποίες αφορούν και συνηθισμένες αλλά και ασυνήθιστες κακώσεις. Το βιβλίο επίσης συνοψίζει εύκολα την ανατομία και την εμβιομηχανική του τραυματισμού εφόσον σχετίζονται με την απεικονιστική μέθοδο, και βοηθάει ιδιαίτερα την συνδυασμένη προσέγγιση του τ
Τιμή πώλησης: 79 €
Άτλαντας Απεικονιστικών Μεθόδων στις Αθλητικές Κακώσεις
Οι απαιτήσεις αναφορικά με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αθλητικών κακώσεων έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, σαν συνέπεια των αλλαγών στη σύγχρονη κοινωνία. Καθώς διαπιστώνεται μία γενική τάση σήμερα προσοχής της υγείας και διατηρήσεως σε καλό επίπεδο της φυσικής καταστάσεως, το ποσοστό του πληθυσμού το οποίο συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες, είτε σε ψυχαγωγικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένο. Απέναντι στην τάση αυτή, η ιατρική των αθλητικών κακώσεων προβάλλει σαν ένα ολοένα και περισσότερο εξειδικευμένο και εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο της ιατρικής πρακτικής. Οι υψηλής ποιότητας διαγνωστικές απεικονιστικές μέθοδοι αποτελούν σημαντικό στοιχείο επιτυχίας στην καθημερινή πρακτική, δεδομένου ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός αθλητικού τραυματισμού αρχίζει εφόσον έχει προηγηθεί η σωστή διάγνωση. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό για τον κλινικό ιατρό να ξέρει να εκτιμήσει τους κανόνες της κάθε απεικονιστικής τεχνικής και να είναι σε θέση να ακολουθεί κάθε φορά το πιο κατάλληλο διαγνωστικό μονοπάτι. Στον Άτλαντα των Απεικονιστικών Μεθόδων στις Αθλητικές κακώσεις αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος των κλασικών ακτινογραφιών, οι οποίες αποτελούν σταθερά την αρχική και, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, την μοναδική απαραίτητη διαγνωστική μέθοδο. Αναλύονται επίσης με λεπτομέρεια και οι επί πλέον εξειδικευμένες τεχνικές, η κατάλληλη χρήση των οποίων εξαρτάται από την κατανόηση της βασικής ανταποκρίσεως των ιστών στον τραυματισμό. Ο Άτλαντας προσφέρει στον ασχολούμενο με τον τραυματισμένο αθλητή, είτε αυτός είναι ο φυσικοθεραπευτής, είτε ο γενικός ιατρός ή ο αθλητίατρος, ένα πολύτιμο κείμενο αναφοράς, πλούσια εικονογραφημένο με εικόνες υψηλής ποιότητας οι οποίες αφορούν και συνηθισμένες αλλά και ασυνήθιστες κακώσεις. Το βιβλίο επίσης συνοψίζει εύκολα την ανατομία και την εμβιομηχανική του τραυματισμού εφόσον σχετίζονται με την απεικονιστική μέθοδο, και βοηθάει ιδιαίτερα την συνδυασμένη προσέγγιση του τ
Τιμή πώλησης: 60 €
Ασκήσεις - Μαθήματα Ακτινοτεχνολογίας Α.Μ.Μ.Σ.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστες των Τ.Ε.Ι. και όχι μόνο, με σκοπό να τους παράσχει τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις οι οποίες απαιτούνται για μια όσον το δυνατόν πιο υψηλού επιπέδου επιμόρφωσή τους. Το βιβλίο αποτελείται από 140 περίπου σελίδες και χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, με πέντε κεφάλαια, αναφέρεται σε στοιχεία ανατομικής της υπο εξέταση ΑΜΣΣ και στις διάφορες λήψεις ακτινογραφιών αυτής. Ο συγγραφεύς επιτυγχάνει να δώσει, απλά και κατανοητά, τις βασικές γνώσεις, αλλά και να προσφέρει στο σπουδαστή με λεπτομερείς περιγραφές τις τεχνικές ακτινογραφήσεως και εκτιμήσεως των ληφθέντων ακτινογραφιών. Το δεύτερο μέρος, αφιερώνεται σε ασκήσεις, όπου και εδώ, με απλό και κατανοητό τρόπο, ο σπουδαστής θα εμπεδώσει ακόμα καλλίτερα τις προσφερθείσες γνώσεις. Βεβαίως η παράθεση πολλών ακτινογραφιών (περίπου 84), εικόνων, αλλά και σκιτσογραφημάτων, κεντρίζουν το ενδιαφέρον και καθιστούν το όλον πόνημα περισσότερον αποδοτικό. Γενικά, μπορεί κάποιος να υποστηρίξει, ότι πρόκειται για μια πολύ επιμελημένη έκδοση που έρχεται να καλύψει ένα κενό στον τομέα αυτόν της εκπαιδεύσεως.
Ασκήσεις - Μαθήματα Ακτινοτεχνολογίας Α.Μ.Μ.Σ. (Δεμένο)
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστες των Τ.Ε.Ι. και όχι μόνο, με σκοπό να τους παράσχει τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις οι οποίες απαιτούνται για μια όσον το δυνατόν πιο υψηλού επιπέδου επιμόρφωσή τους. Το βιβλίο αποτελείται από 140 περίπου σελίδες και χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, με πέντε κεφάλαια, αναφέρεται σε στοιχεία ανατομικής της υπο εξέταση ΑΜΣΣ και στις διάφορες λήψεις ακτινογραφιών αυτής. Ο συγγραφεύς επιτυγχάνει να δώσει, απλά και κατανοητά, τις βασικές γνώσεις, αλλά και να προσφέρει στο σπουδαστή με λεπτομερείς περιγραφές τις τεχνικές ακτινογραφήσεως και εκτιμήσεως των ληφθέντων ακτινογραφιών. Το δεύτερο μέρος, αφιερώνεται σε ασκήσεις, όπου και εδώ, με απλό και κατανοητό τρόπο, ο σπουδαστής θα εμπεδώσει ακόμα καλλίτερα τις προσφερθείσες γνώσεις. Βεβαίως η παράθεση πολλών ακτινογραφιών (περίπου 84), εικόνων, αλλά και σκιτσογραφημάτων, κεντρίζουν το ενδιαφέρον και καθιστούν το όλον πόνημα περισσότερον αποδοτικό. Γενικά, μπορεί κάποιος να υποστηρίξει, ότι πρόκειται για μια πολύ επιμελημένη έκδοση που έρχεται να καλύψει ένα κενό στον τομέα αυτόν της εκπαιδεύσεως.
Τιμή πώλησης: 30 €
Ασκήσεις - Μαθήματα Ακτινοτεχνολογίας Α.Μ.Μ.Σ. (Άδετο)
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστες των Τ.Ε.Ι. και όχι μόνο, με σκοπό να τους παράσχει τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις οι οποίες απαιτούνται για μια όσον το δυνατόν πιο υψηλού επιπέδου επιμόρφωσή τους. Το βιβλίο αποτελείται από 140 περίπου σελίδες και χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, με πέντε κεφάλαια, αναφέρεται σε στοιχεία ανατομικής της υπο εξέταση ΑΜΣΣ και στις διάφορες λήψεις ακτινογραφιών αυτής. Ο συγγραφεύς επιτυγχάνει να δώσει, απλά και κατανοητά, τις βασικές γνώσεις, αλλά και να προσφέρει στο σπουδαστή με λεπτομερείς περιγραφές τις τεχνικές ακτινογραφήσεως και εκτιμήσεως των ληφθέντων ακτινογραφιών. Το δεύτερο μέρος, αφιερώνεται σε ασκήσεις, όπου και εδώ, με απλό και κατανοητό τρόπο, ο σπουδαστής θα εμπεδώσει ακόμα καλλίτερα τις προσφερθείσες γνώσεις. Βεβαίως η παράθεση πολλών ακτινογραφιών (περίπου 84), εικόνων, αλλά και σκιτσογραφημάτων, κεντρίζουν το ενδιαφέρον και καθιστούν το όλον πόνημα περισσότερον αποδοτικό. Γενικά, μπορεί κάποιος να υποστηρίξει, ότι πρόκειται για μια πολύ επιμελημένη έκδοση που έρχεται να καλύψει ένα κενό στον τομέα αυτόν της εκπαιδεύσεως.
Τιμή πώλησης: 24 €