Υπερηχογραφική Απεικόνιση του Μυοσκελετικού Συστήματος: Πρακτικός Οδηγός (2ή έκδοση)
Παρουσιάζουμε τον ιδανικό προσβάσιμο οδηγό για όλες τις κλινικώς χρήσιμες υπερηχογραφικές τεχνικές και τις κύριες εφαρμογές τους στη διάγνωση και την αντιμετώπιση ασθενών. Πλήρως αναθεωρημένο με πλούσιες ενημερώσεις σε όλο το βιβλίο, το σύγγραμμα Μυοσκελετικός Υπέρηχος στην Πράξη περιλαμβάνει όλες τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία των υπερήχων, εξοπλίζοντάς σας ώστε να βελτιστοποιήσετε την ικανότητα να αξιολογείτε αποτελεσματικά τις εικόνες που θα συναντάτε. • Εφαρμόστε όλες τις πιο πρόσφατες γνώσεις στην υπερηχογραφία του μυοσκελετικού με εκτεταμένη κάλυψη του ώμου, του αγκώνα, του καρπού, της άκρας χειρός, του ισχίου, του γόνατος, του άκρου πόδα και του ταρσού, όπως επίσης και παρεμβατικές τεχνικές. • Πραγματοποιήστε τις ακριβέστερες ερμηνείες και διαγνώσεις με τη βοήθεια εκατοντάδων καινούργιων διαγραμμάτων και εικόνων. • Παραπομπές σε πίνακες για την άμεση εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το πιο πιθανό κλινικό πρόβλημα που αξιολογείται.
Τιμή πώλησης: 80 €
Σκιαγραφικά στην απεικόνιση
Η χρήση των σκιαγραφικών μέσων ολοένα επεκτείνεται σε μια πληθώρα διαγνωστικών μεθόδων, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της ακρίβειας, της ειδικότητας και της ευαισθησίας τους. Η αλματώδης τεχνολογική πρόοδος τόσο στην κατεύθυνση της εξέλιξης των μηχανημάτων όσο και στη σύνθεση σκιαγραφικών με βελτιωμένες φυσικοχημικές ιδιότητες, έχει διευρύνει σημαντικά τους ορίζοντες στην ιατρική απεικόνιση. Με το εγχειρίδιο αυτό επιχειρείται μια σύντομη ιστορική αναδρομή, περιγράφονται οι βασικότερες ιδιότητες των σύγχρονων ιωδιούχων σκιαγραφικών μέσων, ενώ δίδεται έμφαση τόσο στις ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη χρήση τους, όσο και στις απαραίτητες προφυλάξεις που απαιτούνται σε ειδικές περιπτώσεις. Στόχο της συγγραφής αποτελεί η υπενθύμιση στους ακτινοδιαγνωστές βασικών εννοιών εμπλουτισμένων από τη σύγχρονη βιβλιογραφία, καθώς και η ενημέρωση των ιατρών άλλων ειδικοτήτων που εμπλέκονται κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής διαδικασίας με σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους.
Τιμή πώλησης: 25 €
Νευροαπεικόνιση
Το βιβλίο «Νευροαττεικόνιση» του Jack Ο. Greenberg χαρακτηρίζεται από τη συστηματική και ολοκληρωμε'νη προσε'γγιση όλων των νευροαπεικονιστικών μεθόδων, την πλούσια εικονογράφηση του και την εκτεταμένη βιβλιογραφική τεκμηρίωση των δεδομένων που παραθέτει, ενώ διαθέτει και ένα σημαντικό επιπλέον προτέρημα: ακολουθεί τη δομή του βιβλίου «Αρχές Νευρολογίας» των Adams και Victor, που με τις επανειλημμένες εκδόσεις του έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αξιόπιστα συγγράμματα στο χώρο της νευρολογίας. Η ελληνική έκδοση της Νευροαπει- κόνισης είναι εφάμιλλη της πρωτότυπης και παραδίδεται στο αναγνωστικό κοινό με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τους φοιτητές Ιατρικής, τους ειδικευόμενους νευρολόγους και ακτινολόγους, αλλά και όσους ασκούν αυτές τις δύο ειδικότητες.
Τιμή πώλησης: 60 €
Νεότερες Απεικονιστικές Μέθοδοι (Αξονική-Υπέρηχοι-Μαγνητική)
Οι εντυπωσιακές εξελίξεις που έχουν συντελεσθεί την τελευταία εικοσιπενταετία και συνεχίζονται μέχρι σήμερα στην Ακτινολογία, άλλαξαν την εκπαίδευση και την άσκηση της Ιατρικής. Από την εποχή της πνευμοεγκεφαλογραφίας μέχρι την εποχή της εικονικής πραγματικότητας (virtual reality), η νέα τεχνολογία που αναπτύχθηκε βοήθησε αποτελεσματικά πολλές ιατρικές ειδικότητες στην καλύτερη αντιμετώπιση των διαφόρων ασθενειών, με ευεργετικές συνέπειες για τον τελικό αποδέκτη, τον πάσχοντα συνάνθρωπο μας. Στο βιβλίο αυτό γίνεται αναφορά στις φυσικές αρχές της υπερηχοτομογραφίας, της υπολογιστικής (αξονικής) τομογραφίας και του μαγνητικού συντονισμού. Επίσης αναπτύσσονται οι βασικές εφαρμογές των ανωτέρω μεθόδων στις παθήσεις του ΚΝΣ, του τραχήλου, του θώρακα, της κοιλίας και του μυοσκελετικου συστήματος. Βασική επιδίωξη του βιβλίου είναι η ενημέρωση του φοιτητή της ιατρικής και του ειδικευόμενου στην Ακτινολογία και άλλες χειρουργικές ή παθολογικές ειδικότητες για τις σημερινές δυνατότητες των απεικονιστικών μεθόδων στα διάφορα συστήματα.
Μυοσκελετικός Υπέρηχος στην Πράξη (1η έκδ.)
Σε αυτό το βιβλίο ο αναγνώστης έχει την δυνατότητα να βρει συγκεντρωμένη όλη την εμπειρία κορυφαίων ειδικών στην υπερηχογραφία του μυοσκελετικού συστήματος. Στα επί μέρους κεφάλαια .αναπτύσσονται λεπτομερώς οι απεικονιστικές δυνατότητες των υπερήχων για όλες τις δομές των μαλακών μορίων (αρθρικού υμένα, μυών, τενόντων, χόνδρου) που περιβάλουν τις αρθρώσεις των άνω και κάτω άκρων. Ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες και έχοντας παραδείγματα από την πλούσια εικονογράφηση ο χρήστης των υπερήχων είναι σε θέση να αποκτήσει σε σύντομο διάστημα αρκετή εμπειρία, που θα του επιτρέπει, μέσα στο ιατρείο του, να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την απαραίτητη διάγνωση. Η αποδέσμευση από την μαγνητική τομογραφία είναι ένα πλεονέκτημα που έχει αναγνωρισθεί και εκτιμηθεί ιδιαίτερα τόσο από τους γιατρούς όσο και από τους πάσχοντες. Ο θεράπων μπορεί να συμπληρώσει την κλινική εξέταση με την χρήση των υπερήχων άμεσα, σύντομα, ανώδυνα και οικονομικά. Έτσι, με επιβεβαιωμένη διάγνωση, ο ασθενής ενημερώνεται αμέσως για το είδος της πάθησης του και την ενδεδειγμένη μέθοδο αντιμετώπισης. Η χρησιμότητα και χρηστικότητα ενός τέτοιου συγγράμματος είναι προφανής και η έκδοση του σε ελληνική μετάφραση θα αποτελέσει για τον Έλληνα γιατρό ένα σημαντικό βοήθημα στην καθημερινή ιατρική πράξη.
Τιμή πώλησης: 80 €
Μαγνητική Τομογραφία (MRI) με μια ματια
Το “MRI με μια ματιά” έχει σα στόχο την παροχή της ουσιαστικής γνώσης στη θεωρία της απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού, με ένα εύκολα προσβάσιμο τρόπο. Οι πληροφορίες σχετικά με κάποιο θέμα παρουσιάζονται συνήθως σε μία σελίδα ή το πολύ σε δύο, έτσι ώστε τα κύρια σημεία του θέματος να μπορούν άμεσα να εντοπιστούν και να γίνουν κατανοητά. Όλα τα θέματα, από το μαγνητισμό στην ασφάλεια, από τον Κ-χώρο στις ακολουθίες παλμών, από την αντίθεση της εικόνας έως τα τεχνικά σφάλματα, συμπεριλαμβάνονται χρησιμοποιώντας μικρής έκτασης προτάσεις, οι οποίες συνδέονται με διαγράμματα, πίνακες και εικόνες. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται ένα γλωσσάρι των πιο συνηθισμένων όρων και παραρτήματα με τα ακρονύμια και τα τεχνικά σφάλματα. Οι κύριες χρήσεις ενός τέτοιου τύπου βιβλίου, σε αντιδιαστολή με μεγαλύτερης έκτασης βιβλία, έχουν να κάνουν με επανάληψη και ανακεφαλαίωση συγκεκριμένων θεμάτων. Παρά τη συμπαγή μορφή του υλικού και την αναπόφευκτη παράληψη κάποιων πολύ σύνθετων ερμηνειών, πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο ικανοποιεί το στόχο του και θα βοηθήσει στην εκπαίδευση των κλινικών χρηστών στην τέχνη και επιστήμη του MRI.
Τιμή πώλησης: 32 €
Κλινική Ακτινοδιαγνωστική Οστεοδυσπλασίες - Νανισμοί
Το όλο θέμα των σκελετικών ανωμαλιών είναι πολύπλοκο όπως αυτό προκύπτει και από την πολύ περιορισμένη και στην διεθνή ακόμα βιβλιογραφία έκδοση ανάλογων συγκεντρωτικών μελετών. Οι συγγραφείς του βιβλίου αυτού, έχουν μακροχρόνια πείρα διότι εργάστηκαν σε κλινικές και ακτινοδιαγνωστικά κέντρα του εσωτερικού και εξωτερικού. Μεγάλη βοήθεια προσέφερε η επιμελής μελέτη του πλούσιου σε εικόνες Μουσείου του νοσοκομείου 'Royal National Orthopedic Hospital' του Λονδίνου. Στο Ιατρικό αυτό Μουσείο, υπάρχουν καλά μελετημένες σπάνιες περιπτώσεις μεταξύ των οποίων και δικές μας. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους ενδιαφερόμενους συνάδελφους να το επισκεφθούν, διότι πιστεύουμε πως αποτελεί πολύ διδακτική εμπειρία. Σε πολλές περιπτώσεις ο αναγνώστης του παρόντος βιβλίου, θα πρέπει να ανατρέξει και σε ορισμένα σχετικά κεφάλαια του IV και V τόμου, διότι σε πολλά αναπτυχθέντα εκεί κεφάλαια, παρουσιάζονται επιφυσο-μεταφυσο-διαφυσικές ανωμαλίες παρόμοιες των αναφερόμενων σε ορισμένα κεφάλαια του παρόντος βιβλίου.
Τιμή πώλησης: 35 €
Θεραπευτικές Κατευθύνσεις στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
Η Ακτινοθεραπεία, μαζί με τη Χειρουργική και τη Χημειοθεραπεία είναι, ακόμη και σήμερα, ένας από τους τρεις βασικότερους τρόπους αντιμετώπισης των κακοηθών νέοπλασμάτων. Τα υπάρχοντα σήμερα σε κοινή χρήση νεότερα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα, όπως είναι οι μεγάλης ενέργειας γραμμικοί επιταχυντές, και τα τηλεμεταφορτιζόμενα συστήματα για τη βραχυθεραπεία, επηρέασαν σημαντικά την επιβίωση των ασθενών αυτών και εμείωσαν τις προκαλούμενες από την ακτινοβολία παρενέργειες. Για να επιτευχθούν αυτά είναι απαραίτητη η εφαρμογή μιας καλά σχεδιασμένης ακτινοθεραπείας, πράγμα που επιτυγχάνεται μόνο με τη στενή συνεργασία ακτινοθεραπευτών, ακτινοφυσικών, τεχνολόγων Ακτινοθεραπείας και, φυσικά, των αντίστοιχων ογκολόγων, παθολόγων και χειρουργών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον καλό σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας είναι η καλή γνώση του σταδίου της νόσου, καθώς και οι οδοί πιθανής διασποράς της νεοπλασίας. Το βιβλίο αυτό του Γιώργου Μιχαηλίδη εστιάζεται ακριβώς στα τρία αυτά σημεία, δηλαδή στη σταδιοποίηση της νόσου, τις οδούς διασποράς και το σχεδιασμό της κατάλληλης τεχνικής ακτινοθεραπείας. Νομίζω ότι οι τρεις αυτοί στόχοι έχουν επιτευχθεί κατά έναν πολύ απλό και ευκατανόητο τρόπο, έτσι ώστε το βιβλίο αυτό να είναι πολΰ χρήσιμο, κυρίως στο νέο ακτινοθεραπευτή, ο οποίος πολλές φορές «πελαγώνει» διαβάζοντας τα πολυσέλιδα, ξενόγλωσσα κυρίως, συγγράμματα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.
Τιμή πώλησης: 37 €
Επώδυνες Καταστάσεις Μαλακών Ιστών Μυοσκελετικού Συστήματος
Το βιβλίο αυτό σκοπό έχει τη διαγνωστική και θεραπευτική συστηματική προσέγγιση των επώδυνων καταστάσεων των μαλακών ιστών-(συνδέσμων, τενόντων, περιτονιών, θυλάκων) του μυοσκελεκτικού συστήματος. Πρόκειται για ιδιαίτερα συχνές καταστάσεις που αφορούν αμφότερα τα φύλα όλων των ηλικιακών ομάδων, καταστάσεις που συσχετίζονται με μια σειρά παράγοντες και δραστηριότητες (επαγγελματικές, αθλητικές, κ.ά.). Πλήθος επίσης συστηματικών παθήσεων, όπως ρευματοπάθειες, ενδοκρινοπάθειες, κ.ά., συμπεριλαμβάνουν στην κλινική τους έκφραση μεγάλο αριθμό των καταστάσεων αυτών. Οι επώδυνες καταστάσεις από τους μαλακούς ιστούς του μυοσκελετικού συστήματος διακρίνονται σε αδρές γραμμές σε δύο μεγάλες κατηγορίες -χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μεταζύ τους η διαχωριστική γραμμή είναι ιδιαίτερα εμφανής: Τις εντοπισμένες (περιοχικές) που σε γενικές γραμμές εντοπίζονται σε συγκεκριμένα τμήματα του μυοσκελετικού (π.χ. στον ώμο, τον αγκώνα, το γόνατο, κ.ά.) -αποτελούν το Τμήμα Α' του βιβλίου. Τις γενικευμένες στις οποίες η συμπτωματολογία αφορά ολόκληρο το μυοσκελετικό (π.χ.η ινομυαλγία/σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, τα μυοπεριτοναϊκά σύνδρομα, κ.ά.) -αποτελούν το Τμήμα Β' του βιβλίου.
Τιμή πώλησης: 40 €
Εισαγωγή στην Εστιασμένη Υπερηχογραφία για τον Ιατρό Μικρών Ζώων (1η έκδοση)
ο σύγγραμμα Εισαγωγή στην εστιασμένη υπερηχογραφία για τον ιατρό μικρών ζώων είναι ένας εξαιρετικά πρακτικός οδηγός, ο οποίος ενσωματώνει τις σύντομες υπερηχογραφικές εξετάσεις στην κτηνιατρική πρακτική. Οι εστιασμένες εξετάσεις κατά την επί τόπου φροντίδα, αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο για τον ταχύ εντοπισμό των νόσων και των επιπλοκών, που δεν είναι άμεσα ορατές μέσω της φυσικής εξέτασης, των εργαστηριακών διαγνωστικών εξετάσεων, ή των ευρημάτων της ακτινογραφίας. Η Εισαγωγή στην εστιασμένη υπερηχογραφία για τον ιατρό μικρών ζώων αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση της έκβασης του ασθενούς στην κλινική πράξη, καθώς περικλείει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρμογή αυτών των τεχνικών. Με την κάλυψη όλων των οργανικών συστημάτων με εστιασμένη εξέταση, το βιβλίο παρέχει μία γενική περιγραφή των αρχών της επεμβατικής υπερηχογραφίας, της ιατρικής καταγραφής και των βασικών αρχών της χρήσης ενός υπερηχογραφικού μηχανήματος. Το σύγγραμμα Εισαγωγή στην εστιασμένη υπερηχογραφία για τον ιατρό μικρών ζώων είναι μία ουσιαστική αγορά για κτηνιάτρους και ειδικούς που θέλουν να εφαρμόσουν αυτές τις τεχνικές στην κλινική πράξη. Βασικά Στοιχεία Παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να μπορεί κανείς χρησιμοποιήσει την εστιασμένη εξέταση κατά την επί τόπου φροντίδα, ως εργαλείο για διαγνωστικό προσυμπτωματικό έλεγχο και έλεγχο τραύματος, διαλογή και παρακολούθηση του ασθενούς. Περιγράφει τα ουσιαστικά στοιχεία για την εκτέλεση και ενσωμάτωση της κοιλιακής ΕΥΕΤ (ΚΕΥΕΤ), της θωρακικής ΕΥΕΤ (ΘΕΥΕΤ), και της πνευμονικής εξέτασης ΚΤ-ΠΚΥΕΠ στην πρακτική σας. Τονίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εξετάσεις ΕΥΕΤ εξυπηρετούν η βάση για την ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων εκτέλεσης υπερηχογραφικών εξετάσεων για τις επιπρόσθετες εστιασμένες εξετάσεις οργάνων που καλύπτει το βιβλίο. Βελτιώνει την έκβαση των ασθενών ενισχύοντας τον εντοπισμό των νόσων και των επιπλοκών που δεν είναι εμφανείς κατά τη φυσική εξέταση, τις εργαστηριακές εξετάσεις, ή με τις ακτινογραφ
Τιμή πώλησης: 70 €
Εγχειρίδιο Μαγνητικής Τομογραφίας : Φυσική μαγνητικού συντονισμού, τοποθέτηση ασθενούς, πρωτόκολλα εξετάσεων
Το Εγχειρίδιο Μαγνητικής Τομογραφίας προσφέρει μια εμπεριστατωμένη ανασκόπηση των αρχών του Μαγνητικού Συντονισμού (ΜΣ) και επεξηγεί τη φυσική του ΜΣ, την τοποθέτηση των ασθενών και τα απεικονιστικά πρωτόκολλα σε μια μορφή προσιτή στην ανάγνωση.
Τιμή πώλησης: 45 €