Κλινική Αιματολογία: Εγχειρίδιο Bethesda (3η έκδοση)
Καθώς εμπεριέχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία των διαταραχών του αίματος και του μυελού των οστών, το βιβλίο Εγχειρίδιο Bethesda Κλινική Αιματολογία, 3η έκδοση, θα έπρεπε να μη λείπει από την τσέπη της ιατρικής ποδιάς του φοιτητή, του κλινικού ιατρού ή του αιματολόγου/ογκολόγου και από την τσάντα του παθολόγου, του κλινικού ιατρού, του οικογενειακού ιατρού και του παιδίατρου που επισκέπτεται ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα.
Τιμή πώλησης: 65 €
ABC των Αρτηριακών και Φλεβικών Παθήσεων
Το ABC των Αρτηριακών και Φλεβικών Παθήσεων παρέχει μια δομημένη, πρακτική προσέγγιση στην κλινική αξιολόγηση, τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση των συνηθέστερων αρτηριακών και φλεβικών παθήσεων.
Τιμή πώλησης: 33 €
Αιματολογία: Έγχρωμο Εικονογραφημένο Εγχειρίδιο (4η έκδοση)
Η Αιματολογία παρέχει μια κατανοητή σύνοψη όλων των νοσημάτων του αίματος, σε μια σειρά περιεκτικών ενοτήτων. Επιπλέον, περιλαμβάνει τη σχετική ανατομία και φυσιολογία, την εξέταση του ασθενούς, τη μετάγγιση αίματος και τις πρακτικές διαδικασίες. Η νέα αυτή έκδοση ενημερώθηκε σημαντικά, ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κλινική πράξη και τις πιο πρόσφατες έρευνες που την υποστυλώνουν.
Τιμή πώλησης: 33 €
Τροπικά Νοσήματα (4η έκδοση)
Η τέταρτη έκδοση του εγχειριδίου Τροπικά Νοσήματα αποτελεί το απόλυτο βοήθημα για τα ιατρικά ζητήματα που απαντώνται σε τροπικές περιοχές και σε περιβάλλοντα χαμηλών πόρων. Το βιβλίο είναι περιεκτικό και συνοπτικό και αποτελεί έναν φορητό οδηγό που διασφαλίζει ότι θα έχετε πάνω σας άμεσα τις απαραίτητες πληροφορίες. Πλήρως αναθεωρημένη και επικαιροποιημένη, η τέταρτη έκδοση περιλαμβάνει νέα κεφάλαια σχετικά με τις ανθρωπιστικές κρίσεις, τα μαιευτικά επείγοντα, τις νοσοκομειακές λοιμώξεις και την αντίσταση των αντιβιοτικών. Οι ενότητες που αφορούν στα παιδιατρικά νοσήματα επεκτάθηκαν και ανανεώθηκαν και συμπληρώθηκαν όλες οι παραπομπές σε διαδικτυακές ιστοσελίδες. Χάρη στη σαφή και εύχρηστη μορφή του, γραμμένο και αναθεωρημένο από μια διεθνή ομάδα κλινικών ειδικών, το εγχειρίδιο αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα σε διεθνές επίπεδο.
Τιμή πώλησης: 55 €
Κτηνιατρική Ανοσολογία (9η έκδοση)
Παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κτηνιατρική ανοσολογία Η Κτηνιατρική Ανοσολογία, η μοναδική ολοκληρωμένη πηγή αναφορικά με την ανοσολογία για φοιτητές κτηνιατρικής και ειδικευμένους κτηνιάτρους, παρέχει μια κατανοητή παρουσίαση των βασικών αρχών της ανοσολογίας με εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με τις πιο σημαντικές ανοσολογικές ασθένειες και αντιδράσεις που απαντώνται στα κατοικίδια ζώα. Η σχολαστική και επικαιροποιημένη νέα έκδοση διερευνά τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο, και παρέχει πληθώρα κλινικών παραδειγμάτων που αποτυπώνουν και αποσαφηνίζουν τις πιο σημαντικές έννοιες. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: • Εμπεριστατωμένη κάλυψη των εμβολίων και της χρήσης τους, των αλλεργιών και των αλλεργικών ασθενειών, και της αυτοανοσίας και της ανοσοανεπάρκειας, συμπεριλαμβανομένων των ανοσολογικών ζητημάτων που απαντώνται στην κλινική πράξη. • Πληθώρα κλινικών παραδειγμάτων αποτυπώνουν με σαφήνεια τις βασικές έννοιες και παρέχουν πρακτικές στρατηγικές για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των ανοσολογικών διαταραχών στο κλινικό πλαίσιο. • Μια πλήρως επικαιροποιημένη ενότητα σχετικά με την έμφυτη ανοσία περιλαμβάνει καινούργια κεφάλαια που αφορούν στα φυσικά φονικά κύτταρα (NK) και στις συστημικές αποκρίσεις στη λοίμωξη. • Κάλυψη, η οποία αντανακλά μια σημαντική αλλαγή στη γενικότερη αντίληψη της ανοσολογίας, παρέχει τις θεμελιώδεις γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση της ευρείας μορφολογίας των ανοσολογικών αντιδράσεων και του τρόπου με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα λειτουργεί ως ένα δίκτυο διασυνδέσεων. • Περισσότερες από 500 έγχρωμες εικόνες και διαγράμματα απεικονίζουν και αποσαφηνίζουν πολύπλοκα ζητήματα. • Νέες πληροφορίες όσον αφορά στη γενωμική και στις μοριακές διαγνωστικές τεχνικές διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο το αναδυόμενο πεδίο της γενωμικής επιδρά στην αντίσταση στις ασθένειες, όπως επίσης και στη διάγνωση και την αντιμετώπιση των ανοσολογικών και λοιμωδών νοσημάτων.
Τιμή πώλησης: 110 €
Βασική Αιματολογία (5η έκδ.)
Η Βασική Αιματολογία αποτελεί την πιο έγκυρη εισαγωγή στην Αιματολογία. Εξηγεί παραστατικά τον σχηματισμό και τις λειτουργίες των αιμοσφαιρίων και τις παθήσεις που προέρχονται από τη διαταραχή και τη διακοπή αυτών των λειτουργιών. Η βασική επιστήμη, οι διαγνωστικές εξετάσεις, οι κλινικές εκδηλώσεις και οι τρόποι αντιμετώπισης αναλύονται διεξοδικά. Το βιβλίο περιγράφει τις βασικές αρχές της κλινικής και εργαστηριακής αιματολογίας και δείχνει πώς οι εκδηλώσεις των αιματολογικών νόσων εξηγούνται με τις νέες γνώσεις για τις νοσηρές διεργασίες. Άξια λόγου χαρακτηριστικά της πέμπτης έκδοσης είναι: Συνοπτική κάλυψη όλων των βασικών και κλινικών πλευρών της Αιματολογίας Ωραία επιστημονικά διαγράμματα Όλες οι εξελίξεις της μοριακής βιολογίας και των θεραπειών Νέο κεφάλαιο για τον σπλήνα Εκτενέστερη κάλυψη του σιδήρου, των μεταγγίσεων αίματος, της νεογνικής αιματολογίας, της θρόμβωσης και της αιματολογικής ογκολογίας Τονισμός των σημαντικών σημείων με γραφικά για να ξεχωρίζει ο σπουδαστής τις αναγκαίες από τις επιπλέον πληροφορίες. Η ευχάριστη εμφάνιση και η διάταξη της ύλης καθιστούν τη Βασική Αιματολογία απαραίτητο διδακτικό βιβλίο και βοήθημα για σπουδαστές της ιατρικής και των βιολογικών επιστημών, γενικούς ιατρούς και άλλους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας.
Τιμή πώλησης: 75 €
Αιματολογία (Εικονογραφημένο Έγχρωμο Εγχειρίδιο)
Εγχειρίδιο με πρωτότυπη μορφή που παρουσιάζει την αιματολογία σε μία σειρά δισέλιδων "διδακτικών ενοτήτων" με συνοπτικό αλλά περιεκτικό κείμενο έγχρωμες φωτογραφίες και μικροφωτογραφίες έγχρωμα διαγράμματα συνοπτικούς πίνακες • "κύρια σημεία" εντός πλαισίου για γρήγορη ανασκόπηση. Το βιβλίο προσφέρει μία εκτενή ανασκόπηση των νοσημάτων του αίματος και περιλαμβάνει επίσης: τη σχετική ανατομία και φυσιολογία την κλινική και εργαστηριακή εξέταση του ασθενούς τις μεταγγίσεις αίματος πρακτικές επεμβάσεις τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα και στη θεραπεία. Στην παρούσα νέα έκδοση έγιναν προσθήκες σχετικές με τον όλο και μεγαλύτερο ρόλο της μοριακής βιολογίας, με τις εξελίξεις στην ταξινόμηση των νόσων και με τις νέες θεραπευτικές στρατηγικές. Πολλά σχήματα αντικαταστάθηκαν με εικόνες καλύτερης ποιότητας. Από σχόλια για την τελευταία έκδοση: "δεν πρέπει να λείπει από καμία βιβλιοθήκη ιατρικής σχολής." British Journal of Haematology "Με την πρώτη ματιά μου άρεσε το βιβλίο δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερη προσέγγιση στο θέμα...." Journal of Clinical Pathology
Τιμή πώλησης: 33 €
Αιματολογία με μια Ματιά (3η έκδοση)
Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για την Αιματολογία... με μια ματιά! Ακολουθώντας τη γνωστή, δισέλιδη και εύχρηστη μορφή με μια ματιά, και πλήρως έγχρωμο, το βιβλίο Η Αιματολογία με μια ματιά αποτελεί μια προσιτή και περιεκτική εισαγωγή αλλά και ένα εύχρηστο εγχειρίδιο επανάληψης για τους φοιτητές της ιατρικής. Πλήρως αναθεωρημένο και ενημερωμένο ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που συντελέστηκαν στο περιεχόμενο και στις μεθόδους εκτίμησης που χρησιμοποιούνται από τις ιατρικές σχολές, το ανά χείρας βιβλίο παρέχει μια φιλική προς τον αναγνώστη επισκόπηση της αιματολογίας, συμπεριλαμβάνοντας όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει ο φοιτητής. Καινούργια χαρακτηριστικά της Αιματολογίας με μια ματιά: • Έγχρωμη εικονογράφηση που βοηθά σημαντικά στην κατανόηση τού εκάστοτε θέματος • Σχηματικά διαγράμματα στην αριστερή σελίδα και περιεκτικό ερμηνευτικό κείμενο στη δεξιά • Αναδιάταξη της ύλης ώστε να δίδεται μια πιο δομημένη και λογική κάλυψη των θεμάτων • Περισσότερες αναλυτικές εξηγήσεις των βασικών αρχών της αιματολογίας και των πλέον σύγχρονων κλινικών θεραπειών • Εκτεταμένα κεφάλαια για το Λέμφωμα και τις μυελοϋπερπλαστικές διαταραχές – περιλαμβάνοντας τις νέες εξελίξεις στη γνώστη και στην πρακτική • Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης πάνω σε κλινικές περιπτώσεις και ΜCQ To ανά χείρας βιβλίο συνιστά πολύτιμο εγχειρίδιο για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές ιατρικής, ανοσολογίας και φαρμακολογίας, καθώς και για τους νέους ιατρούς, τους νοσηλευτές και τους φαρμακοποιούς που χρειάζονται μια εισαγωγή στην αιματολογία. Κριτικές της προηγούμενης έκδοσης «Πρόκειται για ένα πολύ προσεγμένο βιβλίο που καλύπτει με σαφήνεια και κατά τρόπο περιεκτικό τις ενότητες της αιματολογίας που πρέπει να μελετήσει ο προπτυχιακός φοιτητής... μια ευπρόσδεκτη και αξιόπιστη πηγή πληροφοριών». Surgo, Glasgow University Medical Journal
Τιμή πώλησης: 32 €
Αιματολογία: Έγχρωμο Εικονογραφημένο Εγχειρίδιο (3η έκδοση)
Η Αιματολογία παρέχει μια κατανοητή σύνοψη όλων των νόσων του αίματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει τη σχετική ανατομία και φυσιολογία, την εξέταση του ασθενούς , τη μετάγγιση αίματος και τις πρακτικές διαδικασίες. Γι' αυτήν τη νέα έκδοση έχει γίνει εκτεταμένη ενημέρωση πάνω στη θεραπεία των νόσων και υπάρχει ένα νέο μέρος που επικεντρώνεται στην παρηγορητική φροντίδα. Από κριτικές στις προηγούμενες εκδόσεις: «Θα έπρεπε να υπάρχει σε όλες τις βιβλιοθήκες των ιατρικών σχολών.» British Journal of Haematology «Από την αρχή μου άρεσε αυτό το βιβλίο... Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερη εισαγωγή σε αυτό το θέμα...» Journal of clinical Pathology
Τιμή πώλησης: 33 €
Βασική Αιματολογία (6η έκδοση)
Η σειρά συγγραμμάτων "Essentials" (που αφορούν στα βασικά χαρακτηριστικά κάθε ειδικότητας) είναι διεθνώς πρώτη σε πωλήσεις και σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε σύγγραμμα να αποτελεί κατάλληλο βοήθημα για διαλέξεις που θίγουν τα κυρίως ζητήματα των επιστημών υγείας. Περιέχουν όλα μία ενισχυμένη έκδοση Wiley Desktop, δωρεάν με την αγορά του βιβλίου. Έτσι, παρέχεται μια διαδραστική ψηφιακή εκδοχή του βιβλίου, με τη δυνατότητα λήψης κειμένων και εικόνων, διευκολύνσεις στην επισήμανση των κύριων εννοιών και στη σωστή λήψη σημειώσεων και παραπομπών, στην αναζήτηση εντός του κειμένου και στη συσχέτισή του με τη βιβλιογραφία και την ορολογία. Βλέπε www.wiley.com/go/essentialsseries, για περισσότερες λεπτομέρειες. Η Βασική Αιματολογία είναι καθιερωμένη ως η πλέον έγκυρη εισαγωγή στην αιματολογία. Με ιδιαιτέρως καλαίσθητη παρουσίαση, εισάγει τον αναγνώστη στον σχηματισμό και τη λειτουργία των κυττάρων του αίματος, όπως επίσης και των νοσημάτων που προκύπτουν από τη δυσλειτουργία και διαταραχή αυτών των διαδικασιών. Επεξηγούνται ευκρινώς η βασική επιστήμη, οι διαγνωστικές εξετάσεις, τα κλινικά χαρακτηριστικά και η αντιμετώπιση των αιματολογικών νοσημάτων. Το βιβλίο συνοψίζει τις βασικές αρχές της κλινικής και εργαστηριακής αιματολογίας και επιδεικνύει το πώς οι εκδηλώσεις των νοσημάτων του αίματος, μπορούν να εξηγηθούν μέσω της επιπρόσθετης γνώσης όσον αφορά στη διαδικασία της νόσου. Για πρώτη φορά, η Βασική Αιματολογία υποστηρίζεται με ερωτήσεις/απαντήσεις πολλαπλής επιλογής, οι οποίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα. Ενημερωμένο σε βάθος ώστε να αντικατοπτρίζει την πιο πρόσφατη έρευνα σε αυτό το ταχέως εξελισσόμενο πεδίο. Περιέχει περιληπτικά πλαίσια στο τέλος κάθε κεφαλαίου Συμπεριλαμβάνει μεγάλο εύρος θεραπειών, όπως επίσης και ξεχωριστό, επιγραμματικό μέρος που αφορά στην ανεπάρκεια και τη μεταμόσχευση μυελού των οστών. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ «Αυτό είναι ένα πανέμορφο βιβλίο... γεμάτο με υπέροχες έγχρωμες εικονογραφήσεις, εργαστηριακές και κλινικές απεικ
Τιμή πώλησης: 75 €
Ιατρική των Μεταγγίσεων
Το εγχειρίδιο αυτό, που βασικά απευθύνεται στους φοιτητές αλλά και τους ειδικευομένους γιατρούς, αποτελεί την πρώτη προσπάθεια διατύπωσης του αντικειμένου της Ιατρικής των Μεταγγίσεων στην ελληνική βιβλιογραφία. Αναφέρεται συνοπτικά στη διαδικασία συλλογής (απλής ή με αιμαφαίρεση) και επεξεργασίας του αίματος, στην περιγραφή και τις ενδείξεις χορήγησης των παραγώγων αίματος και των πρωτεϊνών του πλάσματος, στα αντιγόνα των κυττάρων του αίματος και στα αντισώματα καθώς και στους αυξητικούς αιμοποιητικούς παράγοντες. Έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο αποφασίζεται και μεθοδεύεται το αίτημα προς την αιμοδοσία για χορήγηση αίματος καθώς και στις ενδείξεις, αλλά και τη διαδικασία μετάγγισης, που απαιτεί σοβαρή αντιμετώπιση τόσο από το ιατρικό όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό.
Πρακτικό εγχειρίδιο μικροσκοπικής αιματολογίας 10η έκδοση
Η αλματώδης εξέλιξη των διαγνωστικών μεθόδων στην ιατρική είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή μιας πληθώρας νέων γνώσεων στην Αιματολογία τόσο στην κυτταρική βιολογία των ποικίλλων αιματολογικών νοσημάτων όσο και στην διάγνωση και θεραπεία τους. Το παρόν πόνημα βασισμένο σε μακροχρόνια προσωπική εμπειρία ικανότατων διαγνωστών-εκπαιδευτών-θεραπευτών, προσφέρει τόσο στο φοιτητή όσο και στο νέο γιατρό μια απλή και σαφή ταξινόμηση και ανάλυση των φυσιολογικών και παθολογικών αιμοποιητικών κυττάρων, δίνοντας συγχρόνως την δυνατότητα μιας ταχείας και άρτιας προσέγγισης του προβλήματος του αιματολογικού ασθενούς. Υπό την έννοια αυτή αποτελεί ένα εξαιρετικό συνοπτικό βοήθημα στην προσπάθεια του φοιτητή και του ιατρού στην προσπάθεια εκμάθησης της Αιματολογίας.
Τιμή πώλησης: 34 €
Άτλας Κλινικής Αιματολογίας
Στο πλήθος των εξαιρετικών ιατρικών βιβλίων που αφορούν οτην Αιματολογία, οι Άτλαντες κατέχουν περίοπτη θέση, καθώς συνδυάζουν ακριβώς αυτές τις δυο προαναφερθείσες ιδιότητες - την ανάλυση των τεχνικών και το αποτέλεσμα ιούς, δηλαδή τις μικροσκοπικές εικόνες των κυττάρων. Το παρόν σύγγραμμα - ο Άτλαντας της κλινικής Αιματολογίας προτοεκδόθηκε το 1955, καλύπτοντας με εξαιρετική επιτυχία το μεγαλύτερο μέρος των τότε γνωστών αιματολογικών καταστάσεων. Έκτοτε έχει βελτιωθεί πέντε φορές, με την πρόσθεση κάθε φορά των νεότερων τεχνικών και εξελίξεων στην Αιματολογία, Στην παρούσα έκτη έκδοση έχει γίνει προσπάθεια να διατηρηθεί αυτή η παράδοση, παρουσιάζοντας στον αναγνώστη πολυάριθμες εικόνες μικροσκοπικοί παρασκευασμάτων και κάνοντας σύγχρονη και συνοπτική αναφορά στις μεθόδους των σύγχρονων τεχνικών που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην κλινική πράξη.
Τιμή πώλησης: 72 €
Lecture Notes: Αιματολογία (7η έκδοση)
Η παρούσα νέα έκδοση συνεχίζει την παράδοση που συνδυάζει τις φυσιολογικές, τις παθολογικές και τις κλινικές απόψεις της αιματολογίας, κάτι που είναι ιδανικό για τους φοιτητές της ιατρικής, τους νέους ιατρούς και τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας. Το βιβλίο επικεντρώνεται στις βασικές γνώσεις και κάθε κεφάλαιο αρχίζει με έναν κατάλογο μαθησιακών στόχων που επισημαίνει τα στοιχεία-κλειδιά που χρειάζεται να γνωρίζουν οι φοιτητές. Υπάρχουν επίσης σύντομα τμήματα πάνω στις προσεγγίσεις στη διερεύνηση και στη θεραπεία αιματολογικών προβλημάτων. Εκτενώς αναθεωρημένη και ανανεωμένη έκδοση ώστε να περιλάβει τις αξιοσημείωτες προόδους στην κατανόηση τής μοριακής βιολογίας και της παθογένεσης των αιματολογικών διαταραχών. Βελτιωμένη δομή που επιτρέπει στους φοιτητές να βρουν αυτό που χρειάζονται γρήγορα και εύκολα. Έγχρωμη εικονογράφηση με νέες απεικονίσεις και φωτογραφίες σημαντικών φυσιολογικών και μη φυσιολογικών αιματοκυττάρων. Αυτός ο περιεκτικός οδηγός αιματολογίας είναι ένα ουσιαστικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί μια συνεκτική εισαγωγή στο θέμα και ένα εγχειρίδιο εξαιρετικό για επανάληψη. Από κριτικές της προηγούμενης έκδοσης: "Αυτό είναι μάλλον το καλύτερο εισαγωγικό κείμενο στην αιματολογία που έχω διαβάσει και το συνιστώ χωρίς δισταγμό σε όσους αναζητούν μια βασική επισκόπηση του θέματος". Tramsfusion Medicine "Αυτό είναι ένα ουσιαστικό βιβλίο για όλους τους φοιτητές της ιατρικής. Μην ξοδέψετε χρόνο ή χρήμα σε οτιδήποτε άλλο". St.Thomas Gazette "Αγοράστε το αν θέλετε μια εμβριθή κατανόηση του θέματος". Sheffield Medical Gazette
Τιμή πώλησης: 35 €