Μαθήματα Αγγειοχειρουργικής

Εκδότης:
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Συγγραφέας:
Π. Β. ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ
ISBN:
978-960-394-355-6
Διαστάσεις:
19Χ24
Σελίδες:
96
Έτος έκδοσης:
2005
Τιμή πώλησης 10 €
  • 0 Review

Περιγραφή

Το κατ' επιλογήν μάθημα της Αγγειοχειρουργικής, πραγματοποιείται από μέλη ΔΕΠ με εξαίρετη αγγειοχειρουργική παιδεία στα οποία όμως ο χρόνος και ο χώρος δεν επέτρεψαν την διδακτική απλότητα, συστηματική ταξινόμηση, βιβλιογραφική ενημέρωση και φωτογραφική ζωντάνια να αντικατοπτρίσουν τις βαθιές τους γνώσεις και τη μακρά τους εμπειρία, στοιχεία που θα αναλυθούν όμως κατά την δι-
δασκαλία.
Τα κείμενα αυτά αποτελούν ένα καθρέφτη της σύγχρονης περιόδου και παρέχουν μια ευχάριστη γεύση στις τρέχουσες εξελίξεις της Αγγειοχειρουργικής. Άλλωστε περιγράφονται στην εγκεκριμένη από την Σχολή μας "Επίτομη Αγγειολογία-Αγγειοχειρουργική" του υπογράφοντος καταλλήλως ταξινομημένα και εκείνα τα κεφάλαια που δεν έχουν συμπεριληφθεί εδώ, στα οποία δύναται ο αναγνώστης άνετα και ευχάριστα να ανατρέξει.
Οι απαντήσεις των ερωτήσεων με το σύστημα πολλαπλής επιλογής, προσφορά και αυτές των συγγραφέων, ανευρίσκονται και στις δύο προαναφερόμενες πηγές, για μελέτη και επαρκή ενημέρωση.