Εισαγωγή στη Δραματοθεραπεία (1η έκδοση)
Το βιβλίο Εισαγωγή στη δραµατοθεραπεία είναι ένας συνοπτικός οδηγός για το παρελθόν, τη θεωρία και τις πρακτικές αυτής της µεθόδου θεραπείας, η οποία χρησιµοποιεί τις διεργασίες του δράµατος για να βοηθήσει τους ανθρώπους σε στιγµές ψυχικής καταπόνησης, συναισθηµατικής αναστάτωσης, ασθένειας ή αναπηρίας. Καθώς διανθίζεται µε ζωντανά παραδείγµατα από συνεδρίες δραµατοθεραπείας παρουσιάζει πώς το δράµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να επιτευχθεί η εποικοδοµητική αλλαγή σε άτοµα ή σε οµάδες. Πιο συγκεκριµένα, το βιβλίο τονίζει τη δύναµη του δράµατος ως θεραπευτικού µέσου, εξαιτίας του γεγονότος ότι βασίζεται στη µεταφορά – µια δύναµη που µπορεί να δαµαστεί µέσα από το παιχνίδι ρόλων, την αναπαράσταση, την αφήγηση ιστοριών και τη χρησιµοποίηση κούκλας και µάσκας. Το βιβλίο Εισαγωγή στη δραµατοθεραπεία προσφέρει µια ευχάριστη επισκόπηση για τους αναγνώστες που είναι καινούριοι σε αυτόν τον τοµέα και αποτελεί ένα εξαιρετικό σηµείο εκκίνησης για περαιτέρω σπουδές. Η Dorothy Langley PhD είναι λέκτορας της Σχολής εφαρµοσµένων ψυχοκοινωνικών σπουδών του πανεπιστηµίου του Πλάιµουθ, ενώ εργάζεται και ως δραµατοθεραπεύτρια.
Τιμή πώλησης: 28 €
How to be Greek (Without being Greek)
This book explores all of the wonderful aspects and funny quirks about Greece and the Greek way of life. By highlighting the many significant contributions that Greeks have made to civilization, the book focuses on how Greece, and the modern world, have transformed since the glory days of Athens into the present society, which exists today. Written by an expatriate, the social commentary offers a humorous guide to assimilating in Greece and learning how to chill out, Greek style. It’s ideal for any foreigner interested in Greece, as well as for Greeks, who want to have a good laugh at themselves and feel proud of all they have (and have not) done.
Τιμή πώλησης: 8 €
Η Τραγική Κωμωδία του Φρίντριχ Ντύρρενματ
Στην παρούσα έρευνα αναλύονται και ερευνώνται οι τρόποι και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για την ανάδειξη των κοινωνικών προβλημάτων, τα μέσα αυτά που μετατρέπουν τελικά την κωμωδία σε τραγική κωμωδία. Στο πρώτο μέρος της μελέτης γίνεται λόγος για τη ζωή και το έργο του Φρίντριχ Ντύρρενματ, τις επιρροές του, τη θέση του στη γερμανόφωνη, αλλά και παγκόσμια λογοτεχνία και στις βασικές αρχές, που διέπουν τα έργα του τόσο μορφολογικά όσο και νοηματικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιλογή της κωμωδίας ως μέσου ανάδειξης διαχρονικών κοινωνικών θεμάτων. Στο δεύτερο μέρος γίνεται συστηματική μελέτη των θεατρικών έργων του συγγραφέα, η οποία εστιάζει κυρίως στους τρόπους με τους οποίους η κωμωδία μετατρέπεται σε τραγική κωμωδία και στους ιδεολογικούς σκοπούς που ο Ντύρρενματ κάθε φορά επιχειρεί να αναδείξει. Το τρίτο μέρος της έρευνας αναλύει συγκριτικά τα έργα του συγγραφέα με βάση τους βασικούς άξονες, που αναδύονται από το συνολικό του έργο.
Τιμή πώλησης: 15 €
Πολιτικό-Κοινωνιολογικό-Ανθρωπολογικό Σύνθεμα
Η επίγνωση των ζητημάτων που επηρεάζουν τις βασικές λειτουργίες της κοινωνικής και της πολιτικής (με τη στενή έννοια) ζωής, αποτελεί αναγκαίο όρο για τις θεωρητικές εκτιμήσεις, για τις συνειδητές αποφάσεις και για τις δραστικές πρωτοβουλίες που αφορούν το παρόν και το μέλλον της ζωής του συνόλου. Σ' αυτή τη γνωστική αναγκαιότητα ανταποκρίνεται, κατά το δυνατόν, και η διερεύνηση των θεμάτων που έχουν περιληφθεί σε τούτο τον τόμο.
Τιμή πώλησης: 12 €
Η Περιπέτεια της Γυναίκας Μέσα στους Αιώνες
Στο βιβλίο του Δημήτρη Σιάτρα «Η περιπέτεια της γυναίκας μέσα στους αιώνες», η τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων είναι ευχερώς αναγνωρίσιμη, με γνώμονα τη δομική οργάνωση της ύλης (ιστορική αναφορά - θεματικές ταξινομήσεις - συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση στοιχείων - αναλύσεις επί μέρους αντικειμένων - συναγωγή γενικών και ειδικών συμπερασμάτων), την αναλυτική μέθοδο πραγμάτευσης του θέματος (διαχωρισμός και ιδιαίτερη διερεύνηση των επί μέρους στοιχείων που συγκροτούν το αντικείμενο της αναφοράς) και την παράθεση των απαιτούμενων στοιχείων. – Παραθέτει με ακρίβεια και επιστημονική ευσυνειδησία τις δύο αντίθετες απόψεις αναφορικά με την ιστορική ύπαρξη ή μη της «μητριαρχίας», χωρίς να παραλείπει τελικά και τη δική του σχετική εκτίμηση· – καταγράφει τις ως τώρα επιστημονικές παραδοχές σχετικά με τη φυσική και βιολογική οντότητα της γυναίκας (σωματικές και πνευματικές δυνατότητες)· – ιχνηλατεί την κοινωνική εξελικτική πορεία της γυναίκας, από την αρχέγονη αφετηρία της ως σήμερα, με βάση τις μυθολογικές σημάνσεις, τις φιλοσοφικές παραδοχές, τις θρησκευτικές διδασκαλίες και τα καθοριστικά γι' αυτή ιστορικά γεγονότα· – προβάλλει κοινωνιολογικές διαγνώσεις και εκτιμήσεις πάνω σε ιδιάζουσες για τη γυναίκα καταστάσεις (πολυγαμία, πορνεία, ανδροκρατική συντήρηση), που συνθλίβουν την ατομική και την κοινωνική της προσωπικότητα· – περιγράφει την ιστορική διαδικασία της μέχρι σήμερα κοινωνικής αναβάθμισης της γυναίκας, αναφερόμενος διεξοδικά στο θέμα της παραχώρησης πολιτικών και αστικών δικαιωμάτων στη γυναίκα, με τις αναγκαίες, ως προς το τελευταίο, νομικές αναλύσεις· – εντάσσει στους καθοριστικούς παράγοντες της μέχρι σήμερα συντελεσθείσας απελευθέρωσης της γυναίκας, το παλιότερο και το σύγχρονο φεμινιστικό κίνημα, τους κοινωνικούς και οικονομικούς όρους της ζωής των αναπτυγμένων χωρών, τις ιστορικές συνθήκες και τις απότοκες διεθνείς παραδοχές· – καταγράφει και αναλύει τις υπάρχουσες - άλλοτε κ
Τιμή πώλησης: 12 €
Προσεγγίσεις στο επικό θέατρο του Μπρέχτ
Tο βιβλίο «Προσεγγίσεις στο επικό θέατρο του Μπρέχτ» επιχειρεί να αναδείξει στοιχεία του επικού θεάτρου στα έργα του Μπέρτολτ Μπρέχτ Ο καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν και Η ζωή του Γαλιλαίου. Στόχος δεν είναι να καλυφτεί το συνολικό φάσμα των θεατρικών έργων του Μπρέχτ, αλλά να ερευνηθεί η εφαρμογή της θεατρικής θεωρίας του, αυτής του επικού – διαλεκτικού θεάτρου και οι σκοποί που εξυπηρετεί με βάση τα συγκεκριμένα θεατρικά έργα. Στο κεφάλαιο «Το επικό θέατρο του Μπέρτολτ Μπρέχτ» αναπτύσσεται η έννοια του επικού θεάτρου και τα σημεία διαφοροποίησης με το κλασικό θέατρο τόσο το αριστοτελικό όσο και το νατουραλιστικό, που κυριαρχεί στην εποχή του Μπρέχτ, και τίθενται οι κοινωνικοί στόχοι που προσπαθεί ο Μπρέχτ μέσω της νέας μορφής να επιτύχει. Τα δύο επόμενα κεφάλαια επιχειρούν να αναδείξουν πρακτικά την εφαρμογή της επικής θεωρίας με βάση τα έργα του Ο καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν και Η ζωή του Γαλιλαίου. Το μεν πρώτο έργο αποτελεί ένα από τα ενδεικτικότερα δείγματα γραφής επικού θεάτρου, ενώ στο δεύτερο αναδεικνύεται η εξέλιξη της θεωρίας του Μπρέχτ από επικό σε επικό – διαλεκτικό θέατρο, μια και η τελευταία γραφή του έργου έγινε από τον Μπρέχτ λίγο πριν το θάνατό του και ενώ είχε εξελίξει τη θεωρία του. Ειδικότερα το κεφάλαιο «Μορφές αποστασιοποίησης στο έργο του Μπέρτολτ Μπρέχτ Ο καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν» προσεγγίζει το θεατρικό έργο του Μπρέχτ από τη σκοπιά της βασικής τεχνικής του επικού θεάτρου, την τεχνική της αποστασιοποίησης. Αναπτύσσονται οι διαφορετικές μορφές, με τις οποίες εφαρμόζεται η αποστασιοποίηση προκειμένου ο Μπρέχτ να φτάσει στον σκοπό του, την ανάπτυξη μιας αποστασιοποιημένης κριτικής σκέψης των θεατών απέναντι στα δρώμενα.
Τιμή πώλησης: 15 €
Στράτης Αθανασάκος
Περιήλθε σε μένα το αρχείο –ακριβέστερα μέρος του αρχείου– του Στράτη Αθανασάκου, με ιστορικές κι’ άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες, για τα θέματα του τόπου μας και για ευρύτερα, εθνικά. Αυτό ήταν μια πρόκληση, η οποία κέντρισε το ενδιαφέρον μου κι' έγινε αφορμή γι’ αυτή την παρουσίαση της προσωπικότητας και του έργου του Στράτη Αθανασάκου, μιας και πιστεύω πως η όλη του ζωή και η πορεία του συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία του τόπου μας, της Θεσπρωτίας, αρχίζοντας από τη θητεία του ως Επάρχου Θυάμιδος (Φιλιατών) στη δεκαετία του 1930 και στη συνέχεια στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940-41 κι στη μεταπολεμική περίοδο των δεκαετιών που υπηρέτησε τον τόπο ως ενεργός πολίτης και ως πολιτικός. Ιδιαίτερη είναι η δράση του στο εθνικό θέμα της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θεσπρωτίας (Τσάμηδες). Ενισχυτικά και καταλυτικά έδρασε στην απόφασή μου αυτή της δημοσιοποιήσεως του αρχείου, και η επιθυμία του ίδιου του Στράτη Αθανασάκου, η οποία εκφράζεται σ' ένα τελευταίο υπόμνημά του, που υπέβαλε στις 31 Αυγούστου 1992, λίγους μήνες προ του θανάτου του για τους Αλβανοτσάμηδες. Σ’ αυτό γράφει: “… Είναι στη πρόθεσή μας όχι μόνο αυτή η εργασία μας, αλλά κι’ όλα όσα έχουμε συντάξει για το θέμα αυτό (της Μουσουλμανικής μειονότητας) κατά καιρούς, να τα δημοσιεύσουμε σ’ ενιαίο έργο, για να αποτελέσει κι’ αυτό βασικό στοιχείο για τη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας, δια το ιστορικό αυτό εθνικό θέμα, αλλά η έκδοση να γίνει σ’ ένθετο χρόνο, ο οποίος εξαρτάται από τη διεθεύτηση του θέματος…”. Ο εύθετος χρόνος για τη δημοσιοποίηση αυτών των κειμένων έχει φθάσει, μετά την διπλωματική οριστική ρύθμιση για την μη ύπαρξη θέματος επανεγκατάστασης των Αλβανοτσάμηδων στη Θεσπρωτία. Επομένως κι’ οι επιφυλάξεις που διατύπωνε τότε για τη δημοσιότητα ο Στράτης Αθανασάκος έχουν αρθεί. Η αρχική πρόκληση της συγγραφής αυτού του έργου ενισχύθηκε περισσότερο, όταν άρχισα να ασχολούμαι και με το αρχείο της εφημ. “Θεσπρωτία” του αείμνηστου Γ. Βουγίδη –το οποίο με πολύ αγάπη και σεβασμό διατηρεί η εγγονή του
Τιμή πώλησης: 15 €
Η μέθοδος Γκρόνχολμ
Οι τελευταίοι τέσσερις υποψήφιοι για τη θέση υψηλού στελέχους σε μια πολυεθνική εταιρεία συμμετέχουν στην τελική φάση της διαδικασίας επιλογής. Μια ομαδική δοκιμασία. Τα παράξενα «παιχνίδια» που επιβάλλουν οι ψυχολόγοι της εταιρείας στους υποψήφιους σύντομα εξελίσσονται σε πραγματική μάχη της οποίας η σκληρότητα και η έλλειψη ενδοιασμών φαίνονται να μην έχουν όριο. Ώς ποιο σημείο είναι ικανοί να φτάσουν προκειμένου να εξασφαλίσουν τη θέση εργασίας που πάντα ονειρεύονταν;
Τιμή πώλησης: 12 €
Nordost
Μόσχα στις 23 Οκτωβρίου 2002. Στη διάρκεια του μιούζικαλ NORDOST στο Θέατρο Ντούμπροβκα, Τσετσένοι αυτονομιστές κατέλαβαν το θέατρο και συνέλαβαν ομήρους 850 θεατές για τρεις μέρες. Η κάθε μία από τις δύο πλευρές της ρωσο-τσετσενικής σύγκρουσης, της δίνει διαφορετικό όνομα. Και κατά μία έννοια, έχουν δίκιο και οι δύο. Στο έργο του Μπουχστάινερ τρεις γυναίκες, αυτόπτες μάρτυρες του γεγονότος, μια Τσετσένα «μαύρη χήρα», μια Ρωσίδα όμηρος και μια Λετονή γιατρός, παρουσιάζουν σε παρόντα χρόνο, η κάθε μια από τη δικιά της σκοπιά, όλα τα περιστατικά αυτής της μαύρης σελίδας στην πρόσφατη ρώσικη ιστορία. Οι τρεις αυτές γυναίκες διασταυρώνουν τις μαρτυρίες τους. Οι διάλογοί τους συναρπάζουν με τη ζωντάνια και την ανθρωπιά τους και χωρίς να θέτουν το ερώτημα της υπαιτιότητας, φτάνουν στο αποκορύφωμά τους με το τραγικό τέλος της ομηρίας, που κόστισε τη ζωή σε 17Ο άτομα.
Τιμή πώλησης: 12 €
Εξιλέωση
«Δεν υπάρχει θεατρικός συγγραφέας στον πλανήτη σήμερα που να γράφει καλύτερα από τον Neil LaBute… Η εξιλέωση είναι … το έργο ενός μεγάλου καλλιτέχνη». John Lahr, The New Yorker «Αν και τοποθετείται στο κρύο, γκρίζο φως του πρωινού σε ένα ρετιρέ στο κέντρο της πόλης με αναπόφευκτη θέα του κενού που άφησαν οι δίδυμοι πύργοι, η Εξιλέωση στην πραγματικότητα «συμβαίνει» σε μια από αυτές τις πυρετώδεις νύχτες της ψυχής κατά τις οποίες άνδρες και γυναίκες εμπλέκονται σε μία βίαιη σεξουαλική μάχη, όπως στον Χορό του θανάτου του Στρίντμπεργκ και στο Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ του Έντουαρντ Άλμπυ». Ben Brantley, The New York Times «[Ένα] δυνατό δράμα… Ο LaBute δείχνει τη δεξιοτεχνία ενός πραγματικά μεγάλου καλλιτέχνη οδηγώντας μας μέσα από τους υφάλους και τις ξέρες μιας ναρκοθετημένης σχέσης». Donald Lyons, New York Post «Ο LaBute [είναι] το σκοτεινό και λαμπερό αστέρι της ηθικότητας στο θέατρο και στην παραγωγή ταινιών». Linda Winer, Newsday «Ένα μηδενιστικό και ωστόσο ωμά ειλικρινές έργο… σύνθετο και ακατανόητο όσο τα ανθρώπινα κίνητρα… Η εξιλέωση στοιχειώνει». David A. Rosenberg, Backstage «Ο LaBute… κρατά έναν ανηλεή καθρέφτη των εαυτών μας. Μπορεί να μην μας αρέσει αυτό που βλέπουμε, αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι – αν μη τι άλλο σε κάποια σκοτεινή γωνιά των ψυχών μας – είναι εκεί». Jacques Le Sourd, The Journal News «Σοφά ο Λαμπιούτ αποφεύγει οποιαδήποτε μνεία στις έτσι κι αλλιώς αδιευκρίνιστες αιτίες της πτώσης των πύργων, κι αυτή του η παρασιώπηση δεν είναι χωρίς, έστω υπόγειο, πολιτικό νόημα. Τους χρησιμοποιεί περισσότερο σαν άτρωτο σύμβολο που μπορεί, υπό ορισμένους ακραίους όρους, να καταρριφθεί, σε αντίθεση με τον μικροαστικό θεσμό, ακλόνητον, τουλάχιστον στην Αμερική, παρά τα σαθρά θεμέλιά του. Ο απατεώνας επιβραβεύεται για τον εκ προθέσεως σχεδιασμό, κατά τον οποίο η δειλή φυγή ισοδυναμεί με αισχρή νίκη. Η αρετή του Λαμπιούτ, πέρα από το ιδεολογικό μέρος, είναι πως μας παρουσίασε τα αναπόδραστο με τη μορφή του τυχαί
Τιμή πώλησης: 12 €
Φτου σου κούκλα μου
Απλές καθημερινές ιστορίες. Η ζωή τους, η ζωή σας, η ζωή μας. Σχέσεις, ρόλοι, συμπεριφορές, συναισθήματα, συχνά λεηλατημένα. Τραβιούνται δεξιά και αριστερά σαν τσιχλόφουσκα που κάποια στιγμή κάνει μπαμ. Η ζωή για να περνάει η ώρα. Σα να μην είναι μία και μοναδική για τον καθένα μας, σαν να μην έχουμε τίποτε σπουδαιότερο να διαχειριστούμε. Παρακολουθούμε μια οικογένεια από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και για τριανταπέντε περίπου χρόνια. Ο καθένας στο μικρόκοσμό του και στο κηνύγι της ευτυχίας. Όπως την εννοεί στη φαντασία του, γιατί η λογική προστάζει άλλα. Ουτοπικά τα σχέδια και γι' αυτό μεγάλες οι διαψεύσεις και οδυνηρές οι ανατροπές. Και όταν τα όνειρα γίνονται κομμάτια, πάντα να φταίνε οι άλλοι. Ανύπαρκτα τα κανάλια της επικοινωνίας. Καμιά φορά, όμως, η ευτυχία είναι τόσο απλό πράγμα...
Τιμή πώλησης: 18 €