Αντισύλληψη
Αυτό το πολύ όμορφο εγχειρίδιο θα μπορούσε δίκαια να έχει τον τίτλο Η Αντισύλληψη σε όλα της τα επίπεδα. Από την ιστορία μέχρι τον επίλογο στην αντισύλληψη του μέλλοντος, κάθε συνεργάτης εκθέτει στο βαθμό που του επιτρέπει η αρμοδιότητά του, σε κάθε τομέα που απασχολεί αυτό το έργο και με πολύ σαφήνεια, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία να γίνει κατανοητό. Αυτό που εντυπωσιάζει σε αυτό το βιβλίο, είναι ότι ο καθένας μπορεί να βρει απάντηση σε αυτό που ψάχνει να μάθει ή έχει ανάγκη να γνωρίσει. Όπως η Αντισύλληψη χρειάστηκε να διεξάγει μια μακρά και δύσκολη μάχη προκειμένου να αποκτήσει την ελευθερία της, έχοντας ανάγκη πολλαπλές προσπάθειες και τη συνεργασία της πλειοψηφίας, αυτή η επιτομή κατάφερε να συγκεντρώσει τις πιο διαφορετικές ειδικότητες για να καταλήξει σε αυτό, το οποίο κατά τη γνώμη μου, θα γίνει ένα έργο αναφοράς. Από τα προβλήματα της γονιμότητας, στην ανατομία και στη φυσιολογία, περνώντας από τις ΣΜΝ, συγκεντρώνονται εδώ σχεδόν όλα τα θέματα που θα μπορούσαν να θιχτούν. Αναπτύχθηκε ένα θέμα γύρω από το οποίο είχα την εντύπωση ότι βασίλευε μια πραγματική συσπείρωση σιγής: πρόκειται για την επείγουσα αντισύλληψη, ή αλλιώς “της επόμενης ημέρας”, για την οποία καθένας ξέρει ότι, αν ήταν κοινώς γνωστή, ένα μεγάλο μέρος των εκτρώσεων θα είχε αποφευχθεί. Ακόμη και το θέμα που αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο ένα taboo, η ανδρική αντισύλληψη, αναπτύσσεται πολύ καλά σε αυτό το έργο. Τολμείται επίσης να γίνει λόγος για τη σεξουαλικότητα και τη σχέση της με την αντισύλληψη, κάτι που μου φαινόταν όχι απλώς δικαιολογημένο αλλά και απαραίτητο. Κάποια ονόματα από του συνεργάτες με γυρίζουν περισσότερο από τριάντα χρόνια πίσω, όταν ακόμη και η απλή αναφορά της αντισύλληψης έθιγε το νόμο του 1920…!
Τιμή πώλησης: 18 €
Ψυχοσωματική ετοιμασία για τη μητρότητα
Στο βιβλίο εκτείθονται όλες τις μεθόδοι προετοιμασίας που υπάρχουν για να μπορεί οενδιαφερόμενος επιστήμονας να κατανοήσει και να επιλέξει τη μέθοδο ήστοιχεία των μεθόδων που του ταιριάζουν και μπορεί να εφαρμόσει στους πελάτες του. Τα θέματα που αφορούν στον ψυχισμό της γυναίκας και του συντρόφου της μπορούν να βοηθήσουν τον σύμβουλο ετοιμασίας για να μπορέσει να τους στηρίξει και να τους καθοδηγήσει σε τρόπους ανάπτυξη της επικοινωνίας τους με το παιδί που περιμένουν. Όλα όσα καταγράφονται στα κεφάλαια του τοκετού και των διαφόρων ασκήσεων και συμπληρωματικών θεραπειών μπορούν να βρουν εφαρμογή στο περιεχόμενο του προγράμματος προετοιμασίας. Επίσης, ελπίζω όσα αναφέρονται στα κεφάλαια για το κέντρο ψυχοσωματικής ετοιμασίας και για τις επαγγελματικές σχέσεις να είναι χρήσιμες γνώσεις στην πορεία των νέων επιστημόνων που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν την Μαιευτική μέσω της ψυχοσωματικής ετοιμασίας με εντιμότητα, θάρρος, ενθουσιασμό, συμπόνια και καλή θέληση.
Τιμή πώλησης: 35 €
Πρόληψη και Μέτρα Προστασίας από τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα
Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (Sexually Transmitted Diseases, STDs) αποτελούν μείζον πρόβλημα Δημόσιας Υγείας σε παγκόσμια κλίμακα. Κατέχουν μία από τις υψηλότερες θέσεις στους δείκτες νοσηρότητας και οι συνέπειές τους, όπως ο θάνατος, η στείρωση, η νεογνική νοσηρότητα, η ανάπτυξη καρκίνων ή η ευοδωτική επίδραση σε άλλες λοιμώξεις έχουν καταστροφικές επιπτώσεις σε εκατομμύρια ανθρώπων. Η εμφάνιση της HIV λοίμωξης και η ραγδαία επέκτασή της υπογράμμισαν με μεγαλύτερη ένταση την αναγκαιότητα ελέγχου των STDs. Η διαπίστωση της διευκόλυνσης της μόλυνσης από HIV τόσο από τα ελκωτικά, όσο και από τα φλεγμονώδη STDs, αποκάλυψε τη στενή συσχέτιση της HIV και των άλλων σεξουαλικώς μεταδιδομένων λοιμώξεων. Έτσι, η πρόληψη της διασποράς της HIV λοίμωξης και των άλλων STDs αποτελεί άμεση προτεραιότητα και επείγουσα ανάγκη της Δημόσιας Υγείας. Οι ευρείες διαφοροποιήσεις των οικονομικών, κοινωνικών, δημογραφικών και πολιτισμικών παραμέτρων, που αποτελούν υπόστρωμα διαμόρφωσης αντιλήψεων και συμπεριφοράς, καθορίζουν και τους άξονες διαμόρφωσης των στρατηγικών πρόληψης. Στο πλαίσιο αυτό, το ανδρικό προφυλακτικό αναδείχθηκε εξ αρχής ως το καταλληλότερο διαθέσιμο μέσον πρόληψης. Πολυάριθμες, ευρείες ενημερωτικές εκστρατείες και προγράμματα εστιάσθηκαν στην προβολή ασφαλέστερων προτύπων σεξουαλικής συμπεριφοράς και, κατά μείζονα λόγο, στην προώθηση της χρήσης του ανδρικού προφυλακτικού. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών δικαιολογούν συγκρατημένη μόνον αισιοδοξία. Η επιμονή και προσήλωση στους στόχους, η διεύρυνση των προγραμμάτων παρέμβασης και ο εμπλουτισμός των μεθόδων προσέγγισης διαφορετικών πληθυσμών και ομάδων-στόχων θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην πρόληψη των STDs.
Τιμή πώλησης: 15 €
Διατροφικές Διαταραχές και η αντιμετώπιση τους - Κλινικός οδηγός αξιόλόγησης και θεραπείας
Οι περισσότεροι ειδικευόμενοι και επαγγελματίες, στους τομείς της Ψυχολογίας, της Ψυχιατρικής, της Νοσηλευτικής, της Διαιτολογίας και στην παροχή κοινωνικής βοήθειας θα δεχτούν με χαρά αυτόν τον ευσύνοπτο, περιεκτικό και πρακτικό οδηγό που αφορά στην κατανόηση των διατροφικών διαταραχών και την παροχή βοήθειας σε ασθενείς που πάσχουν από αυτές τις σύνθετες διαταραχές. . Βασικά χαρακτηριστικά του βιβλίου είναι τα ακόλουθα: • Σαφής, άμεση προσέγγιση στην κατανόηση των διατροφικών διαταραχών και των αιτίων που τις προκαλούν • Ανασκόπηση των στοιχείων που αφορούν σε θεραπευτικές μεθόδους και στις εκβάσεις τους • Πρακτική και ρεαλιστική προσέγγιση της θεραπείας από πλευράς του συγγραφέα, η οποία βασίζεται σε αποδεδειγμένες μεθόδους και σε κλινική εμπειρία, όπως απαιτείται • Καθοδήγηση σε δύσκολες περιπτώσεις και σε καταστάσεις στις οποίες η θεραπεία δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά
Τιμή πώλησης: 25 €
ABC στις Συγκρούσεις και Καταστροφές
Το “ABC Συγκρούσεις και Καταστροφές, η διάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας”, δίνει μια ξεκάθαρη, συνοπτική εικόνα των παγκόσμιων συνθηκών όπου οι επαγγελματίες της υγείας μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια. Καλύπτει θέματα όπως την επιδείνωση και τις δεξιότητες που αναντώνται για να αντιμετωπίσει κανείς μία επείγουσα κατάσταση καθώς και τις ειδικές ανάγκες των γυναικών, των παιδιών αλλά και της δημόσιας υγείας που προκύπτουν μετά από μία καταστροφή. Ασχολείται με σεισμούς και κατολισθήσεις καθώς και με πυρηνικά ατυχήματα ή χρήση βιολογικών όπλων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Περιλαμβάνει κεφάλαια αφιερωμένα σε: • Ανθρωπιστική βοήθεια: πρότυπα, δεξιότητες, εκπαίδευση και πείρα • Φυσικές καταστροφές • Εκτίμηση αναγκών ύστερα από ανθρωπιστικές κρίσεις • Δημόσια υγεία ύστερα από καταστροφές • Στρατιωτική προσέγγιση στον ιατρικό σχεδιασμό ανθρωπιστικών επεμβάσεων • Αρχές χειρουργικής για το μέτωπο • Ειδικές ανάγκες γυναικών και παιδιών • Εκτοπισμένοι πληθυσμοί και μακροπρόθεσμη ανθρωπιστική βοήθεια • Ψυχολογικά θέματα που συνδέονται με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας • Ανάνηψη από συγκεντρώσεις και παροχή βοήθειας σε νοσοκομεία • Τρόποι επίλυσης συγκρουσιακών καταστάσεων • Όπλα μαζικής καταστροφής – απειλές και αντιδράσεις Γραμμένο από έμπειρους επαγγελματίες του χώρου, πρόκειται για ένα εξαιρετικό πόρο που θα βοηθήσει κάθε εργαζόμενο στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ή κάθε ιατρό που έχει ασχοληθεί ή σχεδιάζει να εκπαιδευτεί ώστε να ασχοληθεί με τις καταστροφές και τις συγκρούσεις.
Τιμή πώλησης: 20 €
Αποδεικτικά Στοιχεία
Ελάχιστα από τα σημερινά εγκλήματα θα μπορούσαν να διαλευκανθούν χωρίς τη συνδρομή των ιατροδικαστικών επιστημών. Εάν δεν υπάρχουν μάρτυρες την ώρα που ο δράστης διαπράττει το έγκλημα ή εάν ο ύποπτος δεν ομολογήσει την πράξη του, τότε για να υπάρξει ετυμηγορία πρέπει να ληφθούν ορισμένα στοιχεία και μάλιστα η εγκυρότητά τους να είναι απολύτως εξασφαλισμένη. Οι εμπειρογνώμονες που θα κληθούν στο δικαστήριο, θα χρειαστεί να παρουσιάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία και για να εξηγήσουν στους ενόρκους τη σημασία τους. Σε περίπτωση επισφαλών αποδεικτικών στοιχείων, αυτά θα χρησιμοποιηθούν από την υπεράσπιση και μπορεί να οδηγήσουν στην αθώωση του κατηγορουμένου. Μόνον η ακρίβεια της ενδελεχούς επιστημονικής έρευνας μπορεί να αποτρέψει κάτι τέτοιο.
Τιμή πώλησης: 22 €
Ο Χρόνος στην Ιατρική
Πέραν από τις φιλοσοφικές απόψεις και τα ευρήματα των φυσικών επιστημών, ο «χρόνος» είναι για τον Άνθρωπο μία μορφή πληροφόρησης που μετράει τις «αλλαγές» που επισυμβαίνουν στο περιβάλλον μας και προσδιορίζουν την πορεία μας. Οι σύγχρονες ανακαλύψεις της νευροφυσιολογίας έχουν προσδιορίσει στον πιό τέλειο υπολογιστή, τον εγκέφαλό μας, τις περιοχές και τους μηχανισμούς που καταγράφουν (Time-Computer) τα γεγονότα και δημιουργούν την έννοια του χώρου, του χρόνου και του χωροχρόνου, στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ο χρόνος είναι, μία θεμελιώδης ποσότητα, και υπό την έννοια αυτή, είναι μέγεθος μετρήσιμο. Είναι ο φυσικός χρόνος. Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται οι σχέσεις που υφίστανται μεταξύ των διαφόρων βιολογικών λειτουργιών μας σε συνάρτηση με τον χρόνο. Ο Άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το χρόνο μπορεί όμως να τον καταγράφει και οι καταγραφές αυτές δομούν τη μνήμη. Όλες οι εκδηλώσεις μας, ως έμβια όντα, λαμβάνουν χώρα μέσα στο χρόνο. Η φυσιολογική λειτουργία των διαφόρων οργάνων του ανθρώπινου- και όχι μόνον- οργανισμού και κάθε εκτροπή υπολογίζεται μέσα στο χρόνο. Έτσι ο εγκέφαλός μας είναι το όργανο στο οποίο δημιουργείται η αίσθηση του χρόνου, από διάφορα ερεθίσματα. Το άλλο κέντρο της ζωής, η καρδιά, λειτουργεί μέσα σε αυστηρά πλαίσια στο χρόνο και κάθε εκτροπή μπορεί να σημάνει το τέλος της ύπαρξής μας. Η λήψη φαρμάκων καθορίζεται μέσα σε αυστηρά χρονικά πλαίσια• η αρμονική λειτουργία και ο ύπνος λαμβάνουν χώρα σε σαφώς προκαθοριζόμενους και ρυθμικά επαναλαμβανόμενους ρυθμούς – τους κιρκαδικούς ρυθμούς - γονιδιακώς καθορισμένους• οι εργαστηριακές εξετάσεις, πολλές φορές, μετρώνται σε συνάρτηση με τον χρόνο. Στην Πυρηνική Ιατρική και την Ακτινοθεραπεία, ο χρόνος καθοδηγεί την αγωγή μας και στην κλινική Ιατρική τα νοσήματα κατατάσσονται, βάσει του χρόνου, σε οξέα και χρόνια, με βάση τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να λειτουργήσουμε. Η εξέλιξη μιάς νόσου και το προσδόκιμο επιβίωσης μετράται μέσα στον χρόνο. Τέλος τις χαρές, τις λύπες, τις
Τιμή πώλησης: 18 €
Σημερινά Ιατρο-κοινωνικά Προβλήματα
H μονογραφία αυτή ωθείτε από δύο κυρίως σκέψεις. Η πρώτη αναφέρεται στα διαρκώς αυξανόμενα κοινωνιακά προβλήματα που έχουν ως αφετηρία ιατροβιολογικές παθολογικές αιτιάσεις και, η δεύτερη από το γεγονός ότι καθ’ όλη την πανεπιστημιακή μου σταδιοδρομία εύρισκα τις καταστάσεις αυτές σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις εκείνες γα τις οποίες, ως εκ της φύσεως της ειδικότητας μου, εζητείτο, συχνά, κάποια γνωμοδότηση.
Τιμή πώλησης: 16 €
Πνευματική Αλιεία: Δοκίμια
«Γεῦσιν πλουσίαν καί ἐπαγωγόν, προκαλοῦσαν τό ἐνδιαφέρον, θά λάβη ὁ ἀναγνώστης ἐκ τοῦ παρόντος, ἄρτι ἐκδοθέντος ἒργου, ἀποκαλύπτοντος ἃµα τήν στοχαστικότητα, τήν εὐρυµάθειαν καί τήν πολυµέρειαν τοῦ ταλαντούχου συγγραφέως». Ἀπό τόν πρόλογο τοῦ καθηγητοῦ Νικολάου Π. Μπρατσιώτου
Τιμή πώλησης: 12 €
How to be Greek (Without being Greek)
This book explores all of the wonderful aspects and funny quirks about Greece and the Greek way of life. By highlighting the many significant contributions that Greeks have made to civilization, the book focuses on how Greece, and the modern world, have transformed since the glory days of Athens into the present society, which exists today. Written by an expatriate, the social commentary offers a humorous guide to assimilating in Greece and learning how to chill out, Greek style. It’s ideal for any foreigner interested in Greece, as well as for Greeks, who want to have a good laugh at themselves and feel proud of all they have (and have not) done.
Τιμή πώλησης: 8 €
Πολιτικό-Κοινωνιολογικό-Ανθρωπολογικό Σύνθεμα
Η επίγνωση των ζητημάτων που επηρεάζουν τις βασικές λειτουργίες της κοινωνικής και της πολιτικής (με τη στενή έννοια) ζωής, αποτελεί αναγκαίο όρο για τις θεωρητικές εκτιμήσεις, για τις συνειδητές αποφάσεις και για τις δραστικές πρωτοβουλίες που αφορούν το παρόν και το μέλλον της ζωής του συνόλου. Σ' αυτή τη γνωστική αναγκαιότητα ανταποκρίνεται, κατά το δυνατόν, και η διερεύνηση των θεμάτων που έχουν περιληφθεί σε τούτο τον τόμο.
Τιμή πώλησης: 12 €
Η Περιπέτεια της Γυναίκας Μέσα στους Αιώνες
Στο βιβλίο του Δημήτρη Σιάτρα «Η περιπέτεια της γυναίκας μέσα στους αιώνες», η τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων είναι ευχερώς αναγνωρίσιμη, με γνώμονα τη δομική οργάνωση της ύλης (ιστορική αναφορά - θεματικές ταξινομήσεις - συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση στοιχείων - αναλύσεις επί μέρους αντικειμένων - συναγωγή γενικών και ειδικών συμπερασμάτων), την αναλυτική μέθοδο πραγμάτευσης του θέματος (διαχωρισμός και ιδιαίτερη διερεύνηση των επί μέρους στοιχείων που συγκροτούν το αντικείμενο της αναφοράς) και την παράθεση των απαιτούμενων στοιχείων. – Παραθέτει με ακρίβεια και επιστημονική ευσυνειδησία τις δύο αντίθετες απόψεις αναφορικά με την ιστορική ύπαρξη ή μη της «μητριαρχίας», χωρίς να παραλείπει τελικά και τη δική του σχετική εκτίμηση· – καταγράφει τις ως τώρα επιστημονικές παραδοχές σχετικά με τη φυσική και βιολογική οντότητα της γυναίκας (σωματικές και πνευματικές δυνατότητες)· – ιχνηλατεί την κοινωνική εξελικτική πορεία της γυναίκας, από την αρχέγονη αφετηρία της ως σήμερα, με βάση τις μυθολογικές σημάνσεις, τις φιλοσοφικές παραδοχές, τις θρησκευτικές διδασκαλίες και τα καθοριστικά γι' αυτή ιστορικά γεγονότα· – προβάλλει κοινωνιολογικές διαγνώσεις και εκτιμήσεις πάνω σε ιδιάζουσες για τη γυναίκα καταστάσεις (πολυγαμία, πορνεία, ανδροκρατική συντήρηση), που συνθλίβουν την ατομική και την κοινωνική της προσωπικότητα· – περιγράφει την ιστορική διαδικασία της μέχρι σήμερα κοινωνικής αναβάθμισης της γυναίκας, αναφερόμενος διεξοδικά στο θέμα της παραχώρησης πολιτικών και αστικών δικαιωμάτων στη γυναίκα, με τις αναγκαίες, ως προς το τελευταίο, νομικές αναλύσεις· – εντάσσει στους καθοριστικούς παράγοντες της μέχρι σήμερα συντελεσθείσας απελευθέρωσης της γυναίκας, το παλιότερο και το σύγχρονο φεμινιστικό κίνημα, τους κοινωνικούς και οικονομικούς όρους της ζωής των αναπτυγμένων χωρών, τις ιστορικές συνθήκες και τις απότοκες διεθνείς παραδοχές· – καταγράφει και αναλύει τις υπάρχουσες - άλλοτε κ
Τιμή πώλησης: 12 €