Μαθήματα Φαρμακευτικής Χημείας : Κατασταλτικά ΚΝΣ - Ψυχοφάρμακα, Αντιϊσταμινικά, Βιταμίνες, Αντιβακτηριακά Φάρμακα
Η Φαρμακευτική Χημεία είναι ο κλάδος της Φαρμακευτικής που ασχολείται με τη μελέτη της χημείας του φαρμάκου. Ως φάρμακο νοείται η ένωση που λαμβάνεται από τον άνθρωπο (και κατ’επέκταση και από άλλες μορφές ζωής) για θεραπευτικό σκοπό, είτε κυριολεκτικά για θεραπεία είτε για προληπτικούς λόγους.
Τιμή πώλησης: 50 €
Μαθήματα Φαρμακευτικής Χημείας: Ορμόνες και Παράγωγα Φάρμακα, Μη Στεροειδή, Αντιφλεγμονώδη, Φάρμακα Καρδιαγγειακού Συστήματος
Η Φαρμακευτική Χημεία είναι ο κλάδος της Φαρμακευτικής που ασχολείται με τη μελέτη της χημείας του φαρμάκου. Ως φάρμακο νοείται η ένωση που λαμβάνεται από τον άνθρωπο (και κατ’επέκταση και από άλλες μορφές ζωής) για θεραπευτικό σκοπό, είτε κυριολεκτικά για θεραπεία είτε για προληπτικούς λόγους.
Τιμή πώλησης: 45 €
Φαρμακευτική Τεχνολογία - Μεταφορά και Στοχευμένη Δράση Φαρμάκων: FASTtrack (2η έκδοση)
Πλησιάζουν οι εξετάσεις; Ανατρέχετε σε εγχειρίδια και σημειώσεις και αναρωτιέστε από πού να αρχίσετε; Ακολουθήστε τον συντομότερο δρόμο που προσφέρουν τα βιβλία της σειράς FASTtrack για επιτυχή μελέτη για τις εξετάσεις σας. Η σειρά βιβλίων FASTtrack προσφέρει τις πιο πρόσφατες σημειώσεις και είναι απαραίτητη για όλους του προπτυχιακούς φοιτητές της φαρμακευτικής που επιθυμούν να μελετήσουν και να αυτοαξιολογηθούν για τις επερχόμενες εξετάσεις. Η Φαρμακευτική Τεχνολογία εστιάζει στις γνώσεις που είναι πραγματικά απαραίτητες στον φοιτητή φαρμακευτικής για να επιτύχει στις εξετάσεις, προσφέροντας συνοπτικές πληροφορίες, βασικά σημεία, παρατηρήσεις και ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο αυτοαξιολόγησης που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το παρόν βιβλίο της σειράς FASTtrack εξετάζει συστηματικά τις σημαντικές έννοιες και τα γεγονότα που σχετίζονται με τη χορήγηση και τη στόχευση των φαρμάκων. Σε ολόκληρο το βιβλίο παρέχονται παραδείγματα σχετικά με τα συστήματα χορήγησης με επίκεντρο τα συστήματα τα οποία συνάδουν με την κλινική πραγματικότητα. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται περιεκτικά και εν συντομία και συνοδεύονται από ερωτοαπαντήσεις αυτοαξιολόγησης και νοερούς χάρτες για την υποβοήθηση της εκμάθησης. Το κείμενο αναθεωρήθηκε βάσει της ανατροφοδότησης φοιτητών.
Τιμή πώλησης: 30 €
Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι
Το βιβλίο αυτό προορίζεται αρχικά για τους Φοιτητές της Φαρμακευτικής, αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως "εργαλείο" και από Φοιτητές συναφών γνωστικών αντικειμένων. Θεωρούμε, επίσης, ότι αποτελεί ένα ουσιαστικό βοήθημα σε κάθε επιστήμονα γενικότερα, είτε εργάζεται στη Βιομηχανία Φαρμάκων ή Καλλυντικών είτε ασχολείται ερευνητικά με θέματα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας-Ν αν οτεχνολογίας. Περιλαμβάνει εισαγωγικές έννοιες Φυσικοχημείας, θέματα Φαρμακευτικής Φυσικής και θεωρητικά κεφάλαια που αποτελούν τη βάση για την κατάλληλη μορφοποίηση των φαρμακευτικών ουσιών. Επίσης, περιλαμβάνει κεφάλαια με αντικείμενο τη Νανοτεχνολογία, η οποία αποτελεί τομέα αιχμής για την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται από καινοτόμο τεχνολογία υψηλού επιπέδου και από συνεχώς αυξανόμενη εφαρμογή.
Τιμή πώλησης: 55 €
Φαρμακολογία (5η έκδοση)
Η Φαρμακολογία έχει σήμερα σταθερά καθιερωθεί ως ένα παγκοσμίως best-seller εγχειρίδιο για φοιτητές ιατρικής αλλά και άλλους φοιτητές. Η επιτυχής του προσέγγιση δίνει έμφαση στους μηχανισμούς με τους οποίους τα φάρμακα δρουν και τους συσχετίζει με το σύνολο των φαρμακολογικών δράσεων και τις κλινικές χρήσεις. Οδηγεί με σαφήνεια τον αναγνώστη από τη μοριακή κατανόηση των υποδοχέων και τις δράσεις των φαρμάκων στις θεραπευτικές χρήσεις των πιο σημαντικών ομάδων φαρμάκων. Για την Πέμπτη Έκδοση τα κείμενα έχουν πλήρως ανανεωθεί, με την ενσωμάτωση σημαντικών νέων πληροφοριών που δημοσιεύθηκαν τα τελευταία χρόνια, ενώ άχρηστο υλικό έχει αφαιρεθεί Γίνεται εκτενής αναφορά σε νέους παράγοντες αλλά και επέκταση στις βασικές γνώσεις που θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Σημαντικές αλλαγές σε αυτή τη νέα έκδοση περιλαμβάνουν; • Πολυχρωμία σε όλο το βιβλίο” με επανασχεδιασμό όλων των σχημάτων, ώστε να είναι πιο παραστατικά και κατανοητά, ενώ περιλαμβάνονται και πολλά νέα διαγράμματα. • Μεγαλύτερο μέγεθος σελίδας με πιο ελκυστική εμφάνιση. • Εισαγωγική επισκόπηση κεφαλαίου στην αρχή κάθε κεφαλαίου. • Νέα τμήματα “με μικρά γράμματα” που υπάρχουν σε πολλά κεφάλαια, καλύπτουν πιο λεπτομερειακά υλικό που θα ενδιαφέρει αναγνώστες που θέλουν να εμβαθύνουν στο θέμα. • Ενημερωμένη βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη με έμφαση σε νεώτερες ανασκοπήσεις και άρθρα που καλύπτουν νέες εξελίξεις. • Ένα νέο κεφάλαιο αναφερόμενο στο Τι είναι Φαρμακολογία; • Νέα εισαγωγικά κεφάλαια όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και αναφέρονται με λεπτομέρειες οι κοινοί κυτταρικοί μηχανισμοί που δικαιολογούν τις δράσεις των φαρμάκων που περιγράφονται στα κεφάλαια που ακολουθούν • Αναδιοργάνωση του τομέα Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των λοιμώξεων και του καρκίνου. • Ένα νέο κεφάλαιο που αφορά στην ανακάλυψη Φαρμάκων αναφέρεται στις ταχέως μεταβαλλόμενες διαδικασίας που οφείλονται στην πρόοδο της μοριακής βιολογίας.
Τιμή πώλησης: 140 €
Ιατρική Φαρμακολογία με μια Ματιά (2η έκδοση)
Η Ιατρική Φαρμακολογία με μια Ματιά είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα βιβλία που υφίστανται για προπτυχιακούς φοιτητές στο πεδίο της Ιατρικής Φαρμακολογίας. Συνεχίζοντας την επιτυχία των προηγουμένων τριών εκδόσεων, ο καθηγητής Michael Neal, ένας από τους μεγαλύτερους δασκάλους της Ιατρικής Φαρμακολογίας, ανανέωσε και συμπλήρωσε την τέταρτη έκδοση προκειμένου να συμπεριληφθούν όλες οι ραγδαίες μεταβολές του τομέα αυτού. Αυτό το εξαιρετικά χρήσιμο σύγγραμμα συνοψίζει τις βασικές αρχές και τον τρόπο δράσης των φαρμάκων και ταξινομεί τις πληροφορίες αυτές σε σχέση με τα συστήματα του ανθρωπίνου οργανισμού και ανάλογα με συγκεκριμένα κλινικά προβλήματα. Ο συγγραφέας αναλύει τον μηχανισμό δράσης κάθε φαρμάκου, υποδεικνύοντας την θεραπεία εκλογής για συγκεκριμένες καταστάσεις. Η Ιατρική Φαρμακολογία με μια Ματιά ακολουθεί την γνωστή και εύχρηστη μορφοποίηση των δύο σελίδων που εφαρμόζεται σε όλη τη σειρά Με μια Ματιά. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει ένα σαφές διάγραμμα που απεικονίζει τα κυριότερα φάρμακα και τις δράσεις τους επί ενός συγκεκριμένου συστήματος του οργανισμού και, στη συνέχεια, μια ακριβή ανάλυση του θέματος. Σημεία κλειδιά • Νέες πληροφορίες για τα αντι-αιμοπεταλιακά φάρμακα στο κομμάτι του καρδιαγγειακού συστήματος. • Νέες πληροφορίες όσον αφορά στη γενική αναισθησία και τα αντιικά φάρμακα. • Η χρήση της Προτεινόμενης Διεθνούς Μη-αποκλειστικής Ονομασίας για τα φάρμακα. Η Ιατρική Φαρμακολογία με μια Ματιά είναι ιδανική για την επανάληψη της Φαρμακολογίας και για χρήση κατά τη διάρκεια των κλινικών μαθημάτων. Είναι μια απαραίτητη αγορά για τους φοιτητές της Ιατρικής και για τους επιστήμονες που απαιτούν μια εμπεριστατωμένη και σαφή περίληψη της Ιατρικής Φαρμακολογίας.
Τιμή πώλησης: 52 €
Φαρμακογονιδιωματική και πρωτεϊνωματική
Η νέα «μοριακή οικονομία», που βασίζεται κυρίως στην κατανόηση των μορίων και των αλληλεπιδράσεών τους, έχει οδηγήσει στη γένεση ενός συναρπαστικού επιστημονικού κλάδου που χαρακτηρίστηκε «κλινική» φαρμακογονιδιωματική ή φαρμακογενετική. Σε συνδυασμό με τις γνώσεις μας για τη λειτουργία και τη ρύθμιση των πρωτεϊνών (πρωτεϊνωματική), ο κλάδος αυτός έχει συμβάλει στην πληρέστερη κατανόηση της φυσιολογίας των συστημάτων του οργανι- σμού από την οπτική γωνία της «βιολογίας συστημάτων». Χάρη στη νέα αυτή άποψη, η ιατρική πρακτική αξιοποιεί ολοένα και περισσότερο τις εφαρμογές των βιολογικών δεικτών (γονιδιωματικής, πρωτεϊνωματικής και άλλων λειτουρ- γικών δεικτών) με στόχο την εξατομικευμένη ιατρική, δηλαδή μια σύγκλιση πρακτικών ώστε να επιτευχθεί η αντιστοίχιση του σωστού ασθενούς και της σωστής διάγνωσης με το σωστό φάρμακο στη σωστή δόση και στη σωστή χρονική στιγμή. Ως βοήθημα στην υλοποίηση της εξατομικευμένης ιατρικής μέσω της καλής κατανόησης της φαρμακογονιδιωματικής και της πρωτεϊνω- ματικής, το βιβλίο αυτό εξετάζει τα παρακάτω θέματα: • Βασικές αρχές της μοριακής βιολογίας και γενικές κλινικές αρχές σημαντικές για την κατανόηση βασικών εννοιών, μια γενική ανασκόπηση των ηθικών ζητημάτων, μέθοδοι πρόβλεψης της ανταπόκρισης με τη χρήση τεχνητών δικτύων, κανονιστικά ζητήματα, θέματα ασφαλιστικής κάλυψης, ζητήματα διασφάλισης ποιότητας και ανάλυση μελλοντικών αγορών. • Μεθοδολογίες που συνδυάζουν τις επιστήμες της φαρμακογενετικής και της πρωτεϊνωματικής, της μεταβολωματικής και της μεταβονωματικής. • Ειδικές κλινικές εφαρμογές της φαρμακογενετικής για μεγάλες κατηγορίες φαρμάκων, ιατρικές ειδικότητες και ασθένειες, και ο τρόπος με τον οποίον αυτές συνδέονται με πιθανές προσεγγίσεις κλινικής αντιμετώπισης. • Επιλεγμένες εφαρμογές βιοτεχνολογίας με ιδιαίτερη σημασία για την εφαρ- μογή της κλινικής φαρμακογονιδιωματικής και πρωτεϊνωματικής στην κλινική πρακτική. Για τη νέα μοριακή οικονομία που αναπτύσσεται, το σύγγραμμα αυτό προσφέ- ρ
Τιμή πώλησης: 75 €
Master Medicine Ιατρική Φαρµακολογία (3η έκδοση)
Η σειρά Master Medicine περιλαμβάνει βασικά εγχειρίδια για τους φοιτητές της ιατρικής. Κάθε βιβλίο περιέχει ουσιώδη στοιχεία για ένα αντικείμενο και πολλές ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, με πλήρεις απαντήσεις. Με τη σειρά Master Medicine προσφέρεται στους φοιτητές ένα πλήρες σύνολο βοηθημάτων για την εμπέδωση των ιατρικών γνώσεων και την προετοιμασία για εξετάσεις. Σχόλια αναγνωστών για προηγούμενες εκδόσεις “Τα τμήματα αυτοξιολόγησης με απαντήσεις είναι εξαιρετικά”. “Ενώ όλα τα βιβλία της σειράς είναι γραμμένα απλά και διαβάζονται εύκολα, περιέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες”. “Ένα θαυμάσιο βοήθημα με απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα”. “Πράγματι καλό – διευκολύνει την κατανόηση και την εκμάθηση των βασικών στοιχείων και εννοιών”.
Τιμή πώλησης: 45 €